Det sker

HR JurAjour (åben for alle)

Nyeste opdatering på gældende HR lovgivning – møde 1 af 4 (online)

Sted: Zoom
Dato/tid: 02.02.2022 09:00 - 12:00

 • Hvor finder du ny lovgivning inden for HR-området?
 • Følger du med i den seneste retspraksis inden for HR-juraen?
 • Hvor finder du inspiration, når du skal implementere ny lovgivning inden for HR?

Det er et stort og til tider overvældende område, hvor det kan være vanskeligt at holde sig ajour.

Med HR JurAjour får du på fire møder årligt overblik over lovgivning og ikke mindst værktøjer til den praktiske implementering af reglerne. Samtidig møder du andre deltagere og får mulighed for at sparre omkring lovændringer, og hvordan andre har implementeret i praksis.

Vi lægger vægt på, at du får konkrete værktøjer og forståelse for lovgivningen og kompetencer til selv at opsøge nye regler.

Læs mere og tilmeld dig her

 

LIVE webinar (gratis - kun for medlemmer)

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft – now or never!

Sted: Zoom
Dato/tid: 10.02.2022 11:00 - 12:00

Indlægsholder: Kim Staack Nielsen, CEO DANSK HR

Mere info følger

Kun for medlemmer af DANSK HR
Mødelink sendes på nyhedsmailen og kan findes på medlemsportalen

 

LIVE Jura-update (gratis - kun for medlemmer)

Seniorpolitik

Sted: Zoom
Dato/tid: 22.02.2022 11:00 - 11:30

LIVE jura-update med Legal Advisor i DANSK HR cand.merc.jur. Tina Halkiær Olesen

Kun for medlemmer af DANSK HR
Mødelink sendes på nyhedsmailen og kan findes på medlemsportalen

 

Modul 1, DANSK HR Certifikat i HR-jura (åben for alle)

HR-jura og GDPR i ansættelsesforholdet

Sted: Aarhus
Dato/tid: 23.02.2022 09:00 - 16:00

Vi starter med at få overblik over begreber, retskilder og -instanser indenfor HR juraen. Retsgrundlaget for det enkelte ansættelsesforhold klarlægges og de forskellige lønmodtagergrupper bliver gennemgået, herunder hvad der væsentligt for den enkelte gruppe. GDPR bliver gennemgået i forholdet til ansættelsesforholdet, såvel før, under som efter ansættelsen.

 • Retskilder, begreber og retsinstanser
 • Retsgrundlaget for det individuelle ansættelsesforhold
 • Lønmodtagergrupper
 • GDPR før, under og efter ansættelsen
 • Krav til samtykke efter GDPR

Læs mere og tilmeld dig her

Læs mere om Certifikat i HR-jura og alle modulerne i uddannelsen

 

Kursus (gratis for plus-medlemmer)

Ledelses kommunikation – hvordan får du din ledelse med dig?

Sted: Aarhus
Dato/tid: 24.02.2022 09:00 - 16:00

Du ved, at din strategi er den rigtige, men hvordan får du overbevist ledelsen?

I HR skal du i den grad lede og skabe resultater gennem andre. Derfor er kommunikative evner og konkrete værktøjer afgørende for at få både ledelsen og medarbejderne til at bakke op.

På denne workshop stiller vi skarpt på, hvordan du lykkes med at få andre til at lytte, forstå og bakke op. Det stiller krav til tre hovedelementer, der er helt centrale, når du skal skabe forandring og sikre gennemslag i din kommunikation: du skal have et relevant budskab. Du skal formidle det på modtagerens præmisser. Og at du skal formidle det på en måde, så modtageren åbner sine sanser, bliver modtagelig og lytter.

Vi giver dig nogle konkrete redskaber til, hvordan du når dine mål gennem bevidst, målrettet og strategisk brug af kommunikation. Kommunikation er et håndværk, som kan læres.

Læs mere og tilmeld dig her.

Kursus (gratis for plus-medlemmer)

Ledelses kommunikation – hvordan får du din ledelse med dig?

Sted: København
Dato/tid: 03.03.2022 09:00 - 16:00

Du ved, at din strategi er den rigtige, men hvordan får du overbevist ledelsen?

I HR skal du i den grad lede og skabe resultater gennem andre. Derfor er kommunikative evner og konkrete værktøjer afgørende for at få både ledelsen og medarbejderne til at bakke op.

På denne workshop stiller vi skarpt på, hvordan du lykkes med at få andre til at lytte, forstå og bakke op. Det stiller krav til tre hovedelementer, der er helt centrale, når du skal skabe forandring og sikre gennemslag i din kommunikation: du skal have et relevant budskab. Du skal formidle det på modtagerens præmisser. Og at du skal formidle det på en måde, så modtageren åbner sine sanser, bliver modtagelig og lytter.

