Det sker

LIVE webinar (åben for alle)

Sådan håndterer og forebygger I grænseoverskridende adfærd

Sted: Zoom
Dato/tid: 08.02.2023 11:00 - 12:00

For at kunne sikre et inkluderende og psykologisk trygt arbejdsmiljø, er det nødvendigt, at vi som organisation, leder og medarbejder ved, hvordan vi taler om og håndterer grænseoverskridende adfærd fra både kollegaer og kunder.

Denne HR-update vil klæde dig på med:

  • Konkrete handlingsplaner til at håndtere og forebygge grænseoverskridende adfærd
  • Redskaber til egen HR-praksis
  • Kendskab til første næste skridt

Indlægsholder: Rasmus Thisted Højbæk, Erhvervspsykolog og ledelseskonsulent hos Ennova og har 7+ års erfaring med ledelse, stress og psykisk arbejdsmiljø

Hvis du ikke er medlem af DANSK HR, skal du tilmelde dig her.

Mødelink sendes på mail på dagen for afholdelsen.

Medlemmer af DANSK HR kan også findemødelinket på medlemsportalen


______________________________________________________________________

LIVE Jura-update (gratis - for medlemmer)

Den nye barselsorlov - i dybden

Sted: Zoom
Dato/tid: 10.02.2023 11:00 - 11:30

LIVE jura-update med Legal Advisor i DANSK HR Rie Nielsen

Kun for medlemmer af DANSK HR
Mødelink sendes på nyhedsmailen og kan findes på medlemsportalen

______________________________________________________________________

 

Modul 1 - del 1, Certificate in Human Resources (åben for alle - gratis for plus-medlemmer)

HR i nye perspektiver og kommunikationsrollen

Sted: Online
Dato/tid: 03.03.2023 09:00 - 12:00

På kurset gennemgås følgende:

 • HR i den digitale verden med AI, DE&I, Robotteknologi
 • HR og ledelsesteamet og nye arbejdsformer, Future of work
 • HR’s kommunikationsrolle og SoMe.

Dette kursus er et af de kurser, du kan vælge at deltage GRATIS i, hvis du er PLUS-medlem af DANSK HR. Hvis du ikke er PLUS-medlem af DANSK HR, kan du deltage på kurset til 2.996 kr. ekskl. moms.

Tilmeld dig her

______________________________________________________________________

LIVE webinar / Workshop (gratis - for medlemmer + Nextwork)

TBA

Sted: Zoom
Dato/tid: 08.03.2023 11:00 - 12:00

Tekst på vej

Kun for medlemmer af DANSK HR
Mødelink sendes på nyhedsmailen og kan findes på medlemsportalen

______________________________________________________________________

Modul 1 (fortsat), Certificate in Human Resources (åben for alle - gratis for plus-medlemmer)

HR i nye perspektiver og kommunikationsrollen

Sted: Online
Dato/tid: 09.03.2023 09:00 - 12:00

På kurset gennemgås følgende:

 • HR i den digitale verden med AI, DE&I, Robotteknologi
 • HR og ledelsesteamet og nye arbejdsformer, Future of work
 • HR’s kommunikationsrolle og SoMe.

Dette kursus er et af de kurser, du kan vælge at deltage GRATIS i, hvis du er PLUS-medlem af DANSK HR. Hvis du ikke er PLUS-medlem af DANSK HR, kan du deltage på kurset til 2.996 kr. ekskl. moms.

Tilmeld dig her

______________________________________________________________________

LIVE Jura-update (gratis - kun for medlemmer)

TBA

Sted: Zoom
Dato/tid: 16.03.2023 11:00 - 11:30

LIVE jura-update med Legal Advisor i DANSK HR Rie Nielsen

Kun for medlemmer af DANSK HR
Mødelink sendes på nyhedsmailen og kan findes på medlemsportalen

______________________________________________________________________

 

Modul 2, Certificate in Human Resources (åben for alle)

Rekruttering, Employer Branding og Pre- og onboarding samt E-learning

Sted: København
Dato/tid: 23.03.2023 09:00 - 16:00

På kurset gennemgås følgende:

