Det sker

Kursus for mellemledere

Personalejura for mellemledere

Sted: Online / Teams
Dato/tid: 10.03.2021 09:00 - 16:00

Øg dit kendskab til personalejura – det giver dig indsigt og styrker din ledelsesret!

Som leder har du et stort ansvar, når du udøver din ledelsesret og du kan gøre en stor forskel, når du har viden om reglerne.

På dette kursus kommer du på én dag igennem de personalejuridiske regler, som er særlig vigtige for dig, når du er leder med personaleansvar. Vi behandler reglerne fra ansættelse til opsigelse. Der er mange myter omkring personalejura, som vi afliver på kurset.

Kurset er målrettet til ledere, som i dag har brug for at kende de væsentligste regler, der er gældende i et ansættelsesforhold. Der kommer hele tiden nye regler til, hvor du her får overblikket på en dag.

Læs mere og tilmeld dig her

 

Modul 1, Certificate in Human Resources (gratis for medlemmer)

HR og intern medarbejderudvikling

Sted: DGI Byen, Tietgensgade 65, 1704 København V
Dato/tid: 11.03.2021 09:00 - 16:00

OBS: Grundet corona kan vi ikke afholde kurset den 11. marts, da der ikke må være mere end 5 deltagere. Efter den 15. marts ved vi mere og kommer tilbage med en ny dato. 

Enhver virksomhed har brug for at få nye medarbejdere hurtigt ind i jobbet eller få medarbejdere, der skal i gang med nye arbejdsopgaver godt lært op. Ofte løses dette gennem intern træning, og er altså det, der foregår i selve virksomheden. Underviserne er også typiske interne og kan være kolleger, fra HR eller andet.

Dette kursus er et af de kurser, du kan vælge at deltage GRATIS i, hvis du er medlem af DANSK HR. Hvis du ikke er medlem af DANSK HR, kan du deltage på kurset til 2.448 kr. ekskl. moms.

Læs mere og tilmeld dig her

 

LIVE med DANSK HR

Jura-update

Sted: GoToMeeting
Dato/tid: 17.03.2021 11:00 - 11:30

LIVE jura-update med Legal Advisor i DANSK HR cand.merc.jur. Tina Halkiær Olesen

Kun for medlemmer af DANSK HR
Mødelink sendes på nyhedsmailen og kan findes på medlemsportalen

 

Kursus for mellemledere

Personalejura for mellemledere

Sted: Online / Teams
Start: 22.03.2021 12:30
Slut: 23.03.2021 15:30

Øg dit kendskab til personalejura – det giver dig indsigt og styrker din ledelsesret!

Som leder har du et stort ansvar, når du udøver din ledelsesret og du kan gøre en stor forskel, når du har viden om reglerne.

På dette kursus kommer du på én dag igennem de personalejuridiske regler, som er særlig vigtige for dig, når du er leder med personaleansvar. Vi behandler reglerne fra ansættelse til opsigelse. Der er mange myter omkring personalejura, som vi afliver på kurset.

Kurset er målrettet til ledere, som i dag har brug for at kende de væsentligste regler, der er gældende i et ansættelsesforhold. Der kommer hele tiden nye regler til, hvor du her får overblikket på en dag.

Bemærk at dette kursus er både den 22. og 23. marts kl. 12.30 - 15.30.

Læs mere og tilmeld dig her

 

LIVE webinar

Identificer, klassificer og træn fremtidens digitale kompetencer

Sted: Zoom
Dato/tid: 23.03.2021 11:00 - 12:00

Digitalisering af virksomheder stiller krav til fremtidens medarbejder og leder. Men hvordan identificerer, klassificerer og træner vi disse kompetencer internt i virksomheden? Hvordan kan HR understøtte disse opgaver i virksomheden?

Direktør Steffen Tram Mortensen vil give inspiration, viden og metoder til, hvordan du og dine kollegaer selv kan begynde at udvikle dette i egen virksomheden. Konkrete eksempler og erfaringer fra Velux, Novo Nordisk og mindre virksomheder ned til 20 personer vil blive delt i webinaret.

Kun for medlemmer af DANSK HR
Mødelink sendes på nyhedsmailen og kan findes på medlemsportalen

 

Modul 2, Certificate in Human Resources

HR og egne udviklingsmuligheder

Sted: DGI Byen, Tietgensgade 65, 1704 København V
Dato/tid: 25.03.2021 09:00 - 16:00

Der stilles løbende krav til en organisation om at skabe værditilvækst og organisationsudvikling. Når HR skal matche dette, så er det nødvendig at HR også har en klar strategi for, hvordan den udfordre og ser sine egne udviklingsmuligheder. HR skal være på forkant og løbende retænke sin egen position og indflydelse samt optimere, så HR konstant udvikler sig til at være en professionel og strategisk vigtigt medspiller i værditilvæksten og egen udvikling.