Vi giver dig nogle konkrete redskaber til, hvordan du når dine mål gennem bevidst, målrettet og strategisk brug af kommunikation. Kommunikation er et håndværk, som kan læres.

Læs mere og tilmeld dig her.

Modul 2, Certificate in Human Resources (åben for alle)

HR og egne udviklingsmuligheder

Sted: København
Dato/tid: 08.03.2022 09:00 - 16:00

Der stilles løbende krav til en organisation om at skabe værditilvækst og organisationsudvikling. Når HR skal matche dette, så er det nødvendig at HR også har en klar strategi for, hvordan den udfordre og ser sine egne udviklingsmuligheder. HR skal være på forkant og løbende retænke sin egen position og indflydelse samt optimere, så HR konstant udvikler sig til at være en professionel og strategisk vigtigt medspiller i værditilvæksten og egen udvikling.

Læs mere og tilmeld dig

Læs mere om Certificate in Human Resources® by DANISH HR

 

LIVE webinar (gratis - åben for alle)

Employee Advocacy

Sted: Zoom
Dato/tid: 08.03.2022 11:00 - 12:00

LIVE webinar med Rikke Damgaard

Mere info følger

OBS: Dette webinar er åbent for alle.

For medlemmer af DANSK HR:  Mødelink sendes på nyhedsmailen og kan findes på medlemsportalen

Ikke medlemmer: Tilmelding åbner snarest

 

Modul 2, DANSK HR Certifikat i HR-jura (åben for alle)

Personalejuraen i rekruttering og ved ansættelsen

Sted: Aarhus
Dato/tid: 09.03.2022 09:00 - 16:00

Når du rekrutterer nye medarbejdere, findes lovgivning, der begrænser den frie ansættelsesret. Du får derfor viden om, hvordan du sikrer overholdelse af gældende lovgivning, når du skal rekruttere og ansætte. Særligt udarbejdelse af ansættelsesbevis kan være vanskeligt. Kurset giver dig viden om, hvad begrebet væsentlige vilkår omfatter og hvordan du sikrer overholdelse af arbejdsgivers oplysningspligt. Til sidst gennemgås de forskellige ansættelsesformer.

 • Rekruttering og stillingsopslag
 • Ligebehandlingsloven
 • Forskelsbehandlingsloven
 • Arbejdsgivers spørgsmål
 • Arbejdstagers oplysningspligt
 • Ansættelsesbeviser og deres indhold
 • Ansættelsesformer

Læs mere og tilmeld dig her

Læs mere om Certifikat i HR-jura og alle modulerne i uddannelsen

 

HR JurAjour (åben for alle)

Nyeste opdatering på gældende HR lovgivning – møde 1 af 4 (Kbh.)

Sted: København
Dato/tid: 15.03.2022 09:00 - 12:00

 • Hvor finder du ny lovgivning inden for HR-området?
 • Følger du med i den seneste retspraksis inden for HR-juraen?
 • Hvor finder du inspiration, når du skal implementere ny lovgivning inden for HR?

Det er et stort og til tider overvældende område, hvor det kan være vanskeligt at holde sig ajour.

Med HR JurAjour får du på fire møder årligt overblik over lovgivning og ikke mindst værktøjer til den praktiske implementering af reglerne. Samtidig møder du andre deltagere og får mulighed for at sparre omkring lovændringer, og hvordan andre har implementeret i praksis.

Vi lægger vægt på, at du får konkrete værktøjer og forståelse for lovgivningen og kompetencer til selv at opsøge nye regler.

Læs mere og tilmeld dig her

 

Modul 1, Certificate in Human Resources (åben for alle - gratis for plus-medlemmer)

HR og intern medarbejderudvikling

Sted: København
Dato/tid: 16.03.2022 09:00 - 16:00

Enhver virksomhed har brug for at få nye medarbejdere hurtigt ind i jobbet eller få medarbejdere, der skal i gang med nye arbejdsopgaver godt lært op. Ofte løses dette gennem intern træning, og er altså det, der foregår i selve virksomheden. Underviserne er også typiske interne og kan være kolleger, fra HR eller andet.

Dette kursus er et af de kurser, du kan vælge at deltage GRATIS i, hvis du er PLUS-medlem af DANSK HR. Hvis du ikke er PLUS-medlem af DANSK HR, kan du deltage på kurset til 2.448 kr. ekskl. moms.

Læs mere og tilmeld dig her

 

LIVE Jura-update (gratis - kun for medlemmer)

Ansættelsesbeviser – hvad siger den nye lov?

