HR og ledelse

19.06.2024

Læsetip til ferien: Årets mest læste artikler

DANSK HR er åben det meste af sommeren med normale telefontider, men holder lukket i uge 29 og 30. Redaktionen har samlet de fem mest populære artikler i 2024 til inspirerende sommerlæsning.
19.06.2024

Kvinder og mænd netværker lige meget, men udbyttet er forskelligt

Når danske lønmodtagere skal på jobjagt aktiveres netværket, det viser ny undersøgelse som Norstat har gennemført for Business Danmark blandt et repræsentativt udvalg af lønmodtagere. Og i forhold til køn er der ingen forskel mellem mænd og kvinder – mænd versus kvinder er lige gode når det gælder om at aktivere netværket. Men der stor forskel på hvilket udbytte de opnår i forhold til indsatsen.
05.06.2024

Martin fik til opgave at fyre 60 kolleger uden forberedelse

Martin Lauritsen følte sig svigtet af ledelsen, da han som 27-årig blev bedt om at afskedige en række kolleger uden at være klædt på til opgaven. Det er ikke et unormalt scenario, siger en ekspert.
01.05.2024

Tid og kultur på arbejdsmarkedet: En humoristisk dukkert i de kulturelle vande

Tid og punktlighed er ikke bare vigtigt i Danmark; det er nærmest en religion. Men hvordan er det i andre kulturer, hvor uret ikke ses som en despot, men snarere som en vejledende ven? Denne forskel i tidshåndtering er blot et af mange aspekter, der kan skabe både udfordringer og humoristiske misforståelser, når mennesker fra forskellige kulturer mødes på arbejdsmarkedet.
17.04.2024

Succes i den digitale transformation: Fra Google docs til digitalt værktøj

"Det største udbytte er, at jeg slipper for at sidde med store mængder af data. Og så får jeg hurtigt adgang til insights i realtid med et engagement-værktøj", fortæller Ditte Buch Andersen, Director of People and Culture i Neurons.
03.04.2024

HR 2.0: Data, der kan ses på bundlinjen

HR-afdelingen er en afgørende og strategisk del af virksomhedens succes. HR-data giver et forspring i den intense talentjagt, øger selskabets værdi, og giver indsigt i hvordan dine medarbejderes produktivitet kan øges. Med andre ord - HR-data kan ses på bundlinjen.
20.03.2024

6 gode råd til lederskab i øjenhøjde for HR-chefer

I dagens dynamiske arbejdsmiljøer er traditionelle top-down-ledelsesmetoder ikke længere tilstrækkelige. Derfor kan "lederskab i øjenhøjde" blive et afgørende koncept for HR-chefer, der ønsker at skabe en meningsfuld forandring og udvikling i deres organisationer.
20.03.2024

Erhvervslivet kan fremme samfundets ligestilling og trivsel

Trivsel og ligestilling på arbejdspladser er i fokus som aldrig før, og hos Coca-Cola vil man gerne være med i dialogen, inspirere og blive inspireret. Direktøren i virksomhedens danske afdeling mærker virksomhedens historiske vingesus, når hun og kollegerne stræber efter både kønsbalance og en kultur, hvor alle medarbejdere trives.
04.03.2024

Innovativ ledelse hos Signify booster mangfoldigheden og talentudvikling

Signifys arbejde med mentorskaber, det at integrere unge talenter i organisationen og fremme en kultur af læring, selvbestemmelse og fokus på at fremme medarbejdernes karrieremuligheder, går langt tilbage i virksomhedens historie.
29.11.2023

Sådan skaber du tillid, sammenhold og god stemning i dit møde!

Mødeledere ønsker at skabe tillid, sammenhold og god stemning i deres møde. Men hvordan gør man det i praksis? For at skabe tillid, sammenhold og en positiv stemning i dit møde er det afgørende at fokusere på forventningsafstemning og en tydelig dagsorden.
20.11.2023

Langtidsholdbare ledere arbejder på forkant med trivslen

“Vi har lige modtaget resultatet af trivselsundersøgelsen, og vi VIDSTE bare, at det var helt ad H til!”…. Udsagnet kommer fra en HR-direktør med +150 medarbejdere i afdelingen i en stor kommerciel virksomhed. Og selvfølgelig kunne man have lyst til at spørge, hvorfor de så ikke havde gjort noget ved trivslen længe før?!
09.10.2023

Hos Danmarks største bilimportør ser man hele mennesker frem for 9 til 17-medarbejdere

I en tid, hvor omstilling er reglen frem for undtagelsen, står HR-afdelinger over for en mindre revolution. Det gælder også i bilbranchen, hvor Danmarks største bilimportør er i fuldt sving med at opgradere deres HR-strategi. Koncernens HR-direktør Maria Kofod Larsen fortæller nærmere.
20.09.2023

Hybridt arbejde kommer til at meddefinere HR

Arbejdspladsmodellen er i forandring og vil fremadrettet fortsætte med at ændre sig. Dette vil få store og stigende konsekvenser for HR.
07.09.2023

Det er tid til at sætte fokus på stress fra det digitale arbejdsmiljø

Stress koster samfundet dyrt, men har vi helt forstået, hvordan den opstår?
22.06.2023

Læsetip til sommerferien: Årets mest læste artikler

DANSK HR er åben det meste af sommeren med normale telefontider, men holder lukket i uge 29. Redaktionen har samlet de fem mest populære artikler i 2023 til inspirerende sommerlæsning.
02.05.2023

Hvis ingen andre tager hånd om din trivsel som leder, må du selv gøre det

I sine over 20 år som topleder og HR-direktør i globale virksomheder har Ulf Hahnemann gjort det, som topledere ofte gør: Arbejdet alt for meget. Så meget, at han på et tidspunkt tog en drastisk beslutning. Hans opskrift på at sikre trivsel for ledere hedder tillid i hele organisationen. Og at flytte kulturen fra afmagt til håb.
01.05.2023

Skønlitterær læsning er en kongevej til at udvikle ledelsesgrupper

Ledelse er fyldt med udfordringer og dilemmaer, der ikke findes entydige svar på. Mange ledere savner fællesskaber, hvor der er tid og rum til overvejelser om etik, værdier, magt, identitet og tvivl. Læsning af skønlitteratur i ledelsesgrupper er et nyt bud på, hvordan man kan skabe sådanne fællesskaber og samtidig udvikle vigtige ledelsesfærdigheder.
18.04.2023

Husk at få mennesket – og dig selv – med i den digitale ledelse

Da Danmark lukkede ned under Corona pandemien, blev vi alle sammen digitaliseret på et splitsekund. Digitaliseret er måske så meget sagt. Vi blev i hvert tilfælde vant til at mødes digitalt, uanset om vi havde prøvet det før eller ej. Men digitaliseringen vinder mere og mere frem i vores arbejdsliv - også andre steder end lige den måde, vi mødes på
14.04.2023