Læs mere og tilmeld dig

Læs mere om Certificate in Human Resources® by DANISH HR

 

Modul 3, Certificate in Human Resources

HR i et strategisk perspektiv

Sted: DGI Byen, Tietgensgade 65, 1704, København V
Dato/tid: 14.04.2021 09:00 - 16:00

Kan HR være med til at understøtte organisationens strategiske mål og kan effektiviteten ses og måles? Det er blot nogle af de spørgsmål, du får svar på under dette kursus, hvor vi sætter fokus på HR's evne som den strategiske partner inden for organisationsudvikling i din egen virksomhed.

Læs mere og tilmeld dig her

Læs mere om Certificate in Human Resources® by DANISH HR

 

LIVE med DANSK HR

Jura-update

Sted: GoToMeeting
Dato/tid: 14.04.2021 11:00 - 11:30

LIVE jura-update med Legal Advisor i DANSK HR cand.merc.jur. Tina Halkiær Olesen

Kun for medlemmer af DANSK HR
Mødelink sendes på nyhedsmailen og kan findes på medlemsportalen

 

Kursus (gratis for medlemmer)

Det tillidsfulde samarbejde

Sted: Aarhus
Dato/tid: 15.04.2021 09:00 - 16:00

Vi samarbejder i alt hvor vi indgår i relation med andre – uanset om det er fysisk eller online. Din tilgang til dine relationer er helt afgørende for, hvordan samarbejdet udspiller sig, og for om du kan nå i mål med det du gerne vil.

Kunne du tænke dig at blive klogere på hvad der sker i dine samarbejder, og herved blive bedre til at nå i mål med dine projekter?

På kurset kommer du igennem en inspirerende dag, der giver dig både en udvidet begrebsramme samt en konkret værktøjskasse, og styrker dig i din rolle som installatør af effektivt samarbejde ved at udvise problemløsende og tillidsbaseret adfærd.  

Læs mere og tilmeld dig her

 

LIVE webinar

Tema TBA

Sted: Zoom
Dato/tid: 20.04.2021 11:00 - 12:00

Info følger

Kun for medlemmer af DANSK HR
Mødelink sendes på nyhedsmailen og kan findes på medlemsportalen

 

Modul 1, DANSK HR Certifikat i HR-jura

HR-jura og GDPR i ansættelsesforholdet

Sted: Aarhus
Dato/tid: 21.04.2021 09:00 - 16:00

Vi starter med at få overblik over begreber, retskilder og -instanser indenfor HR juraen. Retsgrundlaget for det enkelte ansættelsesforhold klarlægges og de forskellige lønmodtagergrupper bliver gennemgået, herunder hvad der væsentligt for den enkelte gruppe. GDPR bliver gennemgået i forholdet til ansættelsesforholdet, såvel før, under som efter ansættelsen.

 • Retskilder, begreber og retsinstanser
 • Retsgrundlaget for det individuelle ansættelsesforhold
 • Lønmodtagergrupper
 • GDPR før, under og efter ansættelsen
 • Krav til samtykke efter GDPR

Læs mere og tilmeld dig her

Læs mere om Certifikat i HR-jura og alle modulerne i uddannelsen

 

Kursus (gratis for medlemmer)

Det tillidsfulde samarbejde

Sted: København
Dato/tid: 22.04.2021 09:00 - 16:00

Vi samarbejder i alt hvor vi indgår i relation med andre – uanset om det er fysisk eller online. Din tilgang til dine relationer er helt afgørende for, hvordan samarbejdet udspiller sig, og for om du kan nå i mål med det du gerne vil.

Kunne du tænke dig at blive klogere på hvad der sker i dine samarbejder, og herved blive bedre til at nå i mål med dine projekter?

På kurset kommer du igennem en inspirerende dag, der giver dig både en udvidet begrebsramme samt en konkret værktøjskasse, og styrker dig i din rolle som installatør af effektivt samarbejde ved at udvise problemløsende og tillidsbaseret adfærd.  

Læs mere og tilmeld dig her

 

Modul 4, Certificate in Human Resources

Forandrings- og præstationsledelse

Sted: DGI Byen, Tietgensgade 65, 1704 København V
Dato/tid: 04.05.2021 09:00 - 16:00

Mange virksomheder har de seneste år arbejdet med at få præstationsvurderingssystemer til at fungere. Dette kursus giver dig et overblik over de hyppigste vanskeligheder og inspiration til at få “Performance management” til at virke både præstationsfremmende og motiverende i din virksomhed.