Sted: Zoom
Dato/tid: 16.03.2022 11:00 - 11:30

LIVE jura-update med Legal Advisor i DANSK HR cand.merc.jur. Tina Halkiær Olesen

Kun for medlemmer af DANSK HR
Mødelink sendes på nyhedsmailen og kan findes på medlemsportalen

 

HR JurAjour (åben for alle)

Nyeste opdatering på gældende HR lovgivning – møde 1 af 4 (Aarhus)

Sted: Aarhus
Dato/tid: 22.03.2022 09:00 - 12:00

 • Hvor finder du ny lovgivning inden for HR-området?
 • Følger du med i den seneste retspraksis inden for HR-juraen?
 • Hvor finder du inspiration, når du skal implementere ny lovgivning inden for HR?

Det er et stort og til tider overvældende område, hvor det kan være vanskeligt at holde sig ajour.

Med HR JurAjour får du på fire møder årligt overblik over lovgivning og ikke mindst værktøjer til den praktiske implementering af reglerne. Samtidig møder du andre deltagere og får mulighed for at sparre omkring lovændringer, og hvordan andre har implementeret i praksis.

Vi lægger vægt på, at du får konkrete værktøjer og forståelse for lovgivningen og kompetencer til selv at opsøge nye regler.

Læs mere og tilmeld dig her

 

Modul 3, DANSK HR Certifikat i HR-jura (åben for alle)

Reglerne under ansættelsen

Sted: Aarhus
Dato/tid: 23.03.2022 09:00 - 16:00

Dette kursus har fokus på medarbejderens pligter og de ydelser, som arbejdsgiver skal sikre, at medarbejderen modtager. Vi behandler ledelsesretten, og hvad den betyder for det enkelte ansættelsesforhold. Du får ligeledes viden om, hvornår du kan ændre i det enkelte ansættelsesforhold, og hvad der betragtes som en væsentlig ændring i ansættelsesforholdet. Du får input til udformning af proces for disciplinære sager og eksempler på advarsler.

 • Ledelsesretten
 • Løn og arbejdstid
 • Pligter under sygdom
 • Ferie efter nye ferielov
 • Barsel og orlov
 • Ændringer i ansættelsesforholdet
 • Disciplinær proces og påtaler/advarsler

Læs mere og tilmeld dig her

Læs mere om Certifikat i HR-jura og alle modulerne i uddannelsen

 

Modul 3, Certificate in Human Resources (åben for alle)

HR i et strategisk perspektiv

Sted: København
Dato/tid: 05.04.2022 09:00 - 16:00

Kan HR være med til at understøtte organisationens strategiske mål og kan effektiviteten ses og måles? Det er blot nogle af de spørgsmål, du får svar på under dette kursus, hvor vi sætter fokus på HR's evne som den strategiske partner inden for organisationsudvikling i din egen virksomhed.

Læs mere og tilmeld dig her

Læs mere om Certificate in Human Resources® by DANISH HR

 

Modul 4, DANSK HR Certifikat i HR-jura (åben for alle)

Når ansættelsen ophører

Sted: Aarhus
Dato/tid: 06.04.2022 09:00 - 16:00

På dette kursus ser vi på, hvilke områder, der skal lægges vægt på ved opsigelse af medarbejdere. Opsigelse kan ske med baggrund i virksomhedens eller medarbejderens forhold. Vi klarlægger rettigheder og pligter for arbejdsgiveren i forhold til at kunne foretage en saglig opsigelse. Samtidig behandler vi loyalitetsforpligtelsen og gældende regler for konkurrenceklausuler.

 • Opsigelse med baggrund i virksomhedens forhold
 • Opsigelse med baggrund i medarbejderens forhold
 • Bortvisning
 • Medarbejderens opsigelse
 • Loyalitetsforpligtelse
 • Ansættelsesklausuler

Læs mere og tilmeld dig her

Læs mere om Certifikat i HR-jura og alle modulerne i uddannelsen

 

LIVE webinar (gratis - kun for medlemmer)

Tema TBA

Sted: Zoom
Dato/tid: 07.04.2022 11:00 - 12:00

Kun for medlemmer af DANSK HR
Mødelink sendes på nyhedsmailen og kan findes på medlemsportalen

 

LIVE Jura-update (gratis - kun for medlemmer)

Beskyttelse af særlige medarbejdergrupper

Sted: Zoom
Dato/tid: 20.04.2022 11:00 - 11:30

LIVE jura-update med Legal Advisor i DANSK HR cand.merc.jur. Tina Halkiær Olesen

Kun for medlemmer af DANSK HR
Mødelink sendes på nyhedsmailen og kan findes på medlemsportalen

 

Modul 1, DANSK HR Certifikat i HR-jura (åben for alle)

HR-jura og GDPR i ansættelsesforholdet

Sted: Online
Dato/tid: 26.04.2022 09:00 - 16:00

Vi starter med at få overblik over begreber, retskilder og -instanser indenfor HR juraen. Retsgrundlaget for det enkelte ansættelsesforhold klarlægges og de forskellige lønmodtagergrupper bliver gennemgået, herunder hvad der væsentligt for den enkelte gruppe. GDPR bliver gennemgået i forholdet til ansættelsesforholdet, såvel før, under som efter ansættelsen.