Victor er it-supporter og har ADHD: Min arbejdsgiver skal erkende mine fejl

Mange virksomheder fortæller rosenrøde historier om medarbejdere med psykiske diagnoser. Der skal dog mere fokus på de problemer, der også følger med. Sådan lyder det fra Victor, der har ADHD, og som er it-supporter hos techvirksomheden Simply.com.
07.03.2023

Lønmodtagere: Vi får ikke nok feedback fra vores leder

Ny undersøgelse gennemført af Norstat for Business Danmark viser, at fire ud af ti lønmodtagere mener, at de ikke får tilstrækkelig feedback fra deres nærmeste leder. Tallet bør få alarmklokkerne til at ringe, for vi ved hvor vigtig det i dag er, at lederen giver medarbejderen den nødvendige feedback – og særligt de nye generationer, der er på vej ind på arbejdsmarkedet, prioriterer det højt, advarer Business Danmarks administrerende direktør
24.01.2023

Smalltalk, sløret baggrund og virtuelle aktiviteter får os til blomstre på den hybride arbejdsplads

Gentænk ledelsesrollen, så er der gode betingelser for at få succes på den hybride arbejdsplads. Det hurtige skift til hybridarbejde og den manglende fysiske tilstedeværelse stiller helt nye krav til lederens rolle. Med tre simple råd kan du som leder få dine ansatte til at shine i de nye fleksible rammer.
03.01.2023

Gør strategien til dit ledelsesudviklingsprogram!

Strategi og ledelse er to sider af samme sag. Strategien sætter retningen og god ledelse skal sørge for eksekveringen. Men sådan går det ofte ikke: Op til 70% af alle strategier indfrier ikke de forventninger der stilles til dem. Hovedsagligt på grund af mangelfuld ledelse. Samtidig viser talrige undersøgelser at kun ca. 15% af det som leder tilegner sig på ledelsesudviklings aktiviteter bliver omsat til praksis. Hovedsagligt fordi den er afkoblet fra strategien og den daglige drift.
03.01.2023

HR-chefernes middagsmenu i 2023: Syv varme kartofler

Virksomhedernes HR-funktioner har igen og igen måttet reagere på hurtigt skiftende markedsforhold: Først COVID-19-pandemien, derefter krigen i Ukraine og så energikrisen og den økonomiske nedtur. Her er syv afgørende punkter, som HR-ledere skal forholde sig til i 2023.
21.11.2022

Vores organisation er både sommer og vinter

Føler du nogle gange, at du mangler energi?  At der er lidt for mange i organisationen, der trækker på dig? At du aldrig har tid til pauser eller tid til at reflektere? Eller at du til tider er kortluntet over for kolleger eller medarbejdere? Hvis du svarer ja, så er du faktisk ikke den eneste.
07.10.2022

Særligt arbejde på ESG giver HR-afdelingen hos Ergonomic Solutions HR-prisen 2022

Hos Ergonomic Solutions arbejder man seriøst med ESG, og i 2022 tilsluttede de sig Science Based Targets initiative (SBTi). HR-afdelingen har her en central rolle i arbejdet med at opfylde virksomhedens målsætninger om ansvarlig ageren i forhold til miljø, samfund og ledelse.
21.09.2022

Skab effektive medarbejdere

Hvordan kan lederen skabe effektive medarbejdere? ”Husk på – at hvis du gennem god ledelse kan få dine medarbejdere til at yde, bare, 10% mere, så er du kommet langt, for en leder kan ikke yde det, der svarer til de 10% fra hver medarbejder”.
14.09.2022

Personalerejser bruges i stigende grad til både rekruttering og fastholdelse: Få overblik over reglerne på området

Fredagsbaren har mange steder fået selskab af en eller en eller flere årlige rejser, som skal styrke arbejdspladsens sociale liv. Det er væsentligt ikke blot at kende reglerne på området, men også sine medarbejdere godt, hvis man vil sende dem udenlands.
14.09.2022

Individuel onboarding giver jobtilfredshed

Det sker, når modtagerorganisationen er opmærksom på den nyansattes særlige bidrag fra dag 1. Men lige så vigtigt er det at bruge den viden om kandidaten, som man har tilegnet sig i rekrutteringsprocessen, i tilrettelæggelsen af et individuelt onboarding-forløb
22.08.2022

Kulturen skal dyrkes, også på hybridarbejdspladsen

Med Hybridarbejdet får vi unikke muligheder for at gentænke, hvordan vi samarbejder og organiserer os. Alligevel viser gentagne undersøgelser, at trivslen og tilknytning til arbejdspladsen er faldende. Skal vi så bare tilbage til kontoret og glemme det fleksible? Nej, vi skal sætte ekstra fokus på opbygningen eller genopbygningen af en stærk kultur, også på hybridarbejdspladsen.
20.06.2022

Læsetip til ferien: Årets mest populære artikler

DANSK HR er åben det meste af sommeren med normale telefontider, men holder lukket i uge 29 og 30. Redaktionen har samlet de fem mest populære artikler i 2022 til inspirerende sommerlæsning.
22.02.2022

Den hybride arbejdsplads bliver aldrig en succes uden seriøs medarbejderinddragelse

Generelt elsker medarbejdere fleksibiliteten, som hybridarbejdet tilbyder. Men samtidig slås mange med mental mistrivsel og faldende tilknytning til arbejdspladsen. Vi elsker friheden, samtidig med at vi savner den kreative dynamik og sparring, samværet og de uformelle pauser mellem møder. Det kan i værste fald have alvorlige konsekvenser for virksomheder, der negligerer udfordringerne og ikke får tilrettet strategien.
10.02.2022

Hvorfor du bør læse (meget) andet end bøger om ledelse

”Mit sprogs grænser er min verdens grænser” konstaterede den østrigske filosof Ludwig Wittgenstein. Han forstod, at et mere nuanceret sprog ville være bedre i stand til at gengive en nuanceret virkelighed. Til at udvide forståelsen af det virkelighedsrum, vi færdes i. Og dermed gøre vores verden større.
10.01.2022

Nedbryd muren mellem HR og Kommunikation

I mange virksomheder har kommunikation længe været en salgsunderstøttende disciplin, der primært skulle bidrage til tallene på bundlinjen. Det er der dog god grund til at gøre op med nu.
09.12.2021

Undersøgelse: Vi har slækket på hygiejnen – og forventer hjemsendelse over vinteren

Mørke Corona-skyer trækker lige nu ind over Danmark, og regeringen står klar med nye restriktioner for at holde pandemien for døren. Men hvorfor går det pludselig så galt, og hvad sker der hen over vinteren?
25.11.2021

Upskilling og Reskilling - Luk jeres skill gaps og rust jeres organisation til fremtiden

Dagene hvor læring blev anset som medarbejdergode og et “nice-to-have” er talte. Her får du inspiration og værktøjer til at sætte kompetencedagsordenen på agendaen i jeres virksomhed.
15.11.2021

Medarbejdere rejser, hvis karriereplanen mangler

Nestlé højner transparensen og sikrer, at medarbejdere ser deres karrieremuligheder i virksomheden – både nu og i fremtiden. Det fastholder medarbejdere og medvirker til, at de mestrer deres job. Når du er stærk både fagligt, personligt og socialt, øger du din arbejdslyst viser ny rapport fra Videncenter for God Arbejdslyst.
15.11.2021

Her er kravene til fremtidens arbejdsform

Hvad mener vi egentlig, når vi taler om at gå på arbejde? Efter den værste pandemi i vor tid er betydningen helt sikkert en anden end for få år siden.
08.11.2021

Does A Hybrid Work Model ‘Work’ For Your Organization?

