HR-jura

10.01.2024

Store bededag afskaffet – ret til ekstra løn

Som led i regeringens afskaffelse af store bededag, vedtog folketinget d. 28. februar 2023 ”lov om konsekvenser ved afskaffelse af store bededag som helligdag”. Loven medfører, at store bededag vil være en almindelig arbejdsdag fra 2024.
21.12.2023

Vigtige nye regler på det ansættelsesretlige område træder snart i kraft - er jeres virksomhed klar?

Flere lovændringer er på vej på det arbejds- og ansættelsesretlige område de næste par måneder. Vi har samlet et kort overblik over nogle af de mest centrale regler, der træder i kraft.
08.11.2023

Frist for implementering af whistleblower-ordning

Folketinget har vedtaget whistleblowerloven, der træder i kraft den 17. december 2023 for private arbejdspladser med 50-249 ansatte. Der stilles hermed krav til, at alle mellemstore virksomheder skal etablere en whistleblowerordning for beskyttelse af personer, der indberetter.
25.10.2023

Stempeluret er tilbage!

I 2019 afsagde EU-domstolen en afgørelse, som pålagde medlemslandene at indføre regler om registrering af arbejdstid. Nu har Danmark også sat kravet fra EU på dagsordenen, og vi har set det første lovudkast, som i skrivende stund er sendt i høring. Vi kender derfor de overordnede principper, men vi kan stadig opleve enkelte mindre ændringer, når det endelige lovforslag fremsættes.
21.09.2023

Fra lovforslag til frist for udlevering af nye ansættelsesbeviser den 1. juli 2023

I regeringens årlige lovprogram blev lovforslaget om den nye ansættelsesbevislov fremsat og herefter vedtaget af folketinget. Det betyder, at den nye ansættelsesbevislov trådte i kraft den. 1. juli 2023 og medfører nu væsentlige ændringer. Ændringerne har til formål at sikre mere gennemsigtighed og forudsigelighed i ansættelsen, og nu udvides arbejdsgivers oplysningspligt i ansættelseskontrakten, og nye mindsterettigheder for lønmodtageren introduceres.
25.01.2023

Gratis juridisk rådgivning hos DANSK HR

Hvis du er medlem og har spørgsmål inden for det arbejdsretlige felt – fx om ansættelser, afskedigelser, barselsorlov, ændringer af kontrakter etc. – eller ønsker du et input til gældende lovgivning eller praksis, kan du få svar på dine spørgsmål gennem DANSK HR's gratis juridiske rådgivning.
15.12.2021

Sygdom: Vejledning til arbejdsgiver og sygefraværspolitik

Alle arbejdsgivere oplever, at medarbejdere bliver syge, men ikke alle arbejdsgivere er klar over, hvilke regler, der findes på området. Du får her et kort indblik i en mulig proces for sygefravær.
14.12.2021

Sådan sikrer du, at din organisation lever op til den nye whistleblowerlov

Den nye whistleblowerlov er lige på trapperne. Lovkravet kommer i første omgang til at omfatte virksomheder med mere end 250 ansatte. Er jeres organisation af denne størrelse, så skal I derfor tage stilling til, hvordan I efterlever lovkravet, hvis dette endnu ikke er gjort.
08.12.2021

Whistleblowerordning

Læs mere om whistleblowerordninger
07.12.2021

Hvad gør du, når ansættelsesvilkårene ændrer sig?

Gennem en ansættelse har du brug for at kunne ændre i medarbejderens vilkår. Du skal altid overveje, hvilken type af ændring, der er tale om. Denne artikel gennemgår fire forskellige typer af ændringer, herunder hvilke konsekvenser der er forbundet med ændringerne
27.10.2021

Virksomheder overser arbejdsmiljøet på hjemmekontoret

Mængden af hjemmearbejdsdage er eksploderet i det seneste år, men langt de fleste virksomheder mangler at sikre arbejdsmiljøet for medarbejdere, der arbejder hjemmefra.
14.10.2021

