Privatlivspolitik

 

Vi er den dataansvarlige og sådan kontakter du os:

DANSK HR er dataansvarlig for de oplysninger du giver os i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside www.danskhr.dk eller din henvendelse til os på telefon, e-mail eller de sociale medier. Vi er dataansvarlige og vores kontaktoplysninger er følgende:

DANSK HR
Brunbjergvej 10 A
8240 Risskov
CVR: 16453870
Tlf. 86 21 61 11
Mail: info@danskhr.dk

Retsgrundlag og formål med behandling af personoplysninger

Formålet med behandling af personoplysninger:

Vi behandler, som udgangspunkt, kun dine almindelige personoplysninger. Behandlingen sker i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for at kunne levere de aftalte medlemsydelser eller øvrige ydelser til dig.

Desuden sker behandlingen af dine personoplysninger i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, baseret på vores legitime interesse i, at kunne udvikle og tilpasse vores ydelser til vores medlemmer.

De personoplysninger vi behandler, er f.eks. navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, korrespondance, betalingsoplysninger eller en IP-adresse. Afhængig af formålet med behandlingen kan vi ligeledes behandle brancheinteresser, HR-fagfelter, kompetencer, samt link til din LinkedIn-profil


Vi indsamler og behandler dine personoplysninger i følgende tilfælde:

Ved din kontakt til os

Når du kontakter os som medlem, leverandør, samarbejdspartner o.l., indsamler vi de personoplysninger, som du giver os. Formålet er baseret på vores legitime interesse i at kunne besvare dine henvendelser og korrespondere med dig. Der vil typisk være tale om behandling af dine kontaktoplysninger såsom navn, telefonnummer og e-mailadresse.

Ved dit besøg på vores hjemmeside www.danskhr.dk

Når du besøger vores hjemmeside indsamles typisk kun din IP-adresse, og eventuelle cookies. Vi henviser til punktet vedrørende cookies i afsnittet nedenfor.

Vores hjemmeside indeholder ligeledes sociale mediefunktioner som fx Facebook, Twitter, LinkedIn og YouTube videoer, ligesom hjemmesiden indeholder link til udvalgte samarbejdspartnere. De har deres egne privatlivspolitikker, og vi opfordrer dig til at læse deres betingelser og vilkår samt privatlivspolitik grundigt, inden du afgiver personoplysninger.


Cookies - ved besøg på vores hjemmeside.

Hvis du besøger vores hjemmeside, registrerer vi hvilke sider der er besøgt, tidspunktet, og hvilken browser der er anvendt. Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke. Såfremt du har givet dit samtykke, indsamles information om din adfærd på hjemmesiden. Formålet er baseret på vores legitime interesse i at opsamle statistik om brugen af hjemmesiden for derved at kunne forbedre den fremover. Derudover er formålet markedsføring og kun i de tilfælde, hvor du har givet dit samtykke hertil.

Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen nedenfor.

Alle kan afvise cookies via computerens browser-indstillinger. Fravalg af cookies vil som oftest nedsætte hjemmesidens funktionalitet. Det er også muligt at slette allerede modtagne cookies. Hvordan dette gøres, afhænger af hvilken browser der anvendes. Find yderligere oplysninger om, hvordan man undgår cookies ved at klikke på dette link: http://minecookies.org/cookiehandtering.

Dit samtykke gælder for vores domæne www.danskhr.dk

Du kan læse mere om vores brug af cookies her. 

Google Analytics (trafikmåling)
Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet.

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Ved brug af tilmeldingsformular på hjemmesiden

Når du bruger vores tilmeldingsformular på hjemmesiden som led i tegningen af et medlemskab i DANSK HR, indsamler vi de personoplysninger, som du taster, og som er nødvendige i forhold til at kunne administrere dit medlemskab. Der er tale om indsamling af almindelige personoplysninger som navn, cvr-nummer, titel, adresse, telefonnummer og e-mail. Formålet med behandlingen af dine oplysninger er at kunne levere de aftalte medlemsydelser til dig, samt administrere dit medlemskab.

Desuden sker behandlingen af dine personoplysninger i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, baseret på vores legitime interesse i, at kunne udvikle og tilpasse vores ydelser til vores medlemmer.