When I think about the ‘offices of tomorrow,’ I don’t really see it as a black-and-white matter anymore. There’s no ‘remote only’ or ‘office only’ for everyone. Instead, hybrid ways of working will truly take shape, and why not? They are more responsive to the different needs of employees and can be a key way to increase their satisfaction at work.
08.11.2021

Høj løn er suverænt det vigtigst for erfarne jurister

Der er ikke plads til ret mange advokatfirmaer blandt de ti mest attraktive juristarbejdspladser på dette års rangliste fra Universum, som er baseret på svar fra 389 jurister i Danmark og omfatter 39 store juristarbejdspladser. Kun Kammeradvokaten får klemt sig ind på tiendepladsen, hvilket er tre pladser dårligere end sidste år.
08.11.2021

Lønniveauet betyder meget for valg af arbejdsgiver i it-branchen

Der skulle et målfoto til for at afgøre årets topstrid om, hvem der i år kan kalde sig den mest attraktive arbejdsplads for danske it-professionelle. Og for første gang i ti år må Google vige tronen som førstevalget til fordel for en vis legetøjsfabrikant fra Billund.
08.11.2021

Variation i jobbet spiller en større rolle

Bagsværd og Billund har de absolut mest attraktive arbejdsgivere for ingeniører og højtuddannede med en naturvidenskabelig baggrund. Det fremgår af dette års rangliste fra Universum, hvor Novo Nordisk endnu en gang indtager førstepladsen, mens Lego og Novozymes er rykket op som nummer to og tre på listen.
03.11.2021

Embodied Leadership: Tag lederskab over din krop og styrk mental sundhed og relationer

Det er ikke uden grund, at der er en voksende interesse for kroppens potentiale i ledelse og arbejdslivet. En træning i Embodied Leadership kan ændre din forbindelse til dig selv og andre mennesker og give banebrydende forandringer i dit arbejdsliv.
03.11.2021

Danskere med en lang business-uddannelse keder sig på jobbet

Hjemmearbejde under Corona-krisen har været en kedelig cocktail for mange og ikke mindst danskere med en videregående uddannelse inden for business og økonomi. Hver tredje med en business-baggrund ønsker at skifte job inden for de næste 12 måneder.
04.10.2021

Fortab jer ikke i fasemodeller – gå selv på opdagelse i organisationen

Så er det tilbage på pinden med snuden i sporet. Corona er fortid og nu skal vi kigge fremad og igennem den opgavepukkel, som har ophobet sig med hjemmearbejdet. Vi skal have gang i udviklingsplanerne igen og alt det vi har udskudt, skal afvikles hurtigst muligt.
27.09.2021

Godt nyt til virksomheder: Danskerne er åbne for jobskifte

Ledigheden er rekordlav og virksomhederne skriger på arbejdskraft, men det betyder ikke, at alt håb er ude. Ny undersøgelse, gennemført af YouGov for Business Danmark, viser, at 60 procent af danskerne i dag er lydhøre overfor henvendelser vedrørende et muligt nyt job – dog er det kun 8 procent af os der er aktivt jobsøgende.
27.09.2021

Sådan skræddersyr du teknikken til dine medarbejdere

Vores tekniske behov ændrer sig i takt med, at arbejdslivet bliver mere fleksibelt. For at kunne give medarbejderne den rigtige teknik, er det vigtigt at forstå deres behov, men også hvordan de adskiller sig fra hinanden. Her er Polys bud på, hvordan forskellige medarbejdertyper kan hjælpe dig til at vælge de bedste tekniske løsninger.
24.09.2021

HR-direktør i Telenor vinder HR-prisen 2021

Som øverste ansvarlig for HR i Telenor har direktør for People & Corporate Affairs Mette Eistrøm Krüger sammen med den øvrige ledelse sat en skarp retning og defineret et klart sprog for god ledelse i Telenor. På den baggrund modtager hun HR-prisen 2021.
07.09.2021

Data skal føre til handlinger

IBM Danmark arbejder systematisk med at samle data og feedback fra medarbejderne ud fra den betragtning, at alle er forskellige, og at en arbejdsgiver må tage individuelle hensyn. Under pandemien har HR direktør Anne Marie Ravn og kollegerne i ledelsen desuden taget utraditionelle midler i brug for at sikre trivsel og dermed engagement.
07.09.2021

Fra KPI'er til KHI'er

I kølvandet på coronakrisen er de fleste virksomheder naturligt nok dybt optaget af at knække koden til den optimale organisering i fremtiden, der jo både skal videreføre de gode erfaringer fra hjemmearbejdet, samtidigt med at fællesskabsfølelsen hos medarbejderen skal sikres. Speciallæge Imran Rashid giver sit bud på vejen frem i form af de såkaldte Key Human Indicators (KHI’er).
31.08.2021

Transformation af HR, teknologi og processer har gjort Nestlé fremtidsparat

Verden udvikler sig hastigt. Den forandrer sig hver dag, hver time, hvert et øjeblik, og med samme tempo øges digitaliseringen. I Nestlé blev de opmærksomme på, at hvis de ville følge med verden i samme fart, blev de også nødt til at udvikle sig selv, opgradere og skifte motoren ud med en, der kørte på et nyt og mere effektivt batteri.
24.08.2021

Mikroforandringer – et medarbejderblik på organisationsforandringer

Organisationsforandringer har i mange år været udpræget både i organisationer og som et emne i ledelseslitteraturen. Men fokus har typisk været på de strategiske og planlagte organisationsforandringer, hvilket gør, at de små nære forandringer er blevet overset. Og det viser sig, at det netop er dem, mikroforandringerne, som medarbejderne peger på som de mest betydningsfulde.
18.08.2021

Negativitet og stress smitter, men det gør motivation og optimisme også

Vidste du, at du ender med at blive ligesom dem, du tilbringer meget tid sammen med? Vi mennesker smitter hinanden hver dag med vores humør og adfærd, og efter kun kort tid vil du minde lidt om dem, du har tilbragt den seneste tid sammen med. Du vil være blevet påvirket af deres humør og deres måde at gøre tingene på.
10.08.2021

Løs nu det rigtige problem

Vores manglende evne til at løse de rigtige problemer – i forskningsverdenen taler vi om problem framing – har alvorlige konsekvenser. I en survey, som jeg gennemførte blandt over 100 topledere fra 17 lande, angav 87 procent, at dårlig problemforståelse kostede deres virksomhed betydelige ressourcer. Vi spilder enorme mængder tid og penge på at løse de forkerte problemer.
03.08.2021