Vær opmærksom på din medarbejders fravær

Er du opmærksom på medarbejdernes fravær? I modsat fald kan du risikere at miste fx refusion fra det offentlige, eller at medarbejderen holder fri med løn, uden at det er tilladt i jeres organisation. Artiklen beskriver fem typer af fravær, som du skal være opmærksom på, når du har medarbejdere ansat.
24.06.2021

Medarbejderne ved ikke, hvordan de skal håndtere følsomme data

Selv om myndigheder og virksomheder de seneste tre år har stået på hovedet for at formulere strategier og ændre arbejdsrutiner, er det fortsat uklart for mange ansatte, hvordan de konkret skal beskytte borgernes og kundernes persondata i dagligdagen.
02.06.2021

Sørger du for de sygemeldte medarbejdere?

Sygdom og ledelse er et område, hvor der eksisterer mange myter om, hvad man som leder må. Mange tror fejlagtigt, at man ikke må kontakte den sygemeldte medarbejder. Men forskningen peger på, at jo hurtigere, der bliver iværksat foranstaltninger, jo hurtigere kommer medarbejderen tilbage til stillingen.
31.03.2021

Fem tips til at bruge ledelsesretten

Med fare for at lyde gammeldags, så er det dig som leder, der bestemmer. Det er med andre ord dig, der fastlægger, hvilket arbejde der skal udføres og med hvilken kvalitet. Ledelsesretten er forankret i Hovedaftalens § 4, men er også gældende for de ikke overenskomstdækkede områder. Det er væsentligt at kende til den ramme, som danner din ledelsesret
27.01.2021

Hvornår skal du opsige sagligt?

Ofte får jeg spørgsmål omkring opsigelse af medarbejdere. Særligt hvis der er tale om funktionærer, da flere er klar over, at det kan koste en godtgørelse. Spørgsmålene drejer sig ofte om, hvor meget det kan komme til at koste, eller hvad er risikoen?
04.12.2020

Opdateret vejledning fra Datatilsynet

Der er netop kommet en opdateret vejledning fra Datatilsynet, med særligt fokus på ansættelsesforhold.
24.11.2020

HR-jura-brevkassen november 2020

Hvordan er det nu med hjemmearbejdspladser, gælder arbejdsmiljølovgivningen også derhjemme? Hvornår skal jeg sikre en saglig opsigelse af en funktionær? Sygemeldte medarbejdere kan ikke opsiges – eller kan de? Få svarene her!
28.10.2020

Har du styr på det psykiske arbejdsmiljø?

Som et af de første lande i verden, får Danmark en bekendtgørelse, der dækker hele området for det psykiske arbejdsmiljø. Bekendtgørelsen stiller ikke nye krav, men bidrager til at gøre det tydeligt for arbejdsgiverne, hvad man som virksomhed skal være ekstra opmærksom på.
08.10.2020

HR-jura-brevkassen september 2020

Vi får dagligt mange henvendelser fra vores medlemmer med personale-juridiske spørgsmål. I Ledelse i Udvikling bringer vi i HR-jura-brevkassen et udvalg af medlemmernes spørgsmål og vores svar til dem. Spørgsmålene besvares af Cand.merc.jur. Tina Halkiær Olesen, som er Legal Advisor i DANSK HR.
17.09.2020

Behandling af personoplysninger ved opsigelse

Datatilsynet udtaler alvorlig kritik i forbindelse med en klage over en virksomheds behandling af personoplysninger om en opsagt medarbejder. Medarbejderen var blevet opsagt, og der verserende en sag ved Arbejdsretten med påstand om organisationsfjendtlig adfærd.
09.09.2020

Arbejdsfordeling for private virksomheder

Parterne på arbejdsmarkedet har sammen med regeringen indgået aftale om arbejdsfordeling for private virksomheder. Formålet er at undgå afskedigelser som følge af CORONA situationen. Aftalen betyder, at man midlertidigt indtil 31. december kan etablere arbejdsfordeling med en maksimal varighed på 4 måned.
28.05.2020

EU's nye regler for ansættelse

EU's presseafdeling oplyste tilbage i sommeren 2019, at EU vedtager et direktiv om mere gennemsigtighed og forudsigelighed på jobbet, men mange er ikke klar over, at det inden 2022 skal være inkorporeret i dansk lovgivning.
26.05.2020