I den anden halvdel af dagen arbejder vi med forandringsledelse, og ser på motivationsteorier, kulturforståelse og feedback dialog som grundlag for forandringsledelsesprocessen.

Læs mere og tilmeld dig her

Læs mere om Certificate in Human Resources® by DANISH HR

 

Modul 2, DANSK HR Certifikat i HR-jura

Personalejuraen i rekruttering og ved ansættelsen

Sted: Aarhus
Dato/tid: 04.05.2021 09:00 - 16:00

Når du rekrutterer nye medarbejdere, findes lovgivning, der begrænser den frie ansættelsesret. Du får derfor viden om, hvordan du sikrer overholdelse af gældende lovgivning, når du skal rekruttere og ansætte. Særligt udarbejdelse af ansættelsesbevis kan være vanskeligt. Kurset giver dig viden om, hvad begrebet væsentlige vilkår omfatter og hvordan du sikrer overholdelse af arbejdsgivers oplysningspligt. Til sidst gennemgås de forskellige ansættelsesformer.

 • Rekruttering og stillingsopslag
 • Ligebehandlingsloven
 • Forskelsbehandlingsloven
 • Arbejdsgivers spørgsmål
 • Arbejdstagers oplysningspligt
 • Ansættelsesbeviser og deres indhold
 • Ansættelsesformer

Læs mere og tilmeld dig her

Læs mere om Certifikat i HR-jura og alle modulerne i uddannelsen

 

LIVE med DANSK HR

Jura-update

Sted: Zoom Meeting
Dato/tid: 12.05.2021 11:00 - 11:30

LIVE jura-update med Legal Advisor i DANSK HR cand.merc.jur. Tina Halkiær Olesen

Kun for medlemmer af DANSK HR
Mødelink sendes på nyhedsmailen og kan findes på medlemsportalen

 

LIVE webinar

Tema TBA

Sted: Zoom
Dato/tid: 18.05.2021 11:00 - 12:00

Info følger

Kun for medlemmer af DANSK HR
Mødelink sendes på nyhedsmailen og kan findes på medlemsportalen

 

Modul 3, DANSK HR Certifikat i HR-jura

Reglerne under ansættelsen

Sted: Aarhus
Dato/tid: 19.05.2021 09:00 - 16:00

Dette kursus har fokus på medarbejderens pligter og de ydelser, som arbejdsgiver skal sikre, at medarbejderen modtager. Vi behandler ledelsesretten, og hvad den betyder for det enkelte ansættelsesforhold. Du får ligeledes viden om, hvornår du kan ændre i det enkelte ansættelsesforhold, og hvad der betragtes som en væsentlig ændring i ansættelsesforholdet. Du får input til udformning af proces for disciplinære sager og eksempler på advarsler.

 • Ledelsesretten
 • Løn og arbejdstid
 • Pligter under sygdom
 • Ferie efter nye ferielov
 • Barsel og orlov
 • Ændringer i ansættelsesforholdet
 • Disciplinær proces og påtaler/advarsler

Læs mere og tilmeld dig her

Læs mere om Certifikat i HR-jura og alle modulerne i uddannelsen

 

Kursus for mellemledere

Personalejura for mellemledere

Sted: Aarhus
Dato/tid: 20.05.2021 09:00 - 16:00

Øg dit kendskab til personalejura – det giver dig indsigt og styrker din ledelsesret!

Som leder har du et stort ansvar, når du udøver din ledelsesret og du kan gøre en stor forskel, når du har viden om reglerne.

På dette kursus kommer du på én dag igennem de personalejuridiske regler, som er særlig vigtige for dig, når du er leder med personaleansvar. Vi behandler reglerne fra ansættelse til opsigelse. Der er mange myter omkring personalejura, som vi afliver på kurset.

Kurset er målrettet til ledere, som i dag har brug for at kende de væsentligste regler, der er gældende i et ansættelsesforhold. Der kommer hele tiden nye regler til, hvor du her får overblikket på en dag.