Kompetencer til at trives i det nye normale

Verden har ændret sig. Det har vores måde at arbejde på også som vi bevæger os mod en hybrid arbejdsmodel, hvor vi veksler mellem at arbejde hjemme og på kontoret. Vi kan bruge teknologi til at afvikle workshops, webinarer og forretningsmøder, men hvordan kan vi være engagerede, motiverede og føle os som en del af et team, når vi arbejder eksternt?
28.07.2021

3 trin til at sige nej på jobbet – uden at skade de faglige og kollegiale relationer

Når du siger nej på en måde, hvor du viser respekt for dig selv og andre på samme tid, kan du være tro mod dig selv og din egen planlægning og samtidig bevare et godt samarbejde.
28.07.2021

Din alder indikerer, om du er til hjemmearbejde

En ny undersøgelse viser, at mange danskere generelt foretrækker at arbejde hjemmefra. Tendensen er stærkere, jo ældre man er. Især unge under 24 år ser væsentlige ulemper ved hjemmearbejde.
28.07.2021

Danske arbejdspladser skriger efter ufaglært arbejdskraft

Efterspørgslen efter ufaglærte medarbejdere og vikarer er eksploderet i Danmark, og mange virksomheder har svært ved at finde hænder nok. De ufaglærte har enestående muligheder for at komme i fast arbejde, vurderer rekrutteringschef.
28.06.2021

Fem gode råd, når medarbejderne skal tilbage på kontoret

Kun de allerfærreste virksomheder har udarbejdet en strategi for, hvordan medarbejderne skal komme tilbage på kontorerne efter halvandet år med kontorpladser ved spisebordene. Men hvis verden, virksomheden eller medarbejderne har ændret sig, siden alle var samlet sidst, er det klogt at tænke over, hvordan du får reboardet medarbejderne på den bedst mulige måde.
09.06.2021

Undgå at sexchikane og krænkelser bliver en del af arbejdskulturen – 7 gode råd til ledere og HR-professionelle

Hvor langt går virksomhedens ansvar, når det kommer til forebyggelse og håndtering af krænkelser på jobbet? Og hvad kan ledere og HR-professionelle gøre for at understøtte et trygt arbejdsmiljø? Ditte Darko er erhvervspsykolog og forfatter til bogen ”Kort og godt om seksuel chikane og Metoo”. Få hendes 7 gode råd til, hvordan I undgår at krænkelser bliver en del af arbejdskulturen.
04.06.2021

Harvard-professor: CEO´ens storhedstid er forbi

Det bør ikke være en topstyrende CEO, der har ansvaret i selskaber, men derimod et ledelsesteam, der har det overordnede ansvar for ledelsen, mener Harvard-professor, der gennem forskning har opstillet seks forhold, der skal guide de rette ledelsesteams på plads i organisationen.
28.05.2021

Ledelse af ledere – Kunsten at finde og træde nye stier

Ledelsesopgaven ændrer sig markant, når man rykker opad i ledelseshierarkiet – og det er afgørende, at man formår at tillære og aflære adfærd undervejs. Skiftet fra medarbejder til leder er velbeskrevet, men hvad er hovedopgaverne, når man rykker fra at være leder til at være chef?
21.05.2021

Fire ud af 10 har haft et vikarjob i deres karriere

En ny undersøgelse viser, at hele fire ud af 10 danskere har prøvet at være beskæftiget i et vikariat på et tidspunkt i løbet af deres arbejdsliv, og at især kvinder (49 procent) har været tilknyttet arbejdsmarkedet i såkaldt fleksible ansættelser.
20.05.2021

Derfor er det så svært at sige nej – og sådan gør du det lettere

Når du gerne vil være bedre til at sige nej på jobbet for at passe på din tid, din personlige planlægning eller din trivsel skal du begynde et andet sted end med nej. Du skal begynde med dit ja.
18.05.2021

Guide: Sådan udfordrer du jeres mødekultur - 8 enkle trin

Problemer med for mange interne møder er et tema i mange organisationer. Flere steder forsøger man at ændre mødekulturen ved hjælp af nye fælles principper. Ofte udebliver resultatet. I denne e-bog kan du læse hvorfor og du guides gennem de otte trin til succes.
11.05.2021

Vi holder bunkevis af møder, men produktiviteten halter

Mange lønmodtagere har været forvist til hjemmekontoret i denne tid, og det har alt andet lige fået virksomhederne til at skrue op for antallet af virtuelle møder – vi har gennem de seneste mange måneder været fritaget fra at skulle bevæge os fysisk hen til et møde, men har i stedet klikket ind på zoom, teams eller andre mødeplatforme.
11.05.2021

Kender du medarbejderoplevelsen i din organisation?

Flere data om medarbejdernes oplevelser i virksomheden. Fokus på medarbejderrejser. Kortere vej fra analyse til handling. HR-folk kan lære meget af moderne digital marketing. Begge dele handler om virksomhedens kommunikation med mennesker.
21.04.2021

5 råd til unge ledere, der leder på tværs af generationer

Nyere forskning udarbejdet af Cphbusiness om unge ledere peger på, at de unge ledere, der er bevidste om medarbejdersammensætningen i deres medarbejdergruppe, allerede inden de starter i lederstillingen lykkedes i højre grad med at lede på tværs af generationer.
14.04.2021

Skab synergi mellem generationerne i din virksomhed

Både HR-professionelle og ledere oplever udfordringer med at sikre et godt samarbejde på tværs af generationer. Sker der ikke en brobygning på tværs af generationer, så er konsekvensen ikke kun et videntab, men også et tab af innovationskraft i samskabende processer.
24.02.2021

HR Guiden 2021: På vej mod the New Future

Når du skal navigere i the New Future kan de rigtige samarbejdspartnere være alfa og omega. For at hjælpe dig på vej, udgiver vi derfor HR Guiden, hvor du finder nogle af HR-branchens bedste og mest benyttede leverandører, så du nemt og hurtigt kan finde de rette samarbejdspartnere.
12.02.2021

På vej til fremtiden

Efterspørgslen på større fleksibilitet og mere frihed i ansættelsen er voksende. Til trods for at mange arbejdstagere vægter tryghed i ansættelsen højt, er antallet af løst tilknyttet arbejdskraft blandt andet drevet af behovet for hurtigt at kunne omstille sig.
09.02.2021

International diversitet forbedrer samarbejdet hos Schneider Electric

Normalt er kulturforskelle noget, der kan skabe udfordringer, men hos den globale specialist i energioptimering, Schneider Electric, er det lige omvendt. På virksomhedens udviklingssite i Kolding har ledelsen bevidst sammensat medarbejdere af forskellige nationaliteter – og resultatet er et langt bedre samarbejde på tværs af organisationen.
25.01.2021