Employer Branding og SoMe
Generationsrekruttering
HR og optimal Pre- og onbording
E-learning, videndeling og vidensoptimering.​

Tilmeld dig her

Læs mere om Certificate in Human Resources® by DANISH HR

______________________________________________________________________

 

Modul 1, DANSK HR Certifikat i HR-jura (åben for alle)

HR-jura og GDPR i ansættelsesforholdet

Sted: Aarhus
Start: 12.04.2023 08:30
Slut: 23.02.2023 16:00

Vi starter med at få overblik over begreber, retskilder og -instanser indenfor HR juraen. Retsgrundlaget for det enkelte ansættelsesforhold klarlægges og de forskellige lønmodtagergrupper bliver gennemgået, herunder hvad der væsentligt for den enkelte gruppe. GDPR bliver gennemgået i forholdet til ansættelsesforholdet, såvel før, under som efter ansættelsen.

 • Retskilder, begreber og retsinstanser
 • Retsgrundlaget for det individuelle ansættelsesforhold
 • Lønmodtagergrupper
 • GDPR før, under og efter ansættelsen
 • Krav til samtykke efter GDPR

Læs mere og tilmeld dig her

Læs mere om Certifikat i HR-jura og alle modulerne i uddannelsen

______________________________________________________________________

LIVE webinar (gratis - kun for medlemmer)

TBA

Sted: Zoom
Dato/tid: 12.04.2023 11:00 - 12:00

Tekst på vej

Kun for medlemmer af DANSK HR
Mødelink sendes på nyhedsmailen og kan findes på medlemsportalen

______________________________________________________________________

LIVE Jura-update (gratis - kun for medlemmer)

TBA

Sted: Zoom
Dato/tid: 19.04.2023 11:00 - 11:30

LIVE jura-update med Legal Advisor i DANSK HR Rie Nielsen

Kun for medlemmer af DANSK HR

Mødelink sendes på nyhedsmailen og kan findes på medlemsportalen

______________________________________________________________________

 

Modul 3, Certificate in Human Resources (åben for alle)

Forandrings- og præstationsledelse samt performanceoptimering

Sted: København
Dato/tid: 24.04.2023 09:00 - 15:30

På kurset gennemgås følgende:

Performancemanagement og styrket præstationsledelse
Nye krav til performanceoptimering
Præstationsvurderingssystemer og performance appraisals
Fremtidens præstationsledelse

Tilmeld dig her

Læs mere om Certificate in Human Resources® by DANISH HR

______________________________________________________________________

Modul 2, DANSK HR Certifikat i HR-jura (åben for alle)

Personalejuraen i rekruttering og ved ansættelsen

Sted: Aarhus
Dato/tid: 04.05.2023 08:30 - 16:00

Når du rekrutterer nye medarbejdere, findes lovgivning, der begrænser den frie ansættelsesret. Du får derfor viden om, hvordan du sikrer overholdelse af gældende lovgivning, når du skal rekruttere og ansætte. Særligt udarbejdelse af ansættelsesbevis kan være vanskeligt. Kurset giver dig viden om, hvad begrebet væsentlige vilkår omfatter og hvordan du sikrer overholdelse af arbejdsgivers oplysningspligt. Til sidst gennemgås de forskellige ansættelsesformer.

 • Rekruttering og stillingsopslag
 • Ligebehandlingsloven
 • Forskelsbehandlingsloven
 • Arbejdsgivers spørgsmål
 • Arbejdstagers oplysningspligt
 • Ansættelsesbeviser og deres indhold
 • Ansættelsesformer

Læs mere og tilmeld dig her

Læs mere om Certifikat i HR-jura og alle modulerne i uddannelsen

______________________________________________________________________

LIVE Jura-update (gratis - kun for medlemmer)

TBA

Sted: Zoom
Dato/tid: 09.05.2023 11:00 - 11:30

LIVE jura-update med Legal Advisor i DANSK HR Rie Nielsen.