Læs mere og tilmeld dig her

 

LIVE webinar

Den ’medarbejdervitaliserende samtale’ og det tilhørende ’vitaliseringskompas’

Sted: Zoom
Dato/tid: 03.06.2021 11:00 - 12:00

Oplægsholder: Professor i psykologi Jan Tønnesvang, Aarhus BSS, Aarhus Universitet

Mere info følger

Kun for medlemmer af DANSK HR
Mødelink sendes på nyhedsmailen og kan findes på medlemsportalen

 

Modul 4, DANSK HR Certifikat i HR-jura

Når ansættelsen ophører

Sted: Aarhus
Dato/tid: 08.06.2021 09:00 - 16:00

På dette kursus ser vi på, hvilke områder, der skal lægges vægt på ved opsigelse af medarbejdere. Opsigelse kan ske med baggrund i virksomhedens eller medarbejderens forhold. Vi klarlægger rettigheder og pligter for arbejdsgiveren i forhold til at kunne foretage en saglig opsigelse. Samtidig behandler vi loyalitetsforpligtelsen og gældende regler for konkurrenceklausuler.

 • Opsigelse med baggrund i virksomhedens forhold
 • Opsigelse med baggrund i medarbejderens forhold
 • Bortvisning
 • Medarbejderens opsigelse
 • Loyalitetsforpligtelse
 • Ansættelsesklausuler

Læs mere og tilmeld dig her

Læs mere om Certifikat i HR-jura og alle modulerne i uddannelsen

 

LIVE med DANSK HR

Jura-update

Sted: Zoom Meeting
Dato/tid: 17.08.2021 11:00 - 11:30

LIVE jura-update med Legal Advisor i DANSK HR cand.merc.jur. Tina Halkiær Olesen

Kun for medlemmer af DANSK HR
Mødelink sendes på nyhedsmailen og kan findes på medlemsportalen

 

LIVE webinar

Tema TBA

Sted: Zoom
Dato/tid: 24.08.2021 11:00 - 12:00

Info følger

Kun for medlemmer af DANSK HR
Mødelink sendes på nyhedsmailen og kan findes på medlemsportalen

 

Modul 1, DANSK HR Certifikat i HR-jura

HR-jura og GDPR i ansættelsesforholdet

Sted: København
Dato/tid: 25.08.2021 09:00 - 16:00

Vi starter med at få overblik over begreber, retskilder og -instanser indenfor HR juraen. Retsgrundlaget for det enkelte ansættelsesforhold klarlægges og de forskellige lønmodtagergrupper bliver gennemgået, herunder hvad der væsentligt for den enkelte gruppe. GDPR bliver gennemgået i forholdet til ansættelsesforholdet, såvel før, under som efter ansættelsen.

 • Retskilder, begreber og retsinstanser
 • Retsgrundlaget for det individuelle ansættelsesforhold
 • Lønmodtagergrupper
 • GDPR før, under og efter ansættelsen
 • Krav til samtykke efter GDPR

Læs mere og tilmeld dig her

Læs mere om Certifikat i HR-jura og alle modulerne i uddannelsen

 

Modul 2, DANSK HR Certifikat i HR-jura

Personalejuraen i rekruttering og ved ansættelsen

Sted: København
Dato/tid: 08.09.2021 09:00 - 16:00

Når du rekrutterer nye medarbejdere, findes lovgivning, der begrænser den frie ansættelsesret. Du får derfor viden om, hvordan du sikrer overholdelse af gældende lovgivning, når du skal rekruttere og ansætte. Særligt udarbejdelse af ansættelsesbevis kan være vanskeligt. Kurset giver dig viden om, hvad begrebet væsentlige vilkår omfatter og hvordan du sikrer overholdelse af arbejdsgivers oplysningspligt. Til sidst gennemgås de forskellige ansættelsesformer.

 • Rekruttering og stillingsopslag
 • Ligebehandlingsloven
 • Forskelsbehandlingsloven
 • Arbejdsgivers spørgsmål
 • Arbejdstagers oplysningspligt
 • Ansættelsesbeviser og deres indhold
 • Ansættelsesformer

Læs mere og tilmeld dig her

Læs mere om Certifikat i HR-jura og alle modulerne i uddannelsen

 

LIVE webinar

Tema TBA

Sted: Zoom
Dato/tid: 09.09.2021 11:00 - 12:00

Info følger

Kun for medlemmer af DANSK HR
Mødelink sendes på nyhedsmailen og kan findes på medlemsportalen

 

LIVE med DANSK HR

Jura-update

Sted: Zoom Meeting
Dato/tid: 15.09.2021 11:00 - 11:30

LIVE jura-update med Legal Advisor i DANSK HR cand.merc.jur. Tina Halkiær Olesen

Kun for medlemmer af DANSK HR
Mødelink sendes på nyhedsmailen og kan findes på medlemsportalen

 

Modul 3, DANSK HR Certifikat i HR-jura

Reglerne under ansættelsen

Sted: København
Dato/tid: 06.10.2021 09:00 - 16:00

Dette kursus har fokus på medarbejderens pligter og de ydelser, som arbejdsgiver skal sikre, at medarbejderen modtager. Vi behandler ledelsesretten, og hvad den betyder for det enkelte ansættelsesforhold. Du får ligeledes viden om, hvornår du kan ændre i det enkelte ansættelsesforhold, og hvad der betragtes som en væsentlig ændring i ansættelsesforholdet. Du får input til udformning af proces for disciplinære sager og eksempler på advarsler.