 • Retskilder, begreber og retsinstanser
 • Retsgrundlaget for det individuelle ansættelsesforhold
 • Lønmodtagergrupper
 • GDPR før, under og efter ansættelsen
 • Krav til samtykke efter GDPR

Læs mere og tilmeld dig her

Læs mere om Certifikat i HR-jura og alle modulerne i uddannelsen

 

HR JurAjour (åben for alle)

Nyeste opdatering på gældende HR lovgivning – møde 2 af 4 (Aarhus)

Sted: Aarhus
Dato/tid: 03.05.2022 09:00 - 12:00

 • Hvor finder du ny lovgivning inden for HR-området?
 • Følger du med i den seneste retspraksis inden for HR-juraen?
 • Hvor finder du inspiration, når du skal implementere ny lovgivning inden for HR?

Det er et stort og til tider overvældende område, hvor det kan være vanskeligt at holde sig ajour.

Med HR JurAjour får du på fire møder årligt overblik over lovgivning og ikke mindst værktøjer til den praktiske implementering af reglerne. Samtidig møder du andre deltagere og får mulighed for at sparre omkring lovændringer, og hvordan andre har implementeret i praksis.

Vi lægger vægt på, at du får konkrete værktøjer og forståelse for lovgivningen og kompetencer til selv at opsøge nye regler.

Læs mere og tilmeld dig her

 

Modul 2, DANSK HR Certifikat i HR-jura (åben for alle)

Personalejuraen i rekruttering og ved ansættelsen

Sted: Online
Dato/tid: 04.05.2022 09:00 - 16:00

Når du rekrutterer nye medarbejdere, findes lovgivning, der begrænser den frie ansættelsesret. Du får derfor viden om, hvordan du sikrer overholdelse af gældende lovgivning, når du skal rekruttere og ansætte. Særligt udarbejdelse af ansættelsesbevis kan være vanskeligt. Kurset giver dig viden om, hvad begrebet væsentlige vilkår omfatter og hvordan du sikrer overholdelse af arbejdsgivers oplysningspligt. Til sidst gennemgås de forskellige ansættelsesformer.

 • Rekruttering og stillingsopslag
 • Ligebehandlingsloven
 • Forskelsbehandlingsloven
 • Arbejdsgivers spørgsmål
 • Arbejdstagers oplysningspligt
 • Ansættelsesbeviser og deres indhold
 • Ansættelsesformer

Læs mere og tilmeld dig her

Læs mere om Certifikat i HR-jura og alle modulerne i uddannelsen

 

HR JurAjour (åben for alle)

Nyeste opdatering på gældende HR lovgivning – møde 2 af 4 (online)

Sted: Zoom
Dato/tid: 05.05.2022 09:00 - 12:00

 • Hvor finder du ny lovgivning inden for HR-området?
 • Følger du med i den seneste retspraksis inden for HR-juraen?
 • Hvor finder du inspiration, når du skal implementere ny lovgivning inden for HR?

Det er et stort og til tider overvældende område, hvor det kan være vanskeligt at holde sig ajour.

Med HR JurAjour får du på fire møder årligt overblik over lovgivning og ikke mindst værktøjer til den praktiske implementering af reglerne. Samtidig møder du andre deltagere og får mulighed for at sparre omkring lovændringer, og hvordan andre har implementeret i praksis.

Vi lægger vægt på, at du får konkrete værktøjer og forståelse for lovgivningen og kompetencer til selv at opsøge nye regler.

Læs mere og tilmeld dig her

 

LIVE webinar (gratis - kun for medlemmer)

Tema TBA

Sted: Zoom
Dato/tid: 10.05.2022 11:00 - 12:00

Mere info følger

Kun for medlemmer af DANSK HR
Mødelink sendes på nyhedsmailen og kan findes på medlemsportalen

 

Modul 3, DANSK HR Certifikat i HR-jura (åben for alle)

Reglerne under ansættelsen

Sted: Online
Dato/tid: 11.05.2022 09:00 - 16:00

Dette kursus har fokus på medarbejderens pligter og de ydelser, som arbejdsgiver skal sikre, at medarbejderen modtager. Vi behandler ledelsesretten, og hvad den betyder for det enkelte ansættelsesforhold. Du får ligeledes viden om, hvornår du kan ændre i det enkelte ansættelsesforhold, og hvad der betragtes som en væsentlig ændring i ansættelsesforholdet. Du får input til udformning af proces for disciplinære sager og eksempler på advarsler.