Når du tilmelder dig uddannelse, foredrag og kurser

Ved din tilmelding til vores uddannelser, foredrag og kurser, behandler vi dine personoplysninger med det formål at kunne administrere din tilmelding og deltagelse. Der behandles kun almindelige personoplysninger, såsom navn, e-mailadresse og telefonnummer, brancheinteresser, HR-fagfelter.

Ved din tilmelding til Træfpunkt HR

Som led i afviklingen og administrationen af Træfpunkt HR, bruger vi de
personoplysninger du har givet os i forbindelse med din tilmelding til messen, til udarbejdelse af dit adgangsskilt til messen. Der er tale om et adgangsskilt med en QR-kode, der ved scanning indeholder dit navn, firma, e-mailadresse, titel og telefonnummer.

Vi behandler dine personoplysninger baseret på vores legitime interesse (GDPR artikel 6, stk. 1, litra f), da behandlingen er nødvendig for at administrere din adgang og deltagelse på messen.

Personoplysningerne kan med din accept videregives til udstillerne på messen, således at du kan give samtykke til at modtage det materiale efter messen, som du har aftalt med den enkelte udstiller.

Personoplysningerne fra tilmeldingen slettes efter afviklingen af messen.

Der vil på messen være en fotograf til stede for at tage stemningsbilleder fra de forskellige events og indlæg. Udvalgte billeder kan efterfølgende blive offentliggjort på DANSK HR’s hjemmeside og sociale medier. Offentliggørelsen er baseret på vores legitime interesse i at markedsføre messen. Såfremt du ikke ønsker at blive fotograferet, er du velkommen til at kontakte fotografen på dagen for arrangementet.


Når du tilmelder dig en netværksgruppe

Når du tilmelder dig en af vores netværksgrupper indsamler og behandler vi de oplysninger, som er nødvendige for at kunne administrere dit medlemskab i netværksgruppen. Der indsamles og behandles kun almindelige personoplysninger, såsom navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, brancheinteresser, HR-fagfelter. Ved din tilmelding til deltagelse i en netværksgruppe tillader du at dine personoplysninger deles med de øvrige netværksdeltagere i gruppen, da dette er nødvendigt for deltagelsen.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev

Ved din tilmelding til at modtage vores nyhedsbrev indsamler og behandler vi de oplysninger, som er nødvendige for at kunne levere de aftalte nyhedsbreve. Vi behandler kun almindelige personoplysninger som navn og e-mailadresse. Du kan til enhver til framelde nyhedsbrevet.

Når du tilmelder dig vores elektroniske nyhedsorientering

Ved din tilmelding til vores elektroniske nyhedsorientering behandler vi de oplysninger, som er nødvendige i forhold til at kunne levere den ønskede nyhedsorientering. Vi behandler kun almindelige personoplysninger som navn og e-mailadresse, brancheinteresser, HR-fagfelter. Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsorienteringen.

Når du kontakter vores HR-juridiske eller erhvervspsykologiske rådgivning

Når du som medlem kontakter vores rådgivning inden for HR, HR-jura eller erhvervspsykologi, indsamler vi de oplysninger, som du giver os. Formålet er baseret på vores legitime interesse i at kunne besvare din henvendelse og yde dig den aftalte rådgivning. Vi henstiller til at du ikke sender os fortrolige eller følsomme personoplysninger på e-mail. I stedet beder vi dig om at anonymisere personoplysningerne, da vi ellers vil være nødsaget til at slette din e-mail.

Vores Facebook, Youtube og LinkedIn side

Når du besøger vores Facebook, Youtube og LinkedIn side, indsamler og behandler vi dine personoplysninger. Formålet med vores behandling er baseret på vores legitime interesse i at markedsføre vores ydelser og besvare henvendelser og lignende. Der indsamles typisk navn og andre personoplysninger som relateres til din brugerprofil.

Der er tale om at vi har et delt dataansvar med Facebook, LinkedIn og Youtube og at de ikke udelukkende handler efter vores instruks. Så hvis du ikke ønsker at de behandler dine personoplysninger til andre formål end de af vores nævnte, beder vi dig om at undlade at besøge vores fan-sider på Facebook og LinkedIn.

Dine oplysninger opbevares indtil du vælger at slette dem, eller så længe fan-siderne eksisterer. Vi overlader dine personoplysninger til behandling hos vores databehandlere i form af leverandører af IT-systemer.


