Få certifikat i HR-jura

Certifikat i HR-jura

Vil du minimere risikoen for fejl, der kan koste dyrt?

Så kom med på en 360 graders rejse rundt om personalejuraen, hvor vi dykker helt ned i alle aspekter af ansættelsesforholdet fra rekruttering, over ansættelsen og til ansættelsesforholdets ophør – og få certifikat på din viden og kompetencer.

  • Vil du gerne aktivt medvirke til, at din organisation overholder gældende lovgivning?

  • Vil du kunne forudse og forebygge sager på forhånd?

  • Vil du gerne minimere risikoen for fejl, der kan koste virksomheden dyrt?

  • Vil du stå stærkere i din rådgivning og sparring med ledelsen omkring personalesager?

 Så er dette kursusforløb skræddersyet til dig.
 
Juraen er i alt på det HR-mæssige område, og der kan opstå mange spørgsmål.

Det kan blive dyrt at lave fejl – men nu kan du minimere risikoen betydeligt!

 

Kursusforløbet

På DANSK HR's kursusforløb Certifikat i HR-jura kommer du hele vejen rundt om personalejuraen i et ansættelsesforløb fra rekruttering, over ansættelsen og til ansættelsesforholdets ophør.

Gennem fire dagskurser hos DANSK HR kan du nu opnå et certifikat i HR-jura. 

De fire moduler i certifikatet er følgende:  

  1. HR-jura og GDPR i ansættelsesforholdet

  2. Personalejuraen i rekruttering og ansættelsen

  3. Reglerne under ansættelsen og ledelsesretten

  4. Når ansættelsen ophører


Modulerne kan tages i vilkårlig rækkefølge - når alle fire moduler er gennemført, får du certifikatet.
Du kan også vælge kun at deltage på et, to eller tre moduler - så opnås certifikatet dog ikke.

Mål

De fire moduler giver deltagerne en teoretisk og praktisk indføring i fire hovedområder inden for HR-jura, som alle er relevante i forhold til HR-arbejdet og den praktiske implementering i organisationen.

  • Kurset giver dig indsigt i ansættelseslovgivningen, herunder den individuelle kontrakt.

  • Du får kompetencer til at anvende de personalejuridiske regler ved rekruttering, under ansættelsen og ved ansættelsesforholdets ophør.

  • Der gennemgås løbende cases og retspraksis.

  • Du har mulighed for at medbringe din egen case, ligesom vi ser nærmere på den individuelle ansættelsesaftale.

  • Det er primært lovgivning og det individuelle ansættelsesforhold, som gennemgås. Kollektive overenskomster og deres opbygning gennemgås, uden dog, at der er tale om gennemgang af konkrete overenskomster.

Udbytte

  • Du står stærkere i din sparring med ledelsen omkring personalesager, sygdom og advarsler og den viden du tilegner dig gennem forløbet, kan anvendes med det samme.

  • Du får indblik i de vigtigste regler og lovgivning inden for personalejuraen, ligesom du bliver i stand til at rådgive og sparre med ledelsen inden for personalejura. Du får derfor kompetencer inden for ansættelse, opsigelse, sygdom eller andre HR-jura relaterede problemstillinger.

  • Kurserne giver dig også kompetencer og viden om GDPR i ansættelsesforholdet.

  • Du får kompetencer til at forebygge sager i din organisation og aktivt medvirke til, at organisationen bliver bedre til at overholde gældende lovgivning og være på forkant.

Målgruppe

Certifikatet er for dig, der i det daglige arbejder med HR-jura både i private og offentlige organisationer. Fokus er dog primært på den private sektor, eftersom en stor del af det offentlige er reguleret gennem overenskomster og forvaltningsloven.

Priser

Medlem af DANSK HR:
2.996 kr. ekskl. moms / per modul. 

Ikke-medlemmer:
6.400 kr. ekskl. moms / per modul.