 • Ledelsesretten
 • Løn og arbejdstid
 • Pligter under sygdom
 • Ferie efter nye ferielov
 • Barsel og orlov
 • Ændringer i ansættelsesforholdet
 • Disciplinær proces og påtaler/advarsler

Læs mere og tilmeld dig her

Læs mere om Certifikat i HR-jura og alle modulerne i uddannelsen

 

HR JurAjour (åben for alle)

Nyeste opdatering på gældende HR lovgivning – møde 2 af 4 (Kbh.)

Sted: København
Dato/tid: 12.05.2022 09:00 - 12:00

 • Hvor finder du ny lovgivning inden for HR-området?
 • Følger du med i den seneste retspraksis inden for HR-juraen?
 • Hvor finder du inspiration, når du skal implementere ny lovgivning inden for HR?

Det er et stort og til tider overvældende område, hvor det kan være vanskeligt at holde sig ajour.

Med HR JurAjour får du på fire møder årligt overblik over lovgivning og ikke mindst værktøjer til den praktiske implementering af reglerne. Samtidig møder du andre deltagere og får mulighed for at sparre omkring lovændringer, og hvordan andre har implementeret i praksis.

Vi lægger vægt på, at du får konkrete værktøjer og forståelse for lovgivningen og kompetencer til selv at opsøge nye regler.

Læs mere og tilmeld dig her

 

Modul 4, DANSK HR Certifikat i HR-jura (åben for alle)

Når ansættelsen ophører

Sted: Online
Dato/tid: 18.05.2022 09:00 - 16:00

På dette kursus ser vi på, hvilke områder, der skal lægges vægt på ved opsigelse af medarbejdere. Opsigelse kan ske med baggrund i virksomhedens eller medarbejderens forhold. Vi klarlægger rettigheder og pligter for arbejdsgiveren i forhold til at kunne foretage en saglig opsigelse. Samtidig behandler vi loyalitetsforpligtelsen og gældende regler for konkurrenceklausuler.

 • Opsigelse med baggrund i virksomhedens forhold
 • Opsigelse med baggrund i medarbejderens forhold
 • Bortvisning
 • Medarbejderens opsigelse
 • Loyalitetsforpligtelse
 • Ansættelsesklausuler

Læs mere og tilmeld dig her

Læs mere om Certifikat i HR-jura og alle modulerne i uddannelsen

 

Modul 4, Certificate in Human Resources (åben for alle)

Forandrings- og præstationsledelse

Sted: København
Dato/tid: 19.05.2022 09:00 - 16:00

Mange virksomheder har de seneste år arbejdet med at få præstationsvurderingssystemer til at fungere. Dette kursus giver dig et overblik over de hyppigste vanskeligheder og inspiration til at få “Performance management” til at virke både præstationsfremmende og motiverende i din virksomhed.

I den anden halvdel af dagen arbejder vi med forandringsledelse, og ser på motivationsteorier, kulturforståelse og feedback dialog som grundlag for forandringsledelsesprocessen.

Læs mere og tilmeld dig her

Læs mere om Certificate in Human Resources® by DANISH HR

 

LIVE Jura-update (gratis - kun for medlemmer)

Tema TBA

Sted: Zoom
Dato/tid: 19.05.2022 11:00 - 11:30

LIVE jura-update med Legal Advisor i DANSK HR cand.merc.jur. Tina Halkiær Olesen

Kun for medlemmer af DANSK HR
Mødelink sendes på nyhedsmailen og kan findes på medlemsportalen

 

LIVE webinar (gratis - kun for medlemmer)

Tema TBA

Sted: Zoom
Dato/tid: 09.06.2022 11:00 - 12:00

Mere info følger

Kun for medlemmer af DANSK HR
Mødelink sendes på nyhedsmailen og kan findes på medlemsportalen

 

LIVE Jura-update (gratis - kun for medlemmer)

Tema TBA

Sted: Zoom
Dato/tid: 22.06.2022 11:00 - 11:30

LIVE jura-update med Legal Advisor i DANSK HR cand.merc.jur. Tina Halkiær Olesen

Kun for medlemmer af DANSK HR
Mødelink sendes på nyhedsmailen og kan findes på medlemsportalen

 

HR JurAjour (åben for alle)

Nyeste opdatering på gældende HR lovgivning – møde 3 af 4 (Kbh.)

Sted: København
Dato/tid: 10.08.2022 09:00 - 12:00

 • Hvor finder du ny lovgivning inden for HR-området?
 • Følger du med i den seneste retspraksis inden for HR-juraen?
 • Hvor finder du inspiration, når du skal implementere ny lovgivning inden for HR?