 • Ledelsesretten
 • Løn og arbejdstid
 • Pligter under sygdom
 • Ferie efter nye ferielov
 • Barsel og orlov
 • Ændringer i ansættelsesforholdet
 • Disciplinær proces og påtaler/advarsler

Læs mere og tilmeld dig her

Læs mere om Certifikat i HR-jura og alle modulerne i uddannelsen

 

LIVE webinar

Tema TBA

Sted: Zoom
Dato/tid: 07.10.2021 11:00 - 12:00

Info følger

Kun for medlemmer af DANSK HR
Mødelink sendes på nyhedsmailen og kan findes på medlemsportalen

 

Kursus for mellemledere

Personalejura for mellemledere

Sted: København
Dato/tid: 12.10.2021 09:00 - 16:00

Øg dit kendskab til personalejura – det giver dig indsigt og styrker din ledelsesret!

Som leder har du et stort ansvar, når du udøver din ledelsesret og du kan gøre en stor forskel, når du har viden om reglerne.

På dette kursus kommer du på én dag igennem de personalejuridiske regler, som er særlig vigtige for dig, når du er leder med personaleansvar. Vi behandler reglerne fra ansættelse til opsigelse. Der er mange myter omkring personalejura, som vi afliver på kurset.

Kurset er målrettet til ledere, som i dag har brug for at kende de væsentligste regler, der er gældende i et ansættelsesforhold. Der kommer hele tiden nye regler til, hvor du her får overblikket på en dag.

Læs mere og tilmeld dig her

 

LIVE med DANSK HR

Jura-update

Sted: Zoom Meeting
Dato/tid: 13.10.2021 11:00 - 11:30

LIVE jura-update med Legal Advisor i DANSK HR cand.merc.jur. Tina Halkiær Olesen

Kun for medlemmer af DANSK HR
Mødelink sendes på nyhedsmailen og kan findes på medlemsportalen

 

Modul 4, DANSK HR Certifikat i HR-jura

Når ansættelsen ophører

Sted: København
Dato/tid: 27.10.2021 09:00 - 16:00

På dette kursus ser vi på, hvilke områder, der skal lægges vægt på ved opsigelse af medarbejdere. Opsigelse kan ske med baggrund i virksomhedens eller medarbejderens forhold. Vi klarlægger rettigheder og pligter for arbejdsgiveren i forhold til at kunne foretage en saglig opsigelse. Samtidig behandler vi loyalitetsforpligtelsen og gældende regler for konkurrenceklausuler.

 • Opsigelse med baggrund i virksomhedens forhold
 • Opsigelse med baggrund i medarbejderens forhold
 • Bortvisning
 • Medarbejderens opsigelse
 • Loyalitetsforpligtelse
 • Ansættelsesklausuler

Læs mere og tilmeld dig her

Læs mere om Certifikat i HR-jura og alle modulerne i uddannelsen

 

LIVE webinar

Tema TBA

Sted: Zoom
Dato/tid: 09.11.2021 11:00 - 12:00

Info følger

Kun for medlemmer af DANSK HR
Mødelink sendes på nyhedsmailen og kan findes på medlemsportalen

 

LIVE med DANSK HR

Jura-update

Sted: Zoom Meeting
Dato/tid: 16.11.2021 11:00 - 11:30

LIVE jura-update med Legal Advisor i DANSK HR cand.merc.jur. Tina Halkiær Olesen

Kun for medlemmer af DANSK HR
Mødelink sendes på nyhedsmailen og kan findes på medlemsportalen

  

LIVE med DANSK HR

Jura-update

Sted: Zoom Meeting
Dato/tid: 08.12.2021 11:00 - 11:30

LIVE jura-update med Legal Advisor i DANSK HR cand.merc.jur. Tina Halkiær Olesen

Kun for medlemmer af DANSK HR
Mødelink sendes på nyhedsmailen og kan findes på medlemsportalen

 

LIVE webinar

Tema TBA

Sted: Zoom
Dato/tid: 15.12.2021 11:00 - 12:00

Info følger

Kun for medlemmer af DANSK HR
Mødelink sendes på nyhedsmailen og kan findes på medlemsportalen