HR-jura brevkassen maj 2020

Vi får dagligt mange henvendelser fra vores medlemmer med personalejuridiske spørgsmål. I HR-jura-brevkassen bringer vi et udvalg af medlemmernes spørgsmål og vores svar til dem.
01.04.2020

HR-jura brevkassen marts 2020

Vi får dagligt mange henvendelser fra vores medlemmer med personalejuridiske spørgsmål. I HR-jura-brevkassen bringer vi et udvalg af medlemmernes spørgsmål og vores svar til dem.
28.01.2020

HR-jura-brevkassen januar 2020

Vi får dagligt mange henvendelser fra vores medlemmer med personalejuridiske spørgsmål. I HR-jura-brevkassen bringer vi et udvalg af medlemmernes spørgsmål og vores svar til dem.
09.01.2020

Den nye ferielov - det fulde overblik

Den nye ferielov gør på en række områder op med de principper, vi kender fra nuværende ferielov. Derfor har vi samlet en lang række materiale, for at klæde dig godt på.
07.01.2020

Whistleblow-regler på EU-plan

Europa-kommissionen fremsatte i april 2018 forslag til et direktiv, som har til formål at give medarbejdere mulighed for at indberette brud på EU-regler samt beskytte de whistleblowere, der eventuelt benytter en sådan ordning.
25.11.2019

HR-jura brevkassen november 2019

Vi får dagligt mange henvendelser fra vores medlemmer med personalejuridiske spørgsmål. I HR-jura-brevkassen bringer vi et udvalg af medlemmernes spørgsmål og vores svar til dem.
18.11.2019

Husk ”fuld løn” ved ferieberegning for personer på barsel i indefrysningsperioden!

Med den nye ferielov er alle klar over, at vi næste år 1. september skal beregne og indefryse feriepenge optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020. Men hvad med dem, der er på barsel i denne periode?
16.10.2019

Kravene til ansættelsesklausuler – hvilke regler gælder?

Spørgsmål omkring ansættelsesklausuler og hvilke regler der gælder dukker ofte sent op i processen, hvor medarbejderen er på vej væk fra virksomheden. Derfor kan det være godt givet ud at have styr på sine ansættelsesklausuler og ikke mindst vide, hvilke regler gælder.
25.09.2019

HR-jura brevkassen september 2019

Vi får dagligt mange henvendelser fra vores medlemmer med personalejuridiske spørgsmål. I HR-jura-brevkassen bringer vi et udvalg af medlemmernes spørgsmål og vores svar til dem.
24.09.2019

Blog om forskudsferie

Når den nye ferielov for alvor træder i kraft 1. sep. 2020, går vi fra det gammelkendte optjeningsprincip, hvor vi optjener ferie i et år og afholder ferien i det efterfølgende år, til et samtidighedsprincip, hvor man løbende optjener og afholder ferie.
19.08.2019

Hvad gør du, når en medarbejder bliver syg?

Når medarbejderen sygemelder sig, er der en række krav og regler til dig som arbejdsgiver og til dine medarbejdere. Artiklen beskriver de pligter og værktøjer, du som arbejdsgiver skal være opmærksom på.
19.08.2019

Skal du tælle arbejdsfrie perioder med, når du anvender 120 dages reglen?

Ny retspraksis fra starten af året understreger, at arbejdsfrie perioder, herunder weekender og helligdage fortsat skal tælles med, når du skal tælle til 120 dage for fuldtidssygemeldte funktionærer.
06.08.2019

Er du klar til besøg af Datatilsynet?

Den 2. juli offentliggjorde Datatilsynet hvilke fire temaer, som de vil fokusere på i deres planlagte tilsyn. Se dem her.
29.07.2019

Et lille ferie-tip!