Det er et stort og til tider overvældende område, hvor det kan være vanskeligt at holde sig ajour.

Med HR JurAjour får du på fire møder årligt overblik over lovgivning og ikke mindst værktøjer til den praktiske implementering af reglerne. Samtidig møder du andre deltagere og får mulighed for at sparre omkring lovændringer, og hvordan andre har implementeret i praksis.

Vi lægger vægt på, at du får konkrete værktøjer og forståelse for lovgivningen og kompetencer til selv at opsøge nye regler.

Læs mere og tilmeld dig her

 

LIVE webinar / workshop (gratis - kun for medlemmer)

Tema TBA

Sted: Zoom
Dato/tid: 10.08.2022 10:00 - 12:00

Mere info følger

Kun for medlemmer af DANSK HR
Mødelink sendes på nyhedsmailen og kan findes på medlemsportalen

 

HR JurAjour (åben for alle)

Nyeste opdatering på gældende HR lovgivning – møde 3 af 4 (Aarhus)

Sted: Aarhus
Dato/tid: 16.08.2022 09:00 - 12:00

 • Hvor finder du ny lovgivning inden for HR-området?
 • Følger du med i den seneste retspraksis inden for HR-juraen?
 • Hvor finder du inspiration, når du skal implementere ny lovgivning inden for HR?

Det er et stort og til tider overvældende område, hvor det kan være vanskeligt at holde sig ajour.

Med HR JurAjour får du på fire møder årligt overblik over lovgivning og ikke mindst værktøjer til den praktiske implementering af reglerne. Samtidig møder du andre deltagere og får mulighed for at sparre omkring lovændringer, og hvordan andre har implementeret i praksis.

Vi lægger vægt på, at du får konkrete værktøjer og forståelse for lovgivningen og kompetencer til selv at opsøge nye regler.

Læs mere og tilmeld dig her

 

LIVE Jura-update (gratis - kun for medlemmer)

Tema TBA

Sted: Zoom
Dato/tid: 17.08.2022 11:00 - 11:30

LIVE jura-update med Legal Advisor i DANSK HR cand.merc.jur. Tina Halkiær Olesen

Kun for medlemmer af DANSK HR
Mødelink sendes på nyhedsmailen og kan findes på medlemsportalen

 

HR JurAjour (åben for alle)

Nyeste opdatering på gældende HR lovgivning – møde 3 af 4 (online)

Sted: Zoom
Dato/tid: 23.08.2022 09:00 - 12:00

 • Hvor finder du ny lovgivning inden for HR-området?
 • Følger du med i den seneste retspraksis inden for HR-juraen?
 • Hvor finder du inspiration, når du skal implementere ny lovgivning inden for HR?

Det er et stort og til tider overvældende område, hvor det kan være vanskeligt at holde sig ajour.

Med HR JurAjour får du på fire møder årligt overblik over lovgivning og ikke mindst værktøjer til den praktiske implementering af reglerne. Samtidig møder du andre deltagere og får mulighed for at sparre omkring lovændringer, og hvordan andre har implementeret i praksis.

Vi lægger vægt på, at du får konkrete værktøjer og forståelse for lovgivningen og kompetencer til selv at opsøge nye regler.

Læs mere og tilmeld dig her

 

Modul 1, DANSK HR Certifikat i HR-jura (åben for alle)

HR-jura og GDPR i ansættelsesforholdet

Sted: København
Dato/tid: 24.08.2022 09:00 - 16:00

Vi starter med at få overblik over begreber, retskilder og -instanser indenfor HR juraen. Retsgrundlaget for det enkelte ansættelsesforhold klarlægges og de forskellige lønmodtagergrupper bliver gennemgået, herunder hvad der væsentligt for den enkelte gruppe. GDPR bliver gennemgået i forholdet til ansættelsesforholdet, såvel før, under som efter ansættelsen.

 • Retskilder, begreber og retsinstanser
 • Retsgrundlaget for det individuelle ansættelsesforhold
 • Lønmodtagergrupper
 • GDPR før, under og efter ansættelsen
 • Krav til samtykke efter GDPR

Læs mere og tilmeld dig her

Læs mere om Certifikat i HR-jura og alle modulerne i uddannelsen

 

Modul 2, DANSK HR Certifikat i HR-jura (åben for alle)

Personalejuraen i rekruttering og ved ansættelsen

Sted: København
Dato/tid: 07.09.2022 09:00 - 16:00

Når du rekrutterer nye medarbejdere, findes lovgivning, der begrænser den frie ansættelsesret. Du får derfor viden om, hvordan du sikrer overholdelse af gældende lovgivning, når du skal rekruttere og ansætte. Særligt udarbejdelse af ansættelsesbevis kan være vanskeligt. Kurset giver dig viden om, hvad begrebet væsentlige vilkår omfatter og hvordan du sikrer overholdelse af arbejdsgivers oplysningspligt. Til sidst gennemgås de forskellige ansættelsesformer.