Kun for medlemmer af DANSK HR
Mødelink sendes på nyhedsmailen og kan findes på medlemsportalen

______________________________________________________________________

 

LIVE webinar (gratis - kun for medlemmer)

Onboarding: Onsite, remote og den psykologiske kontrakt

Sted: Zoom
Dato/tid: 10.05.2023 11:00 - 12:00

Med udgangspunkt i forskningen i organisatorisk socialisering og psykologiske kontrakter vil dette webinar gøre dig klogere på, hvilke indsigter HR kan tage med sig fra disse områder, ift. arbejdet med både onsite og remote onboarding. Du får indsigt i:

 • Kernebegreber fra forskningen
 • Hvordan der bygges bro til praksis, med fokus på hvordan indsigt fra forskningen kan anvendes i HR-praksis relateret til rekruttering og onboarding.  

Indlægsholder: Mia Thyregod Rasmussen, ph.d., adjunkt ved Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet

Kun for medlemmer af DANSK HR
Mødelink sendes på nyhedsmailen og kan findes på medlemsportalen

______________________________________________________________________

 

Modul 4, Certificate in Human Resources (åben for alle)

Indflydelse gennem fremtidens HR-fokus og lederskab

Sted: København
Dato/tid: 11.05.2023 09:00 - 15:30

På kurset gennemgås følgende:

ESG/bæredygtighed en udviklingsmodel og -værktøj
EQ som ledelsesredskab
HR og den agile organisation for videndeling og performance
Ledelse af hybridarbejde

Tilmeld dig her

Læs mere om Certificate in Human Resources® by DANISH HR

______________________________________________________________________

Modul 3, DANSK HR Certifikat i HR-jura (åben for alle)

Reglerne under ansættelsen

Sted: Aarhus
Dato/tid: 30.05.2023 08:30 - 16:00

Dette kursus har fokus på medarbejderens pligter og de ydelser, som arbejdsgiver skal sikre, at medarbejderen modtager. Vi behandler ledelsesretten, og hvad den betyder for det enkelte ansættelsesforhold. Du får ligeledes viden om, hvornår du kan ændre i det enkelte ansættelsesforhold, og hvad der betragtes som en væsentlig ændring i ansættelsesforholdet. Du får input til udformning af proces for disciplinære sager og eksempler på advarsler.

 • Ledelsesretten
 • Løn og arbejdstid
 • Pligter under sygdom
 • Ferie efter nye ferielov
 • Barsel og orlov
 • Ændringer i ansættelsesforholdet
 • Disciplinær proces og påtaler/advarsler

Læs mere og tilmeld dig her

Læs mere om Certifikat i HR-jura og alle modulerne i uddannelsen

______________________________________________________________________

LIVE webinar (gratis for medlemmer)

TBA

Sted: Zoom
Dato/tid: 06.06.2023 11:00 - 12:00

Tekst på vej

Kun for medlemmer af DANSK HR
Mødelink sendes på nyhedsmailen og kan findes på medlemsportalen

______________________________________________________________________

 

Modul 4, DANSK HR Certifikat i HR-jura (åben for alle)

Når ansættelsen ophører

Sted: Aarhus
Dato/tid: 20.06.2023 08:30 - 16:00

På dette kursus ser vi på, hvilke områder, der skal lægges vægt på ved opsigelse af medarbejdere. Opsigelse kan ske med baggrund i virksomhedens eller medarbejderens forhold. Vi klarlægger rettigheder og pligter for arbejdsgiveren i forhold til at kunne foretage en saglig opsigelse. Samtidig behandler vi loyalitetsforpligtelsen og gældende regler for konkurrenceklausuler.