Samtalekapital er lederens vigtigste bundlinje

Ethvert samarbejde indeholder en samtale. Det kan være samtaler med borgere, pårørende, kunder og samarbejdspartnere. Og ikke mindst samtaler i ledelsesteamet og med medarbejdere.
18.01.2021

Livsfarlig selvledelse

Ledelseslitteraturen fokuserer meget på hvordan man som leder sætter retning, er strategisk, operationel, hvordan man tager den svære samtale osv. osv. Alt sammen noget lederne arbejder med ift. ledelse af organisationen og medarbejderne. Og det er fint. Men hvis ikke ledere formår at lede sig selv, så hviler al denne ledelse på et ureflekteret, men også meget styrende grundlag.
05.01.2021

Arbejdspladser som motor for menneskelig udvikling og håndtering af samfundets problemer

Hvornår og hvordan er vi nået til at acceptere at vi ikke skal tankes op, udvikles, næres af vores job!? Vi har kun ét liv, og arbejdspladsen, skal da ikke være en drænende kontekst, hvor vi konstant skal diskutere "balance mellem krav og ressourcer", som kongevejen til ikke at brænde ud.
21.12.2020

Fremtidens talentudvikling

Det er udviklingen af alles potentiale, ikke de få, der skal fokuseres på. Og udviklingen skal fokusere på det hele menneske, herunder personlige kompetencer (soft skills), og ikke kun specialistkompetencerne.
16.12.2020

Sådan understøtter ledelsen motivationen i krisetider

Ifølge krisepsykolog og chefpsykolog hos forsikringsselskabet Euro Accident, Kathrine Marie Elmer, har coronapandemien fået mange medarbejdere til at miste motivationen på arbejdspladsen. Derfor kommer hun her med fem gode råd til, hvordan ledelsen understøtter medarbejdernes motivation i den svære tid.
16.12.2020

Den enkelte medarbejder er lige så vigtig som den enkelte kunde

Virksomheder er nødt til at sætte system i den individuelle dialog med hver enkelt medarbejder. Ellers flyver ledelsen i blinde, når forandringerne skyller ind over virksomheden.
16.12.2020

Leder – drop talentudvikling

Jagten på talenter. Fastholdelse af talenter. Det er på alles læber. Vi kæmper om talenterne, de dygtigste medarbejdere og ledere. Vi støvsuger markederne og vi støvsuger vores egne organisationer for de særligt udvalgte. Men der er noget galt. Vores fokus er helt skævt.
03.12.2020

Lederen på briksen

Medarbejdere vil have autentiske ledere. Ikke kloner af ledelsesopskrifter. Den gængse diskussion om autenticitet hos ledere er for overfladisk. Den fokuserer for ensidigt på adfærd. Autenticitet handler om noget meget mere grundlæggende. For at forstå dette skal vi ”dybere ind i sindet”.
24.11.2020

10 tankevækkere om distanceledelse til tiden

Distanceledelse, distancearbejde og distancesamarbejde – vi taler meget om distance i arbejdslivet, fordi omfanget og udbredelsen af distancearbejde (hjemmefra) på tværs af sektorer, brancher og faggrupper er øget som konsekvens af COVID19. Det hele er vendt på hovedet – eller?
18.11.2020

Fra kursuslokale til skærm: Online projektlederudvikling i Novo Nordisk

Spørgsmålet om, hvordan man designer og eksekverer et succesfuldt online lederudviklingsforløb, må siges at være relevant i verden anno 2020, efter at Corona-krisen har begrænset virksomheders muligheder for at samle medarbejdere fysisk. Hvad kan online-formen, som den traditionelle kursusform ikke kan?
16.11.2020

Jagten er gået ind på HR-cheferne

Efteråret er jagtsæson, det ved de fleste. Men at det er HR-chefer, der i år er byttet, er nok nyt for de fleste – især for HR-cheferne. Men ifølge en ny trusselsvurdering fra Center for Cybersikkerhed (CFCS) forholder det sig ikke desto mindre sådan.
05.11.2020

Skab kultur og kommunikation i den digitale organisation

Den forbundne moderne og digitale organisation er under udvikling og accelereret af Covid19 situationen. Workplace from Facebook løser behovet for at få alle i organisation med til at skabe samtalerne, være engageret og tage ejerskab på kommunikation.
04.11.2020

Taler – hvor andre tier

Måske kan du huske Ekstra Bladets gamle slogan ’Tør – hvor andre tier’. I disse #MeToo-tider, hvor sexisme, uønskede tilnærmelser, krænkelser og seksuelle overgreb bliver offentliggjort og udskammede, er det fristende at omformulere sloganet til ’Taler – hvor andre tier’.
04.11.2020

På vej mod Holistic Ressources?

Det er blevet hot at opfatte moderne virksomheder som økosystemer, og der tales om agilitet, netværk og bæredygtighed som aldrig før. Spørgsmålet er, hvad metaforen kommer til at betyde for måden, vi udvikler mennesker på. Er vi klar til at bevæge os fra Human til Holistic Ressources, eller har vi stadig en fod i industrimaskinen?
28.10.2020

Det kniber med klar kommunikation over for kandidaterne

For virksomheder i Danmark er adgang til talentfulde medarbejdere blevet strategisk vigtigt, hvorfor HR-funktionen i de fleste virksomheder er rykket op og blevet en integreret del af direktionen. Imidlertid ser det ud til, at mange virksomheder stadig har noget at lære, når det handler om at kommunikere over for mulige medarbejdere.
21.10.2020

Fem råd til at få unge ledere som trives

Din opgave som leder for en ny ung leder er både spændende og tidskrævende. Ny forskning på området foretaget af Cphbusiness og Lederne viser, at de første måneder for en ny ung leder bliver determinerede for deres trivsel fremadrettet.
14.10.2020

Sådan tiltrækker du de unge talenter

De forkælede unge, bliver de ofte kaldt. De er vokset op i en tid, hvor alle muligheder ligger åbne. De kan frit vælge uddannelse, de er stort set vokset op på en digital platform, og de er vant til at have medindflydelse på deres liv og alle de beslutninger, der træffes i deres nærhed, og når det kommer til job, så står erhvervslivet praktisk talt i kø for at få fat i dem.
07.10.2020

Fokus på udvikling: Her er praktikantstatus og pensionsalder ingen hindring

En vigtig ledelsesudfordring er at kunne tiltrække og fastholde medarbejdere på tværs af alder. To medarbejdere hos Schneider Electric fortæller her om hver deres særlige forløb.
30.09.2020

Sårbarhedsmod

Sårbarhed er på alles læber – alle taler om det nye sort: sårbarhed. Men idéerne om sårbarhed er fyldt med myter og giver nogle forkerte associationer. Så hvad er sårbarhed, og hvad skal du som leder og menneske bruge sårbarhed til?
24.09.2020

HR-prisen 2020

Man være modig nok til at se, hvad der er af muligheder for at skabe gensidig værdi mellem organisation og samfund, mellem forretning og mennesker, mener Jens Romundstad, HR-direktør i COOP Danmark A/S. I år modtager han HR-prisen for sin ekstraordinære indsats og sit innovative syn på HR.
09.09.2020