 • Rekruttering og stillingsopslag
 • Ligebehandlingsloven
 • Forskelsbehandlingsloven
 • Arbejdsgivers spørgsmål
 • Arbejdstagers oplysningspligt
 • Ansættelsesbeviser og deres indhold
 • Ansættelsesformer

Læs mere og tilmeld dig her

Læs mere om Certifikat i HR-jura og alle modulerne i uddannelsen

 

LIVE webinar (gratis - åben for alle)

Tema TBA

Sted: Zoom
Dato/tid: 08.09.2022 11:00 - 12:00

Mere info følger

OBS: Dette webinar er åbent for alle.

For medlemmer af DANSK HR:  Mødelink sendes på nyhedsmailen og kan findes på medlemsportalen

Ikke medlemmer: Tilmelding åbner snarest

 

LIVE Jura-update (gratis - kun for medlemmer)

Tema TBA

Sted: Zoom
Dato/tid: 14.09.2022 11:00 - 12:00

LIVE jura-update med Legal Advisor i DANSK HR cand.merc.jur. Tina Halkiær Olesen

Kun for medlemmer af DANSK HR
Mødelink sendes på nyhedsmailen og kan findes på medlemsportalen

 

Modul 3, DANSK HR Certifikat i HR-jura (åben for alle)

Reglerne under ansættelsen

Sted: København
Dato/tid: 21.09.2022 09:00 - 16:00

Dette kursus har fokus på medarbejderens pligter og de ydelser, som arbejdsgiver skal sikre, at medarbejderen modtager. Vi behandler ledelsesretten, og hvad den betyder for det enkelte ansættelsesforhold. Du får ligeledes viden om, hvornår du kan ændre i det enkelte ansættelsesforhold, og hvad der betragtes som en væsentlig ændring i ansættelsesforholdet. Du får input til udformning af proces for disciplinære sager og eksempler på advarsler.

 • Ledelsesretten
 • Løn og arbejdstid
 • Pligter under sygdom
 • Ferie efter nye ferielov
 • Barsel og orlov
 • Ændringer i ansættelsesforholdet
 • Disciplinær proces og påtaler/advarsler

Læs mere og tilmeld dig her

Læs mere om Certifikat i HR-jura og alle modulerne i uddannelsen

 

Konference

Træfpunkt HR 2022

Sted: Øksnehallen, Halmtorvet 11, København
Start: 05.10.2022 09:00
Slut: 06.10.2022 16:00

Få ny inspiration, netværk med HR-kollegaer og oplev de nyeste produkter – alt sammen samlet et sted – når DANSK HR hvert år inviterer dig til årets vigtigste HR-begivenhed Træfpunkt HR.

Siden år 2000 har DANSK HR hvert år sat danske HR-ansvarlige stævne på Træfpunkt HR .

HR-ansvarlige mødes på Træfpunkt HR for at netværke, opnå ny inspiration og få et overblik over de mange HR-produkter og services, der findes på markedet.

Udover adgang til over 150 udstillere inden for HR-området, har besøgende adgang til et stort konference- og aktivitetsprogram.

Tilmelding åbner til foråret 2022

Læs mere om Træfpunkt HR her

 

LIVE Jura-update (gratis - kun for medlemmer)

Tema TBA

Sted: Zoom
Dato/tid: 11.10.2022 11:00 - 11:30

LIVE jura-update med Legal Advisor i DANSK HR cand.merc.jur. Tina Halkiær Olesen

Kun for medlemmer af DANSK HR
Mødelink sendes på nyhedsmailen og kan findes på medlemsportalen

 

Modul 4, DANSK HR Certifikat i HR-jura (åben for alle)

Når ansættelsen ophører

Sted: København
Dato/tid: 12.10.2022 09:00 - 16:00

På dette kursus ser vi på, hvilke områder, der skal lægges vægt på ved opsigelse af medarbejdere. Opsigelse kan ske med baggrund i virksomhedens eller medarbejderens forhold. Vi klarlægger rettigheder og pligter for arbejdsgiveren i forhold til at kunne foretage en saglig opsigelse. Samtidig behandler vi loyalitetsforpligtelsen og gældende regler for konkurrenceklausuler.