 • Opsigelse med baggrund i virksomhedens forhold
 • Opsigelse med baggrund i medarbejderens forhold
 • Bortvisning
 • Medarbejderens opsigelse
 • Loyalitetsforpligtelse
 • Ansættelsesklausuler

Læs mere og tilmeld dig her

Læs mere om Certifikat i HR-jura og alle modulerne i uddannelsen

______________________________________________________________________

LIVE Jura-update (gratis - kun for medlemmer)

TBA

Sted: Zoom
Dato/tid: 21.06.2023 11:00 - 11:30

LIVE jura-update med Legal Advisor i DANSK HR Rie Nielsen

Kun for medlemmer af DANSK HR
Mødelink sendes på nyhedsmailen og kan findes på medlemsportalen

______________________________________________________________________

 

LIVE webinar (gratis - for medlemmer)

TBA

Sted: Zoom
Dato/tid: 09.08.2023 09:00 - 11:00

Tekst på vej

Kun for medlemmer af DANSK HR
Mødelink sendes på nyhedsmailen og kan findes på medlemsportalen

______________________________________________________________________

 

LIVE Jura-update (gratis - for medlemmer)

TBA

Sted: Zoom
Dato/tid: 16.08.2023 11:00 - 11:30

LIVE jura-update med Legal Advisor i DANSK HR Rie Nielsen

Kun for medlemmer af DANSK HR
Mødelink sendes på nyhedsmailen og kan findes på medlemsportalen

______________________________________________________________________

 

Modul 1, DANSK HR Certifikat i HR-jura (åben for alle)

HR-jura og GDPR i ansættelsesforholdet

Sted: København
Dato/tid: 22.08.2023 08:30 - 16:00

Vi starter med at få overblik over begreber, retskilder og -instanser indenfor HR juraen. Retsgrundlaget for det enkelte ansættelsesforhold klarlægges og de forskellige lønmodtagergrupper bliver gennemgået, herunder hvad der væsentligt for den enkelte gruppe. GDPR bliver gennemgået i forholdet til ansættelsesforholdet, såvel før, under som efter ansættelsen.

 • Retskilder, begreber og retsinstanser
 • Retsgrundlaget for det individuelle ansættelsesforhold
 • Lønmodtagergrupper
 • GDPR før, under og efter ansættelsen
 • Krav til samtykke efter GDPR

Læs mere og tilmeld dig her

Læs mere om Certifikat i HR-jura og alle modulerne i uddannelsen

______________________________________________________________________

LIVE webinar /Workshop (gratis - for medlemmer og Nextwork)

TBA

Sted: Zoom
Dato/tid: 13.09.2023 11:00 - 12:00

Tekst på vej

Kun for medlemmer af DANSK HR og Nextwork
Mødelink sendes på nyhedsmailen og kan findes på medlemsportalen

______________________________________________________________________

 

Modul 2, DANSK HR Certifikat i HR-jura (åben for alle)

Personalejuraen i rekruttering og ved ansættelsen

Sted: København
Dato/tid: 14.09.2023 08:30 - 16:00

Når du rekrutterer nye medarbejdere, findes lovgivning, der begrænser den frie ansættelsesret. Du får derfor viden om, hvordan du sikrer overholdelse af gældende lovgivning, når du skal rekruttere og ansætte. Særligt udarbejdelse af ansættelsesbevis kan være vanskeligt. Kurset giver dig viden om, hvad begrebet væsentlige vilkår omfatter og hvordan du sikrer overholdelse af arbejdsgivers oplysningspligt. Til sidst gennemgås de forskellige ansættelsesformer.

 • Rekruttering og stillingsopslag
 • Ligebehandlingsloven
 • Forskelsbehandlingsloven
 • Arbejdsgivers spørgsmål
 • Arbejdstagers oplysningspligt
 • Ansættelsesbeviser og deres indhold
 • Ansættelsesformer

Læs mere og tilmeld dig her

Læs mere om Certifikat i HR-jura og alle modulerne i uddannelsen

______________________________________________________________________

LIVE Jura-update (gratis - for medlemmer)

TBA

Sted: Zoom
Dato/tid: 20.09.2023 11:00 - 11:30

LIVE jura-update med Legal Advisor i DANSK HR Rie Nielsen

Kun for medlemmer af DANSK HR
Mødelink sendes på nyhedsmailen og kan findes på medlemsportalen

______________________________________________________________________

 

LIVE webinar (gratis for alle)

TBA

Sted: Zoom
Dato/tid: 11.10.2023 11:00 - 12:00

Tekst på vej

Mødelink sendes på mail på dagen for afholdelsen.