The HR Doctor 10: Hair shirtysm

The dictionary defines a hair shirt as ‘a shirt made of rough uncomfortable cloth which some religious people used to wear to punish themselves’.  The analogy with HR is the person who complains about what is bad or punishes themselves, rather than doing something about it.
03.09.2020

The HR Doctor 9: Action paralysis

Conferences are great to be challenged, to force us to ask the right question, to network, to listen to deep experts, but I would question people who go to them looking for answers, looking for best practice that they can apply in their own organisation.  Just because something works in one company doenn’t mean it necessarily work in others.
27.08.2020

The HR Doctor 8: Me-me-me syndrome

I was at a party recently and met someone I’d never met before.  He spent 30 minutes talking about himself.  Finally, he stopped, took a breath, and asked me what I thought about him.  This is a fundamental issue about HR. HR isn’t about me or about HR it’s about the business.
18.08.2020

Coronakrisen har sparket døren til fremtidens arbejdsmarked op

Under COVID-19 er der sket flere års digitalisering på få måneder for mange virksomheder. Ting, der før ikke kunne lade sige gøre, blev løst fra den ene dag til den anden. Både ledere og medarbejdere har fået en god portion digital selvtillid.
17.08.2020

Kan man få gladere medarbejdere, hvis HR-chefen og CFO’en drikker kaffe sammen?

De fleste vil mene, at det udelukkende er HR-afdelingen, der har fokus på medarbejdertilfredshed i en virksomhed, hvor økonomichefernes opgave er at organisere, lede og holde styr på virksomhedens økonomiske aktiviteter, så forretningen er sund og stabil. Men deres rolle er begyndt at forandre sig.
17.08.2020

The HR Doctor 7: Lack of depth malady

When interviewing for a Head of Comp and Ben role they asked one candidate if their organisation had an LTIP and if so why. The answer was ‘yes because everyone else has one’. This isn’t good enough. You need an understanding of the theory and practice that underpins HR. Good HR people are curious about their profession.
10.08.2020

The HR Doctor 6: Easy Way Outosis

I work with an organisation called Strategic Dimensions that recruits senior HRDs.  It’s found a great opening question at interviews is to ask ‘why did you go into HR?’.  If the answer is ‘because I like people’ then they finish the interview (The best answer was ‘because it pays better than social work’)
03.08.2020

The HR Doctor 5: Dominance Pathology

There is a ‘wall’ in HR. A wall of process, policy, employment law. Too many HR people stand behind the wall telling people ‘you can’t do’ that because of the wall, because it’s against policy, because it might have legal risks. Good HR people stand in front of the wall.
28.07.2020

The HR Doctor 4: Compartmentalisation

It has become very fashionable in HR to adopt the 3 box Ulrich model. The unintended consequence in many organisations I work with has been to split HR into three often warring camps. It’s at the interface where we need to focus to make the model work.
28.07.2020

Kære leder: Er du i stand til at hjælpe en stressramt?

Når danskerne rammes af stress, foretrækker de først og fremmest støtte fra nærmeste leder, viser en Epinion-undersøgelse. Det er dog langt fra alle ledere, der er i stand til at yde den nødvendige støtte.
30.06.2020

COVID-19 har fremrykket hjemmearbejde med 5 år - men det er en ledelsesopgave at få medarbejderne til at arbejde sikkert

Hjemmearbejde - en trend, der før krisen langsomt tog fart - er på rekordtid blevet altafgørende for virksomhedernes overlevelse, og det har fået flere virksomheder til at fremskynde planer for digitalisering.
30.06.2020

10 ting vi kan lære af coronakrisen

Selvom mange sikkert har savnet at være på arbejdspladsen, det fysiske samvær med kolleger og en mere normal hverdag, er der absolut ting, vi kan lære af coronakrisen. Og som vi kan fortsætte med i det, der nu bliver kaldt den nye normale hverdag.
23.06.2020

Undskyld leder, det er dig – ikke mig

Længe har udbrændthed (også kendt som arbejdsrelateret stress) været set som et individuelt problem, hvor folk har skulle lære at sige nej, få slappet af, finde en hobby udenfor arbejde, øve modstandsdygtighed og listen fortsætter.
23.06.2020

The HR Doctor 3: Initiativitis*

Let’s face it a lot of us in HR love the latest ‘bright shiny thing’ so we keep starting more and more new initiatives. Lack of delivery often comes down to the inability to prioritise so whilst new stuff keeps being added the old stuff keeps being done, overloading the system with more and more initiatives.
15.06.2020

The HR Doctor 2: Delivery deficiency

"I’m passionate about learning the basics of project management and surrounding myself with completer finishers who are naturally good at getting things done. Words without action, ideas without outcomes, design without delivery is a waste of time."
15.06.2020

Talent portability – er talent flytbart?

I denne artikel kigger vi på, hvorvidt talent er flytbart. Vil en stjerne-performer et sted også være det, hvis han/hun flytter til et nyt job? På baggrund af evidens foreslås en model for, hvordan man kan operationalisere talent lidt smartere og arbejde med talent management på en mere sofistikeret måde, end man ofte gør det i dag.
10.06.2020

The HR Doctor 1: Disconnection disorder

HR is probably the only function that talks about ‘the business’ as if it’s something separate. HR needs to be connected to the business, but I observe many people in HR are disconnected from the business. They take an HR centric view of the world rather than focusing on the business.
08.06.2020

Stjerneperformere – 80/20 reglen for performance i teams.

Det har længe været den fundamentale antagelse i human resource management-litteraturen at størstedelen af det produktive output kommer fra den store gruppe af folk, der ligger omkring gennemsnittet. Det vil sige at antagelsen har været, at individuel performance er normalfordelt. Men er det nu også rigtigt?
03.06.2020

Derfor er 75% af ledelsesudvikling ineffektivt

På verdensplan bruges omkring 350 milliarder dollars(!) årligt på ledelsesudvikling. I denne undersøgelse vurderede 75% af virksomhederne deres ledelsesprogrammer som værende ”not very effective”.
18.05.2020

Sådan gennemfører du en opsigelse digitalt

Det er muligt at gennemføre en værdig og ordentlig opsigelse digitalt. Men det kræver både forberedelse og blik for den opsagtes private situation. Medarbejdere har oplevet opsigelsessamtalen som ordentligt og værdigt gennemført – når nu situationen er, som den er.
12.05.2020

Tillid og trivsel bag skærmen

Tillid er fundamentet for både det faglige samarbejde og for fællesskabet, men videomødets format og teknologiske udformning udfordrer tilliden. Det er der mindst to årsager til: den manglende øjenkontakt og forsinkelser.
29.04.2020

Grib energien på jeres møder – også de virtuelle

Her ser vi nærmere på, hvordan de små aktiviteter – brain boosts – kan bruges på jeres møder; både de analoge og de digitale, som den gode lejlighed til at mærke og gribe energien.
29.04.2020