 • Opsigelse med baggrund i virksomhedens forhold
 • Opsigelse med baggrund i medarbejderens forhold
 • Bortvisning
 • Medarbejderens opsigelse
 • Loyalitetsforpligtelse
 • Ansættelsesklausuler

Læs mere og tilmeld dig her

Læs mere om Certifikat i HR-jura og alle modulerne i uddannelsen

 

LIVE webinar (gratis - kun for medlemmer)

Tema TBA

Sted: Zoom
Dato/tid: 26.10.2022 11:00 - 12:00

Mere info følger

Kun for medlemmer af DANSK HR
Mødelink sendes på nyhedsmailen og kan findes på medlemsportalen

 

HR JurAjour (åben for alle)

Nyeste opdatering på gældende HR lovgivning – møde 4 af 4 (Kbh.)

Sted: København
Dato/tid: 08.11.2022 09:00 - 12:00

 • Hvor finder du ny lovgivning inden for HR-området?
 • Følger du med i den seneste retspraksis inden for HR-juraen?
 • Hvor finder du inspiration, når du skal implementere ny lovgivning inden for HR?

Det er et stort og til tider overvældende område, hvor det kan være vanskeligt at holde sig ajour.

Med HR JurAjour får du på fire møder årligt overblik over lovgivning og ikke mindst værktøjer til den praktiske implementering af reglerne. Samtidig møder du andre deltagere og får mulighed for at sparre omkring lovændringer, og hvordan andre har implementeret i praksis.

Vi lægger vægt på, at du får konkrete værktøjer og forståelse for lovgivningen og kompetencer til selv at opsøge nye regler.

Læs mere og tilmeld dig her

 

LIVE Jura-update (gratis - kun for medlemmer)

Tema TBA

Sted: Zoom
Dato/tid: 09.11.2022 11:00 - 11:30

LIVE jura-update med Legal Advisor i DANSK HR cand.merc.jur. Tina Halkiær Olesen

Kun for medlemmer af DANSK HR
Mødelink sendes på nyhedsmailen og kan findes på medlemsportalen

HR JurAjour (åben for alle)

Nyeste opdatering på gældende HR lovgivning – møde 4 af 4 (Aarhus)

Sted: Aarhus
Dato/tid: 16.11.2022 09:00 - 12:00

 • Hvor finder du ny lovgivning inden for HR-området?
 • Følger du med i den seneste retspraksis inden for HR-juraen?
 • Hvor finder du inspiration, når du skal implementere ny lovgivning inden for HR?

Det er et stort og til tider overvældende område, hvor det kan være vanskeligt at holde sig ajour.

Med HR JurAjour får du på fire møder årligt overblik over lovgivning og ikke mindst værktøjer til den praktiske implementering af reglerne. Samtidig møder du andre deltagere og får mulighed for at sparre omkring lovændringer, og hvordan andre har implementeret i praksis.

Vi lægger vægt på, at du får konkrete værktøjer og forståelse for lovgivningen og kompetencer til selv at opsøge nye regler.

Læs mere og tilmeld dig her

 

HR JurAjour (åben for alle)

Nyeste opdatering på gældende HR lovgivning – møde 4 af 4 (online)

Sted: Zoom
Dato/tid: 17.11.2022 09:00 - 12:00

 • Hvor finder du ny lovgivning inden for HR-området?
 • Følger du med i den seneste retspraksis inden for HR-juraen?
 • Hvor finder du inspiration, når du skal implementere ny lovgivning inden for HR?

Det er et stort og til tider overvældende område, hvor det kan være vanskeligt at holde sig ajour.

Med HR JurAjour får du på fire møder årligt overblik over lovgivning og ikke mindst værktøjer til den praktiske implementering af reglerne. Samtidig møder du andre deltagere og får mulighed for at sparre omkring lovændringer, og hvordan andre har implementeret i praksis.

Vi lægger vægt på, at du får konkrete værktøjer og forståelse for lovgivningen og kompetencer til selv at opsøge nye regler.

Læs mere og tilmeld dig her

 

LIVE webinar (gratis - kun for medlemmer)

Tema TBA

Sted: Zoom
Dato/tid: 23.11.2022 11:00 - 12:00

Mere info følger

Kun for medlemmer af DANSK HR
Adgangslink sendes i nyhedsmailen og kan findes på medlemsportalen

 

LIVE Jura-update (gratis - kun for medlemmer)

Tema TBA

Sted: Zoom
Dato/tid: 07.12.2022 11:00 - 11:30

LIVE jura-update med Legal Advisor i DANSK HR cand.merc.jur. Tina Halkiær Olesen

Kun for medlemmer af DANSK HR
Mødelink sendes på nyhedsmailen og kan findes på medlemsportalen

 

LIVE webinar (gratis - kun for medlemmer)

Tema TBA

Sted: Zoom
Dato/tid: 14.12.2022 11:00 - 12:00

Mere info følger

For medlemmer af DANSK HR:
Mødelink sendes på nyhedsmailen og kan findes på medlemsportalen