Tilmelding 2024

AARHUS:
Modul 1: 14. marts
Modul 2: 18. april
Modul 3: 16. maj
Modul 4: 13. juni

KØBENHAVN:
Modul 1: 22. august
Modul 2: 10. oktober
Modul 3: 7. november
Modul 4: 5. december

Tilmeld dig her

Kommende moduler og tilmelding vil også fremgå af kalenderen her

Ønsker du at blive orienteret direkte om kommende datoer for et eller flere af modulerne, så send en mail til info@danskhr.dk

Modulerne kan tages i vilkårlig rækkefølge - når alle fire moduler er gennemført, får du certifikatet.
Du kan også vælge kun at deltage på et, to eller tre moduler - så opnås certifikatet dog ikke. 

 

Læs mere om modulerne her

Modul 1: HR-jura og GDPR i ansættelsesforholdet

Vi starter med at få overblik over begreber, retskilder og -instanser indenfor HR juraen. Retsgrundlaget for det enkelte ansættelsesforhold klarlægges og de forskellige lønmodtagergrupper bliver gennemgået, herunder hvad der væsentligt for den enkelte gruppe. GDPR bliver gennemgået i forholdet til ansættelsesforholdet, såvel før, under som efter ansættelsen.

 • Retskilder, begreber og retsinstanser
 • Retsgrundlaget for det individuelle ansættelsesforhold
 • Lønmodtagergrupper
 • GDPR før, under og efter ansættelsen
 • Krav til samtykke efter GDPR

 

Modul 2: Personalejuraen i rekruttering og ansættelsen

Når du rekrutterer nye medarbejdere, findes lovgivning, der begrænser den frie ansættelsesret. Du får derfor viden om, hvordan du sikrer overholdelse af gældende lovgivning, når du skal rekruttere og ansætte. Særligt udarbejdelse af ansættelsesbevis kan være vanskeligt. Kurset giver dig viden om, hvad begrebet væsentlige vilkår omfatter og hvordan du sikrer overholdelse af arbejdsgivers oplysningspligt. Til sidst gennemgås de forskellige ansættelsesformer.

 • Rekruttering og stillingsopslag
 • Ligebehandlingsloven
 • Forskelsbehandlingsloven
 • Arbejdsgivers spørgsmål
 • Arbejdstagers oplysningspligt
 • Ansættelsesbeviser og deres indhold
 • Ansættelsesformer

 

Modul 3: Reglerne under ansættelsen og ledelsesretten

Dette kursus har fokus på medarbejderens pligter og de ydelser, som arbejdsgiver skal sikre, at medarbejderen modtager. Vi behandler ledelsesretten, og hvad den betyder for det enkelte ansættelsesforhold. Du får ligeledes viden om, hvornår du kan ændre i det enkelte ansættelsesforhold, og hvad der betragtes som en væsentlig ændring i ansættelsesforholdet. Du får input til udformning af proces for disciplinære sager og eksempler på advarsler.

 • Ledelsesretten
 • Løn og arbejdstid
 • Pligter under sygdom
 • Ferie efter nye ferielov
 • Barsel og orlov
 • Ændringer i ansættelsesforholdet
 • Disciplinær proces og påtaler/advarsler

 

Modul 4: Når ansættelsen ophører

På dette kursus ser vi på, hvilke områder, der skal lægges vægt på ved opsigelse af medarbejdere. Opsigelse kan ske med baggrund i virksomhedens eller medarbejderens forhold. Vi klarlægger rettigheder og pligter for arbejdsgiveren i forhold til at kunne foretage en saglig opsigelse. Samtidig behandler vi loyalitetsforpligtelsen og gældende regler for konkurrenceklausuler.

 • Opsigelse med baggrund i virksomhedens forhold
 • Opsigelse med baggrund i medarbejderens forhold
 • Bortvisning
 • Medarbejderens opsigelse
 • Loyalitetsforpligtelse
 • Ansættelsesklausuler