Idébank til bæredygtig omstilling i organisationen

I dette idékatalog har vi samlet en lang række forslag til, hvordan du i din organisationen kan arbejde med sin rolle på den globale bæredygtighedsplatform.
20.04.2020

100 år på kontoret: Fra den sorte skole til meditationsrum, og så kom corona

Synet på det moderne kontor er vendt på hovedet gennem det sidste århundrede. Fem forhold adskilte din arbejdsdag fra din oldefars før krisen, og kontorlivet efter corona vil byde på både fleksibilitet og kunstig intelligens.
14.04.2020

Stilhedens potentiale på møder

Stilheden brugt i mødesammenhæng, handler om de bevidst skabte pauser, som stilhedsekspert Bastian Overgaard kalder intelligente mellemrum. Det er der, hvor mødelederen ved mødestart, undervejs eller afslutningsvis sætter en ramme for stilhed.
02.04.2020

Medlemstilbud: Hult Online Skills - 30 dages Gratis adgang

Hult Ashridge Executive education og DANSK HR giver medlemmer af DANSK HR et unikt tilbud, som du kan tilbyde alle medarbejdere i din virksomhed - dig selv inklusiv selvfølgelig. Det er et helt unikt tilbud til en værdi af kr. 5.500 per medarbejder.
24.03.2020

Lederens stemme

I den mundtlige kommunikation er stemmen katalysator for det usagte. Den røber de underliggende emotioner og det, vi virkelig tænker eller føler i en given situation.
09.03.2020

Kend din stemme – kend dig selv

Som leder er det af afgørende betydning, at din stemme matcher dit budskab, så du når dine tilhørere. Det betyder, at du skal kunne jonglere med alle de forskellige nuancer i din stemme, som den pågældende situation kræver.
03.03.2020

Adfærdsledelse – undgå psykologiske fælder i lederrollen

Denne artikel vil se på, hvordan selv de bedste ledere, når det går hurtigt med et stort antal beslutninger hver dag, kan falde i psykologiske fælder og ubevidst træffe irrationelle beslutninger på grund af de mentale bias og tommelfingerregler, som automatisk hjælper os til hurtigt at vurdere en situation i en kompleks og travl hverdag.
28.02.2020

Stemmens magt – hvad kan stemmen fortælle os?

Ifølge operasanger, stemmetræner og forfatter Lisbeth Hultmann fylder hele symfonien af lyd, der ligger bag ved sproget, meget mere end det talte ord, når vi kommunikerer med hinanden.
25.02.2020

HR Guiden 2020: "No Man is an Island" - ej heller er HR

”No Man is an Island” – ej heller er HR. Vi hører allesammen sammen i et fællesskab, der er større end den enkelte. Derfor er det også af afgørende betydning, at HR indgår i de rigtige relationer både internt og eksternt.
19.02.2020

Nye tider = nye dilemmaer og ny agenda…

Der kommer til at ske store ting… og de skal ledes. Her får du et overblik, men du får ingen quick fixes. Du får spændende udfordringer, som skal håndteres og nye ting, der skal mestres. Det bliver sjovt, spændende, udfordrende og udviklende. Så glæd dig sammen med dine ledelseskolleger og HR.
19.02.2020

Adfærdsledelse og forebyggelse af stress

Det moderne arbejdsliv karakteriseres af konstant forandring, fornyelse og udvikling, og de fleste af os oplever, at en større og større del af vores arbejde – og måske også andre områder af livet – præges af midlertidighed og behov for løbende tilpasninger og ændringer.
05.02.2020

Adfærdsledelse og ledelse af forandringer

Det startede med Steve Jobs, Mark Zuckerberg og Præsident Obama, men har spredt sig som en løbeild blandt travle mennesker med mange vigtige beslutninger på programmet hver dag: De tager den samme slags tøj på hver morgen. Det vigtigste er, at de sparer dyrebare kognitive ressourcer og dyrebar tid til resten af deres opgaver...
22.01.2020

Chef-vikar som medarbejderpleje

Hvad gør man, når en værdsat medarbejder under et sygdomsforløb føler sig overbebyrdet - og opgavefordeling mellem kolleger ikke længere er løsningen? Volvo Entreprenørmaskiner lejede en midlertidig regnskabschef, der både trådte til med manpower og beslutningskraft.
22.01.2020

Forberedelse til fremtidens arbejde er alles job

Ifølge en ny rapport fra Innovationsfonden og McKinsey, har danskerne det mest positive syn på robotteknologi og AI i Europa. De kommer også ind på en pæn andenplads, når det gælder om at mestre de færdigheder, der er nødvendige for den fremtidige arbejdsstyrke, såsom socialt samarbejde, kreativitet og digitale færdigheder.
22.01.2020

Adfærdsledelse - hvordan kan man arbejde med det i praksis?

Årsagerne til den kæmpe kløft mellem det, vi mennesker forstår og vil, og det, vi ender med at gøre i praksis, er både videnskabeligt og praktisk veldokumenteret og kan også inspirere ledere med en helt praktisk metode til at skabe bedre sammenhæng mellem strategier, planer og adfærd.
09.01.2020

Hvorfor er det oplagt at lede adfærd?

Vores brug af smartphones er en god metafor for vores mindre optimale adfærd, hvor vi opfører os på måder, som ikke stemmer overens med vores langsigtede interesser, og der er flere og flere ting i vores moderne liv som frister, forstyrrer og udfordrer vores evne til at handle klogt og strategisk.
09.01.2020

Love your employees

Du skal elske dine medarbejdere, lyder budskab fra Kim Kristensen. Det er nemlig dem, der i sidste ende skal skabe resultaterne, og først når de mærker din omsorg, er de parate til at følge dig gennem ild og vand.
18.12.2019

Trends fra Convergence 2019 – det skal du forberede dig på i 2020

Et nyt år nærmer sig, ja faktisk et helt nyt årti. Og med den hastighed både teknologi, udfordringer og verden generelt udvikler sig lige nu, er der nok at tage fat på, hvis man som HR-person gerne vil starte det nye årti med en fod foran.
09.12.2019

Why Peer-to-Peer Support is a Win-Win Solution for Expats and Employers

Peer-to-peer support is an important tool for global mobility and HR professionals managing a global workforce. How exactly do the dots connect between peer-to-peer support and global talent mobility?
02.12.2019

Velfærdsdanmark har et HR-problem

Uforholdsmæssigt mange kommunalt ansatte nærmer sig pensionsalderen. Vi kan komme til at mangle hænder i velfærdssektorerne, hvilket begrænser det politiske råderum. Her er nogle moderne HR-greb, der kan bidrage til en løsning.
02.12.2019

Podcast: Når passion, glæde og hjertet med på arbejde skaber succes

Gennem tre interviews søger vi svar på, hvordan vi får medarbejderne til at transformere sig fra at komme på arbejde for primært at udfylde en rolle til i langt højere grad finde sit autentiske jeg frem, så vi også i fremtiden kan sikre passionen, glæden og lysten til at have hjertet med på arbejde.
25.11.2019