Med den nye ferielov lige rundt om hjørnet ved mange, at det ferieår, der starter 1. maj 2020 kun byder på 16,7 dage.
20.06.2019

Advarsler kan være et fastholdelsesværktøj

Gode ledere kan undgå afskedigelser eller sikre opsigelsens saglighed ved anvendelse af en disciplinær proces.
12.06.2019

GIG economy og ansættelsesretten

Hvis den enkelte er at betragte som lønmodtager, vil størstedelen af den ansættelsesretlige lovgivning være gældende, også selvom den enkelte bliver kaldt freelancer.
28.05.2019

HR-jura-brevkassen

Vi får dagligt mange henvendelser fra vores medlemmer med personalejuridiske spørgsmål. I HR-jura-brevkassen bringer vi et udvalg af medlemmernes spørgsmål og vores svar til dem.
24.05.2019

EU-dom: Daglig arbejdstid skal registreres for alle medarbejdere

En ny EU-dom får betydning for alle medlemslande, deres virksomheder og ansatte, fordi den pålægger, at den daglige arbejdstid registreres for samtlige medarbejdere.
07.05.2019

Pas på med de eksterne konsulenter

Selvom reglerne for, hvornår en person skal anses for at være i et tjenesteforhold i modsætning til at blive ansat som ekstern konsulent ikke er nye, så oplever mange virksomheder det ofte som en overraskelse, når de får besked fra SKAT, om at deres brug af eksterne konsulenter skal anses for et tjenesteforhold.
25.03.2019

Lovændringer – hvad så med ansættelseskontrakten?

I mange kontrakter er der henvisninger til gældende lovgivning. Det kan være ferielov, fortrolighed, kørselsregler eller andet. Når der så sker ændringer i loven, er mange i tvivl om, hvorvidt der så er krav til, at medarbejderen får en ny kontrakt eller et tillæg om ændringen.
22.03.2019

Hvordan bliver det nye ferieår?

Med den nye ferielov ændrer vi ikke kun på optjeningsprincippet, som snart bliver til et samtidighedsprincip. Ferieåret, som vi har været vant til starter 1. maj, holder nu flyttedag og starter i stedet 1. september.
18.03.2019

Lovændring: Arbejdsgiver skal ikke længere have indblik i medarbejderes helbreds­oplysninger

En lovændring gør, at arbejdsgivere ikke længere kan få adgang til sygemeldte medarbejderes helbredsoplysninger. Her kan du læse om, hvordan ændringen kommer til at udmønte sig i praksis.
06.03.2019

Ny vejledning fra Arbejdstilsynet

Ny At-vejledning handler om krænkende handlinger i arbejdet, herunder mobning og seksuel chikane, mellem ansatte og mellem ansatte og deres ledere.
04.02.2019

Stramning af loven om seksuel chikane

I 2018 har #Me-Too-kampagnen for alvor fået sat seksuel chikane på arbejdspladsen på dagsordenen, og det har nu medført en stramning af ligebehandlingsloven, som er trådt i kraft 1. januar 2019.
03.01.2019

Vejledning: Databeskyttelse og ansættelsesforhold

Datatilsynet, som er øverste myndighed på området, lovede længe, at vi fik en vejledning, der tog stilling til en række væsentlige GDPR-forhold i forbindelse med ansættelsesforhold. Nu er den vejledning endelig udkommet, og den giver faktisk svar på en række spørgsmål.
22.10.2018

GDPR: Kundeklubber og datingsider skal være på vagt

Knap fire måneder efter den nye persondataforordning er trådt i kraft, er der fortsat usikkerhed blandt virksomhederne. Det er især kundeklubber og datingsider, der skal have styr på dataen, når der bliver gennemført en række tilsyn i 2019.
17.09.2018

Jobansøgninger på mail er ok

Der har blandt mange HR-folk og i pressen været talt/skrevet om, at man på grund af den nye databeskyttelsesforordningen ikke længere må sende jobansøgninger pr. mail. Det er imidlertid ikke rigtigt.
10.09.2018

Forhandler du med medarbejderne om væsentlige ændringer i ansættelsesvilkår?