Medlemmer af DANSK HR kan også findemødelinket på medlemsportalen

______________________________________________________________________

 

LIVE Jura-update (gratis - for medlemmer)

TBA

Sted: Zoom
Dato/tid: 25.10.2023 10:00 - 10:30

LIVE jura-update med Legal Advisor i DANSK HR Rie Nielsen.

Kun for medlemmer af DANSK HR
Mødelink sendes på nyhedsmailen og kan findes på medlemsportalen

______________________________________________________________________

 

Modul 3, DANSK HR Certifikat i HR-jura (åben for alle)

Reglerne under ansættelsen

Sted: København
Dato/tid: 26.10.2023 08:30 - 16:00

Dette kursus har fokus på medarbejderens pligter og de ydelser, som arbejdsgiver skal sikre, at medarbejderen modtager. Vi behandler ledelsesretten, og hvad den betyder for det enkelte ansættelsesforhold. Du får ligeledes viden om, hvornår du kan ændre i det enkelte ansættelsesforhold, og hvad der betragtes som en væsentlig ændring i ansættelsesforholdet. Du får input til udformning af proces for disciplinære sager og eksempler på advarsler.

 • Ledelsesretten
 • Løn og arbejdstid
 • Pligter under sygdom
 • Ferie efter nye ferielov
 • Barsel og orlov
 • Ændringer i ansættelsesforholdet
 • Disciplinær proces og påtaler/advarsler

Læs mere og tilmeld dig her

Læs mere om Certifikat i HR-jura og alle modulerne i uddannelsen

______________________________________________________________________

LIVE webinar (gratis - for medlemmer)

TBA

Sted: Zoom
Dato/tid: 07.11.2023 11:00 - 12:00

Tekst på vej

Kun for medlemmer af DANSK HR
Adgangslink sendes i nyhedsmailen og kan findes på medlemsportalen

______________________________________________________________________

 

LIVE Jura-update (gratis - for medlemmer)

TBA

Sted: Zoom
Dato/tid: 15.11.2023 11:00 - 11:30

LIVE jura-update med Legal Advisor i DANSK HR Rie Nielsen

Kun for medlemmer af DANSK HR
Mødelink sendes på nyhedsmailen og kan findes på medlemsportalen

______________________________________________________________________

Modul 4, DANSK HR Certifikat i HR-jura (åben for alle)

Når ansættelsen ophører

Sted: København
Dato/tid: 16.11.2023 08:30 - 16:00

På dette kursus ser vi på, hvilke områder, der skal lægges vægt på ved opsigelse af medarbejdere. Opsigelse kan ske med baggrund i virksomhedens eller medarbejderens forhold. Vi klarlægger rettigheder og pligter for arbejdsgiveren i forhold til at kunne foretage en saglig opsigelse. Samtidig behandler vi loyalitetsforpligtelsen og gældende regler for konkurrenceklausuler.

 • Opsigelse med baggrund i virksomhedens forhold
 • Opsigelse med baggrund i medarbejderens forhold
 • Bortvisning
 • Medarbejderens opsigelse
 • Loyalitetsforpligtelse
 • Ansættelsesklausuler

Læs mere og tilmeld dig her

Læs mere om Certifikat i HR-jura og alle modulerne i uddannelsen

______________________________________________________________________

LIVE Jura-update (gratis - for medlemmer)

TBA

Sted: Zoom
Dato/tid: 07.12.2023 11:00 - 11:30

LIVE jura-update med Legal Advisor i DANSK HR Rie Nielsen.

Kun for medlemmer af DANSK HR
Mødelink sendes på nyhedsmailen og kan findes på medlemsportalen

______________________________________________________________________

 

LIVE webinar (gratis for medlemmer)

TBA

Sted: Zoom
Dato/tid: 13.12.2023 11:00 - 12:00

Tekst på vej

For medlemmer af DANSK HR:
Mødelink sendes på nyhedsmailen og kan findes på medlemsportalen

______________________________________________________________________