HR-chefen 3 - 2016

Tema: Fang de rigtige medarbejdere

Som en hveps om en vandmelon

Sommeren er på vej, og vi kender alle det at nyde et saftigt stykke vandmelon. Pludselig kommer der en hveps, der gerne vil være med.

Men hvad har det sommerlige billede at gøre med dette nummers tema?

Faktisk en hel masse – de fleste virksomheder vil nemlig gerne have samme tiltrækningskraft som vandmelonen til hvepsen i forhold til potentielle kandidater. Og når vi kigger ud på arbejdsmarkedet, er der jo nogle få spillere, der er så attraktive for kandidater, at de bare kunne læne sig tilbage og vente på, at de kommer.

Men selv for disse virksomheder – og i særdeleshed for andre, hvor kandidaterne ikke kommer af sig selv – er det af og til eller ofte nødvendigt at gøre en aktiv indsats for at rekruttere og fange de rigtige kandidater.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at der gennem hele 2015 og fortsat ind i 2016 er sket et fald i ledigheden. Ultimo marts 2016 var bruttoledighedsprocenten på 4,2 pct. Dette indikerer, at der i høj grad er ved at komme gang i hjulene, og dette vil sætte arbejdsmarkedet yderligere under pres, for flere vil dermed søge og skifte job.

Så hvis man ikke allerede i de danske HR-afdelinger har taget hul på opgaven, så er det nu, at der skal lægges en plan for, hvordan man sikrer sig, at man kan finde og fastholde de rette medarbejdere og talenter.

Med fokus på temaet vil vi give input til spændende rekrutteringsforløb, herunder også i forhold til nogle af de typer medarbejdere, der er kamp om. Vi giver også bud på, hvordan man kan fange de udenlandske talenter, og endelig kommer der et konkret bud på, hvordan man kan holde den gode ansættelsessamtale.

For det er jo vigtigt at sige, at det ikke bare gælder om at få en eller flere kandidater. Det er de rigtige kandidater, vi vil have fat i.

Til slut ønskes I alle en dejlig sommer og ferie.

På gensyn i august.


Nikolaj Henum, VirkKom

Tager selv hånd om processen

Der var engang, hvor Falck var lig med danske brandbiler og ambulancer og røde Falck-kasser med forbindinger placeret på hattehylden i bilen hos enhver dansk ansvarsfuld bilist. Sådan er det for så vidt stadigvæk, men Falck er i dag også meget mere – det er en kæmpestor, international koncern, som også findes på det globale marked. Falck er i de seneste år vokset eksplosivt og har i dag mere ca. 40.000 medarbejdere fordelt på 48 lande. Og netop denne vækst stiller krav til, hvordan virksomheden rekrutterer og fastholder medarbejdere.

Daniel Bergsagel, Business Development Manager og ansvarlig for Tech Relations i Mediehuset Ingeniøren

Ingeniører skal lokkes til nye job med konkrete udfordringer

Det er svært at rekruttere ingeniører og it-professionelle. Men et godt greb ligger heldigvis ligefor. Fortæl om dine udfordringer, og de vil svare med en løsning.

Lars Lundmann, cand.psych., forfatter

Korrekte personvurderinger findes ikke!

Formålet med den typiske jobsamtale er, at vi skal vurdere andre. Som job-interviewere er vi imidlertid altid underlagt forskellige former for biases. I denne artikel kigger jeg på de tre væsentligste biases i forbindelse med personvurderinger ved jobsamtaler. Kort fortalt så betyder ’bias’ en fejlkilde, et metodisk problem eller en forudindtagethed, som drejer vores vurderinger i særlige retninger. Sådanne fordrejninger foregår som regel ubevidst, og selvom man ligger under for biases, har man ofte en tendens til at tro, at man ikke bliver påvirket af dem. Det er umuligt helt at undgå biases, og det er nærmest kun ved at ændre selve formålet med jobsamtalen (som jo er personvurdering), at vi kan sætte os udover dem.

Malene Munkebo Jauer, Account Director, Hill+Knowlton Strategies

Ledere finder nye veje til at motivere

Opgøret med Performance Management som tungt apparat

Lene Gam-Boelt, seniorrådgiver i core:workers

Øget behov for at tiltrække internationale talenter

Mangel på kvalificeret arbejdskraft får danske virksomheder til at tænke internationalt, når specialiststillinger skal besættes. Copenhagen Capacity sætter fokus på at fastholde de internationale talenter, der allerede er i Danmark.

Thomas Frank, Leder af HR og Analyse, Hedensted Kommune

Disruption og HR-funktionen

Både i den private og den offentlige sektor fylder begrebet disruption mere og mere. I stedet for at bruge tid på en diskussion af, hvorvidt der er tale om et modeord og ny business-lingo, så kan der måske være lidt værdi i at undersøge fænomenet lidt nærmere – og særligt de virksomheder, som opererer i disse omgivelser. Måske er der læring og inspiration at hente – også for HR-funktionen.

Personal og ledelse nr. 5 - 2015, frit oversat af Vivi Bay

Kompetenceudvikling skal skabe resultater

Oplæring handler til syvende og sidst ikke om medarbejderen, men om kunden.

Nikolaj Henum, VirkKom

Det er udfordringerne, der er drivkraften

Dorte Nørtoft Andersen blev for otte år siden headhuntet til en stilling som HR-medarbejder i Danisco Sugar. I dag er hun ansvarlig for HR i Danmark, Sverige, Irland og Finland, og virksomheden har skiftet navn til Nordic Sugar og har fået nye ejere i form af en af verdens største sukkerproducenter – tyske Nordzucker.