EU-domstolen har nu afsagt to domme, der slår fast, at hvis ændringerne er væsentlige og varsles overfor større grupper af medarbejdere, så gælder lov om masseafskedigelser.
31.08.2018

Begge forældre har nu ret til sorgorlov

En ny lov giver fra 1. februar 2018 begge forældre eller adoptivforældre ret til sorgorlov, hvis deres barn dør kort efter fødslen. Tidligere var det kun mødrene og den ene af adoptivforældrene, der havde denne ret.
12.06.2018

Ny lov om forretningshemmeligheder

I dag findes regler om forretningshemmeligheder i en række forskellige danske love. Med den nye lov samles reguleringen i vidt omfang i én lov, hvilket gør det lettere for virksomheder at få et overblik over reglerne.
25.05.2018

25. maj – kan vi så hvile på laurbærrene?

For mange har den 25. maj været en vigtig deadline. MEN MEN husk det er kun det indledende arbejde. Arbejdet med overholdelse af persondataregler slutter ikke den 25. maj, det begynder.
07.03.2018

Er sommerferien på plads?

Planlægger I at holde virksomheden lukket i sommerferien, så er det nu, at I skal varsle tvungen ferie for medarbejderne. Hovedferien skal nemlig varsles med tre måneders varsel.
26.02.2018

Databehandleraftaler

Når den nye persondataforordning træder i kraft, skal den dataansvarlige sørge for, at der er skriftlige databehandler-aftaler med alle virksomhedens databehandlere. Få vejledning og værktøjer her.
24.01.2018

Ny praksis for tælling af 120-dages reglen

Højesteret har med to nye domme netop afklaret en række områder omkring tælling af 120-dages reglen, hvor der tidligere har været tvivl. De nye domme præciserer nu retstilstanden på tre afgørende felter.
06.12.2017

Hvilke dage er helligdage?

Vi får dagligt henvendelser fra vores medlemmer med personalejuridiske spørgsmål. Her kan du læse svaret på et spørgsmål omkring helligdage.
20.11.2017

Forskelsbehandler du deltidsansatte og ansatte i tidsbegrænsede ansættelser?

Der er faktisk to kriterier som ikke på samme måde er kendt af virksomhederne, og som der i større omfang sker overtrædelser på
06.11.2017

Så er der ny ferie på vej til danskerne

Nu er den længe ventede nye ferielov vedtaget, og den gør på en række områder op med de principper, vi kender fra nuværende ferielov. Se ændringerne i overskrifter.
06.11.2017

Holder I lukket til jul?

Husk at det er nu, at I skal varsle, hvis I planlægger at holde lukket mellem jul og nytår og ønsker at medarbejderne holder tvungen ferie i disse juledage. Juleferien skal nemlig varsles med en måned.
11.10.2017

Skal medarbejderen have løn under sygdom, fordi hun skal have lavet større bryster?

Som funktionær har man ret til fuld løn under sygdom, og også mange timelønnede har ret til hel / delvis løn/sygeløn via aftale eller overenskomst.
03.10.2017

Min arbejdsplads er et dårligt sted at være – del på Facebook!

Guidelines til politik om brug af sociale medier
13.09.2017

Aftal et forkortet varsel for ferie i opsigelsesperioden

Ifølge ferieloven kan varslingsreglerne for afholdelse af ferie i en opsigelsesperiode fraviges ved aftale.
23.08.2017

Længe ventet ferieforslag er nu offentliggjort

Et ferielovsudvalg har set på, hvordan ferieloven kan moderniseres og gøre den i overensstemmelse med EU-regler. De overordnede ideer er nu fremlagt til regeringen. Få et overblik her.
23.08.2017

Original ansættelseskontrakt

Vi får dagligt henvendelser fra vores medlemmer med personalejuridiske spørgsmål. Her kan du læse svaret på et spørgsmål omkringoriginale ansættelseskontrakter
22.08.2017

Tips til hvordan du kommer i mål med persondataforordningen

Den nye persondataforordning bliver mere spiselig, hvis du har fokus på indsigt, involvering, struktur og har de rette samarbejdspartnere.
09.08.2017

Har du styr på ti væsentlige forhold omkring den 6. ferieuge?