Ved artikelskrivning til vores HR-magasiner

Hvis vi publicerer én af dine artikler i vores HR-magasiner, eller på vores hjemmeside m.v., behandler vi dine personoplysninger. Der vil være tale om almindelige personoplysninger, som navn, stilling og virksomhed og eventuelt dit foto. Behandlingen af dine personoplysninger vil ske efter aftale med dig.

Ved jobansøgning og ansættelse

Hvis du ansøger om et ledigt job eller sender os en uopfordret jobansøgning, indeholder den personoplysninger. Der kan være tale om almindelige personoplysninger, som navn, kontaktoplysninger, referencer og udtalelser, uddannelsesbeviser m.v. Vi behandler alene de oplysninger som du giver os med det formål at opstarte en eventuel ansættelsesproces. Vi henstiller til at du ikke sender os fortrolige eller følsomme personoplysninger såsom CPR-nummer, oplysning om helbredsforhold og øvrige følsomme personoplysninger.
Oplysninger om jobansøgere der ikke opnår ansættelse slettes senest 6 måneder efter rekrutteringsforløbets afslutning, såfremt der ikke indgås aftale om en længere opbevaringsperiode. Oplysninger vedrørende ansatte og tidligere ansatte slettes 5 år efter afslutningen af den periode, hvor personalesagen er afsluttet.

Vores grundlag for at behandle dine personoplysninger

Vi indsamler og behandler kun de personoplysninger, der er nødvendige for at kunne besvare din henvendelse og for at kunne levere og fakturere den aftalte medlemsydelse til dig. Derudover indsamler og behandler vi de personoplysninger der er nødvendige i forbindelse med en stillingsbesættelse og en eventuel ansættelse.

Videregivelse af personoplysninger

Dine personoplysninger kan blive videregivet til samarbejdspartnere med henblik på at kunne levere den aftalte ydelse og med det formål at realisere aftalen med dig.

Derudover gør vi brug af databehandlere, eksempelvis til IT-og økonomisystem, sikkerhed, opbevaring, backup m.v. og overlader derved dine personoplysninger til dem med det formål at opfylde vores aftale med dig. Vi sikrer at der er indgået en databehandleraftale med vores databehandlere.

Overførsel til modtagere i tredjelande

Hvis du giver dit samtykke til at modtage nyhedsbreve og markedsføring fra os, overfører vi dine personoplysninger til modtagere udenfor EU og EØS. Det drejer sig om selskabet The Rocket Science Group LLC /Mailchimp som opbevarer dit navn, din mailadresse og dit samtykke i USA og udsender nyhedsbreve og markedsføring for os. Det lovlige grundlag for overførslen er EU-U.S. Data Privacy Framework.

Sikker behandling

For at sikre at behandlingen af dine personoplysninger lever op til kravene i databeskyttelsesforordningen samt øvrig lovgivning, har vi etableret en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Dette omfatter bl.a. teknisk og fysisk sikring af data, indgåelse af tavshedserklæringer samt interne retningslinjer og procedurer for, hvordan virksomheden og medarbejdere skal behandle personoplysninger.

Sletning af personoplysninger

Personoplysningerne slettes når de ikke længere er nødvendige eller relevante til det formål, som oplysningerne blev indsamlet til.

Som udgangspunkt opbevarer vi oplysninger om dine køb af medlemskab i fem år, hvorefter disse slettes.

Dine rettigheder

Vi gør dig hermed opmærksom på, at du jf. databeskyttelsesforordningen har følgende rettigheder i forhold til de personoplysninger DANSK HR behandler om dig:

o Ret til at anmode om indsigt i dine personoplysninger
o Ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger
o Ret til at få urigtige personoplysninger berigtiget
o Ret til at få dine personoplysninger slettet, medmindre vi af regnskabsmæssige eller juridiske årsager skønner, at det er nødvendigt at beholde dem i en længere periode. Oplysningerne slettes senest, når eventuelle formueretlige krav er forældet
o Ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering
o Ret til at tilbagetrække dit samtykke, hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret herpå
o Ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format
o Ret til at klage til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk


Klage

Såfremt du har spørgsmål eller kommentarer til behandlingen af dine personoplysninger eller du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, er du altid velkommen til at kontakte os på:

DANSK HR
Brunbjergvej 10 A
8240 Risskov
CVR-nr.: 16453870
Telefon +45 86 21 61 11
E-mail: info@danskhr.dk


Du kan også vælge at klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Politikken er revideret september 2023.