Jørgen Folkersen, læge, dr. med og forsker, Mind Education

Nyt om forskning i stress

Stress er en af vor tids største helbredsmæssige udfordringer. De fleste mennesker har en eller flere personer i deres omgangskreds, som har været ramt af stress – eller har måske selv været ramt. I befolkningen og dagspressen er der en udbredt opfattelse af, at stress primært er noget man får på arbejde begrundet i stor arbejdsbelastning og stort pres for at vise resultater. Stressforeningen anslår, at 10-12 % svarende til 430.000 danskere har symptomer på stress hver dag, og at op mod hver fjerde sygemelding svarende til 35.000 danskere dagligt skyldes stress. I kontrast hertil er det meget vanskeligt at få anerkendt en stressbetinget arbejdsskade i arbejdsskadestyrelsen.

Nikolaj Henum, VirkKom

Masser af gode MUS hos tobaksproducenten

På det smukke Sydfyn, nærmere bestemt Svendborg, findes en af Danmarks nationale virksomhedsstoltheder – Mac Baren Tobacco. En 100 procent familieejet virksomhed, der har rødder tilbage til 1826. Virksomheden, der er verdens næststørste producent af pibetobak, ejes i dag af fjerde generation, og femte generation står klar til at tage over. Da grundlæggeren Svend Bønnelycke – og senere første generation af familien Halberg – i forrige århundrede begyndte at sejle tobaksblade til Svendborg for at bearbejde og senere eksportere den fineste pibetobak, var der nok ikke mange, der tænkte over, hvordan man kunne skabe de bedste MUS-samtaler i virksomheden. Begrebet MUS blev nemlig først registreret i det danske sprog, 110 år efter virksomheden blev etableret.

Susie Kjær, arbejdspsykolog, COWI A/S

Hvad sker der med arbejdsmiljøet, når chefen leder fra distancen?

”Stikker du lige hovedet ind, når du har tid?”. Et godt arbejdsmiljø handler for medarbejderen om lederens tilgængelighed, når man har brug for hjælp, og at lederen har fingeren på pulsen i forhold til medarbejderens trivsel.

Personal og ledelse nr. 5 - 2015, frit oversat af Vivi Bay

På speed date med direktøren

Ved speeddatingen er det de ansatte, der sætter agendaen. De kan komme med forslag, stille spørgsmål eller pege på udfordringer. Topcheferne lytter og tager medarbejdernes input med tilbage i det videre arbejde med den nye strategi. Målet er at etablere en fælles opfattelse af, hvad de strategiske mål betyder, og hvilke ændringer det betyder i praksis.

Geoffroy de Lestrange, Product Marketing Manager EMEA hos Cornerstone OnDemand

10 Gode Råd Til Rekruttering Via Sociale Medier

Når man skal finde nye medarbejdere til sin virksomhed, er det ikke længere nok blot at slå en jobannonce op i aviser og på jobsider på nettet. Flere og flere virksomheder tager nu de sociale medier i brug til rekruttering og får på den måde adgang til en levende database af potentielle kandidater – også dem, der ikke er aktivt jobsøgende. Og da vi er en nation af internet-opkoblede individer, og hvor næsten tre millioner danskere bruger mindst ét socialt medie, er Danmark et oplagt land at benytte sig af de sociale medier i rekrutteringsprocessen i.

Jens Lund Mosbek, partner, Kromann Reumert og Maria Bekke Eiersted, advokat, Kromann Reumert

Arbejdsgiver havde ikke pligt til at tilbyde en handicappet medarbejder deltidsstilling

En medarbejder gjorde gældende, at arbejdsgiveren havde pligt til at tilbyde hende en deltidsstilling, da hendes handicap medførte, at hun ikke kunne arbejde fuld tid. Arbejdsgiveren afslog anmodningen under henvisning til, at det ville være driftsmæssigt uforsvarligt at imødekomme hendes ønske grundet arbejdets karakter. Højesteret var enig i arbejdsgiverens vurdering og fandt derfor ikke, at medarbejderen havde være udsat for forskelsbehandling på grund af sit handicap.

Jes Vitting, pressekonsulent, COK

Kommunale Ledere prioriterer forskelligt

COK’s undersøgelse Kommunal Ledelse 2015 viser, at den enkelte leders placering i ledelseshierarkiet ude i landets 98 kommuner har afgørende betydning for, om en ledelsesopgave bliver opfattet som vigtig, udfordrende og tidskrævende.

Personal og ledelse nr. 5 - 2015, frit oversat af Vivi Bay

Rekrutteringsekspedition til søs

For tredje år i træk har Deloitte arrangeret en rekrutteringstur til søs. Ud af 80 ansøgere får 25 kandidater tilbudt at komme på et krydstogt på et mindre sejlskib. Målet er at finde nye fremtidige medarbejdere, og at kandidaterne kan blive bekendt med Deloitte som arbejdsgiver.

John Cederskjold Kierans, Cand.jur. og Director, PwC og Christian Hviid Madsen, Consultant, PwC

Hvilke skatteregler gælder, når du udbetaler godtgørelse til en fratrådt medarbejder?

Det er fornuftigt at vide, hvordan godtgørelser behandles, hvis man udbetaler godtgørelse til fratrådte medarbejdere. Den skattemæssige håndtering af godtgørelser i forbindelse med fratrædelse har således ikke kun betydning for den fratrådte medarbejder.