Mange mennesker har i dag ret til den 6. ferieuge, men det er ikke altid, at det er fastlagt, hvad der helt præcist gælder for denne ferieret. Derfor får du her input til, hvordan du får styr på reglerne.
31.07.2017

Loyalitetsforpligtelsen flytter plads

Alle ansatte er bundet af en loyalitetsforpligtelse (markedsføringslovens § 19) overfor deres virksomhed. Per 1. juli 2017 har folketinget vedtaget en ny markedsføringslov, og den tidligere § 19 hedder nu § 23.
07.06.2017

Saglig opsigelse af gravid medarbejder på grund af interne dokumenter

En kvindelig medarbejder blev afskediget fire dage efter, at hun havde oplyst sin arbejdsgiver om, at hun var gravid. Det fremgik imidlertid af en række interne dokumenter, at ledelsen forud for oplysningen om medarbejderens graviditet havde besluttet at afskedige hende.
23.05.2017

Hvordan opfylder I de registreredes rettigheder?

Med den nye persondata-forordning får personer, som vi har data på, i fremtiden en bedre beskyttelse. Det afgørende er derfor, at der allerede nu i den enkelte virksomhed skabes et overblik over, hvad reglerne er.
17.05.2017

Færre G-dage til arbejdsgiverne

Den 1. juli 2017 træder der nye regler i kraft for udbetaling af G-dage.
09.02.2017

Hej chef, det sner, jeg kommer ikke på arbejde i dag

I disse dage ligger der i store dele af Danmark sne, og nogle steder kan vejret måske forhindre, at medarbejderne kan komme frem. Mange medarbejdere mener, at det er en lovlig grund til at blive væk fra arbejdet, men hvad gælder egentlig?
26.09.2016

Feriehindringer

Hvis en medarbejder er omfattet af en af de listede feriehindringer, kan vedkommende ikke holde ferie, og medarbejderen skal derfor have feriepengene udbetalt, såfremt det ikke er muligt at holde ferien senere i ferieåret efter gældende regler.
20.09.2016

Giv tidsbegrænsede ansatte eller medarbejdere ansat på deltid samme rettigheder

Husk at der findes regler, der sikrer, at personer i tidsbegrænsede stillinger samt personer på deltid har krav på de samme ansættelsesvilkår som sammenlignelige fastansatte medarbejder.
13.09.2016

Krav om pension?

Der er mange, der tror, at alle medarbejdere har krav på at få indbetalt til en pensionsopsparing fra deres arbejdsgiver, men der findes ingen lovkrav om dette.
06.09.2016

Forlængelse af tidsbegrænset ansættelse

Vi får dagligt henvendelser fra vores medlemmer med personalejuridiske spørgsmål. Her kan du læse svaret på et spørgsmål omkring forlængelse af en tidsbegrænsede ansættelse.
31.08.2016

Er medarbejderen helt særligt betroet, og har I skrevet hvorfor?

DANSK HR har løbende gennem foråret omtalt de nye regler for ansættelsesklausuler. Mange ting er som før, men der er også mange nye ting i reglerne. Der er dog et forhold, som er væsentligt ændret, og det tænker jeg kan give anledning til nogle overvejelser.
11.08.2016

Ændringer i kontrakt

Når et ansættelsesforhold løber over en længere periode, er det helt naturligt, at der må ske ændringer undervejs. Mange ændringer sker helt uden problemer, men ind imellem skal der ske ændringer, som medarbejderen ikke ønsker, og hvad gælder så?
11.08.2016

Elever (fuldt) omfattet af overenskomst

De fleste virksomheder i dag ved, at hvis man ansætter en elev, så skal vedkommende have løn ifølge overenskomst. Det gælder også selv, om virksomheden i øvrigt ikke er overenskomstdækket.
19.07.2016

Hvilke skatteregler gælder, når du udbetaler godtgørelse til en fratrådt medarbejder?

Det er fornuftigt at vide, hvordan godtgørelser behandles, hvis man udbetaler godtgørelse til fratrådte medarbejdere.
10.03.2016

Hvad gør vi med ikke-afholdt ferie?

Ferieåret slutter d. 30. april, og i mange virksomheder står man nu over for den udfordring, at nogle medarbejdere ikke har fået afholdt al ferie i ferieåret.
08.03.2016

Hvor længe har man ret til barns første sygedag?

I vores personalehåndbog står der, at en medarbejder har ret til barns første sygedag, men i sidste uge meldte én af sekretærerne, at hun holdt barns første sygedag, fordi hendes søn var snottet. Vi ved, at han er 16 år. Kan det være rigtigt?
25.02.2016

Sygemeldt mekaniker fyret for at tage på skiferie - nu får han erstatning

En mekaniker tog på skiferie, og det blev han fyret for. Det var dog ikke en god ide, og hans arbejdsgiver skal nu af med mere end 80.000 kr. i erstatning.
26.01.2016

Har du styr på de nye regler om ansættelsesklausuler?

I midten af december 2015 vedtog folketinget den længe ventede lov om ansættelsesklausuler. Det overordnede formål med den nye lov er at begrænse brugen af konkurrence- og kundeklausuler i alle ansættelsesforhold og derved sikre en højere lønmodtagermobilitet og vidensdeling.
25.01.2016

Når en medarbejder rejser, hvad så med feriefridage?

Vi får dagligt henvendelser fra vores medlemmer med personalejuridiske spørgsmål. Her kan du læse svaret på et spørgsmål omkring feriefridage under en fritstilling.
25.01.2016

Højere bøder for overtrædelse af persondataloven

Som de fleste er klar over, er der nye regler på vej fra EU om persondata. Mens den endelig ordlyd af den nye EU-dataforordning stadigvæk færdigbehandles, har EU-landene dog allerede opnået enighed om bødeniveauet.
15.12.2015

Ny lov om ansættelsesklausuler

Den 10. december 2015 vedtog et bredt flertal i Folketinget en ny samlet lov om ansættelsesklausuler. Det overordnede indhold er et forbud mod jobklausuler og derudover strammere krav til brug af ansættelsesklausuler.
10.12.2015

Hvad må man ikke spørge om til en ansættelsessamtale?

En ansættelsessamtale skal afdække om en medarbejder personligt og fagligt passer til et job og til virksomheden. Derfor stilles der en masse spørgsmål, som skal afklare dette. Læs i denne artikel hvilke områder du bør holde dig fra.
18.11.2015

Nægter deltagelse i sygesamtale

Vi har en medarbejder, der er sygemeldt. Vi har flere gange indkaldt vedkommende til sygesamtale, men medarbejderen melder hele tiden afbud eller undlader at dukke op. Læs her om et spørgsmål omkring sygesamtaler.
14.10.2015

Saglige opsigelser er god ledelse

Gode ledere kan undgå afskedigelser eller gøre dem ordentligt, hvis det alligevel bliver nødvendigt. Et godt råd kan i den sammenhæng være at inddrage HR i processen på et tidligt tidspunkt.
12.08.2015

5 gode råd til læsning af medarbejderes mail

Arbejdsgivere oplever ind imellem, at de har behov for at tjekke en medarbejders mail. Det kan være ved lang tids fravær, mistanke om ulovlig eller ikke acceptabel adfærd, opsigelse eller andet. Men hvad siger straffeloven og persondataloven om det?
30.07.2015

I orden at spørge om alder i forbindelse med rekruttering

Ligebehandlingsnævnet har i en afgørelse (10/2015) afgjort, at det ikke var i strid med forskelsbehandlingsloven, at en arbejdsgiver indhentede oplysninger om en 65-årig ansøgers alder i forbindelse med en ansættelsesproces.
09.01.2013

Mere jura fra Kromann Reumert

Hver gang i HR-chefen bringer Kromann Reumert aktuelle jura nyheder. Her kan du læse om yderligere sager og domme fra Kromann Reumert.
23.11.2012

Direktører kigger på dåbsattesten, når de skal fyre

Stik imod reglerne om ligebehandling og forskelsbehandling spiller medarbejdernes alder en rolle, når knap 30 procent af virksomhederne skal fyre medarbejdere. Det viser en undersøgelse fra advokatkæden Advodan.

Lovforslag om ændring af arbejdstidsloven og registrering af arbejdstid

I september 2023 blev lovforslaget om ”ændring af arbejdstidsloven” sendt i høring. Lovforslaget er blevet behandlet i folketinget og forventes at træde i kraft den 1. juli 2024.