Global Talent Mobility 2.0: It’s About Focusing on the People

Concepts such as new work, employee experience, and work-life balance are becoming more and more prominent in HR — and it should also become more and more prominent in global mobility. Why? Because employees expect more from employers and from work in general.
25.11.2019

Fordomme om ordblindhed øger berøringsangst på arbejdsmarkedet

Syv ud af ti ordblinde oplever fordomme, som ofte relaterer sig til lav intelligens jf. undersøgelse fra Nota. Ifølge eksperter øger fordommene berøringsangst på arbejdsmarkedet, så ordblinde aldrig får gjort noget ved lidelsen. Arbejdsgivere frygter modstand og konflikt, ordblinde frygter for deres job, siger arbejdsmarkedsforsker.
25.11.2019

Adfærdsdesign i praksis – Simplicitet og fokus for 100 sælgere i Kvadrat

For os mennesker er det ikke nok, at vi ved, hvad der ville være det mest rigtige at gøre. Så var der heller ingen af os, der røg eller undlod at dyrke motion. Viden og motivation får os ud af starthullerne, men det får os ikke i mål.
18.11.2019

Kan erfaring forudsige performance i et nyt job?

Studiet gennemgik, hvilken betydning erfaring har på branche-, stillings- og opgaveniveau. Kort fortalt var der minimal sammenhæng på både generelt, branche- og stillingsniveau – hvor den højeste korrelation var på opgaveniveau.
15.11.2019

Danske lønmodtagere er ikke interesseret i arbejde med megen rejseaktivitet

Vi lever i en global verden, hvor særligt de digitale værktøjer giver os mulighed for at arbejde på tværs af landegrænser. Men det er ikke ensbetydende med, at danskerne ønsker et job med meget rejseaktivitet.
04.11.2019

Gedigne generations- og kønsforskelle blandt veluddannede på jobmarkedet

Ifølge Universums årlige kortlægning af det danske jobmarked for personer med en videregående uddannelse, er prioriteringerne ret forskellige, når man sammenlignes de helt unge med personer med 20-30 års joberfaring.
04.11.2019

Tror du på at viden + motivation = handling?

En af de mest centrale indsigter om adfærd, der har en afgørende forskel ift. forandringsledelse, begraver myten om, at mennesket er en rationel maskine, som arbejder for at optimere sin egen hverdag. Tværtimod...
28.10.2019

Har du også fået nok af nulfejlstyranniet?

Ny bog gør op med nulfejlskulturen og præstationsræset. Her fortæller 17 erhvervsledere og kulturpersonligheder, hvorfor vi skal gøre op med nulfejlstyranniet og hvordan vi får skabt en tryg organisationskultur, hvor det er okay at fejle.
28.10.2019

Sådan kan du bedre forstå de unge

Den unge generation, millennials, generation y – kært barn har mange navne. Uanset navnet er denne generation et emne, som har været debatteret flittigt – og med god grund.
28.10.2019

Ørsted og Chr. Hansen racer op ad ranglisten

Selvom DSV og Netcompany i rå tal er årets absolutte højdespringere med en fremgang på 40 og 43 pladser til en midterplacering blandt de 122 virksomheder på listen, står Ørsted og Chr. Hansen dog for nogle af de mest imponerende fremgange i dette års undersøgelse.
21.10.2019

Tre pointer om adfærdsdesign og forandringsledelse

En strategi udformes af ledelsen. Ledelsen er begejstret, men bag begejstringen melder spørgsmålene sig: Er mit team mon forandringsparat? Kan jeg få dem med på vognen? Vil de stritte imod?
09.10.2019

Klodens overlevelse afhænger af nyt ledelsesfokus

Gik du glip af Træfpunkt HR eller så du ikke alle Keynotes? Så får du her nogle af de vigtigste pointer fra Dave Ulrich, Paolo Gallo, Kasper Holten, Anne Skare, Henrik Holt Larsen, Steen Hildebrandt, Rikke Kristine Nielsen og Claus Frier.
09.10.2019

5 råd: Få succes med diversitet

Hvilke overvejelser skal HR gøre sig, når ledelsen efterspørger mangfoldighed blandt medarbejderne? I brancher hvor problem solving skills er centrale for at opnå og opretholde den førende position, er diversitet tydeligvis værdifuldt - men på to betingelser.
04.10.2019

Atea vinder HR-prisen 2019

Ateas HR-afdeling har et dedikeret fokus på mental trivsel, som har resulteret i en mere åben dialog blandt medarbejderne og et opbrud med berøringsangsten for svære emner. For det arbejde vinder SVP i HR & Communications Annette Otto og projektleder Jeanette Sylvest, Atea HR-prisen 2019.
23.09.2019

Moderne feedbackværktøjer bringer medarbejder og leder tættere sammen og skaber lærende og handlingsparate organisationer

En af dem som i Danmark går forrest i arbejdet med at udvikle kendskabet til feedback og datainformeret ledelse er LEAD - enter next level, der siden 2013 har rådgivet, uddannet og udviklet ledere og organisationskonsulenter i private og offentlige organisationer.
20.09.2019

FNs 17 verdensmål

Hos DANSK HR vil vi gerne sætte fokus på FNs verdensmål. Derfor vil vi gerne høre dine idéer, udfordringer og erfaringer i forhold til, hvordan HR kan bidrage til verdensmålene.
06.09.2019

HR-funktionens rolle i beskyttelse mod cyberkriminalitet

Hvorfor skal du som HR-ansvarlig beskæftige dig med cybersikkerhed? Det skal du, fordi medarbejderne potentielt udgør den største risiko i forhold til truslen om cyberkriminalitet.
26.08.2019

Dave Ulrich – The father of modern HR

En af Dave Ulrichs pointer, der satte ham på verdenskortet som en mand, man bør lytte til, når det kommer til HR, er, at vi må tænke HR udefra og ind – hvad kan HR give til virksomheden, kunderne og investorerne?
19.08.2019

Træfpunkt HR – omdrejningspunkt for HR-branchen og 20 års konstant udvikling

Træfpunkt HR er i år noget ganske særligt, for vi fejrer nemlig 20-års jubilæum. I den anledning har vi taget en snak med manden, der i sin tid startede det hele, Chairman for DANSK HR, Kim Staack Nielsen.
19.08.2019

CSR på agendaen

Ansvarlighed og etik fylder mere og mere på ledelsesgangene. Men hvordan tackler man som leder egentlig et etisk dilemma, når der skal handles hurtigt, troværdigt og i tråd med forretningens værdigrundlag?
12.08.2019

International undersøgelse: Her er de 6 største forstyrrelser på kontoret

Alle hader åbne kontorer - eller gør de? Og alle ansatte bliver distraheret hele tiden - eller gør de? Se resultaterne af en omfattende undersøgelse om det moderne arbejdslivs største udfordring: forstyrrelser i det åbne kontor.
12.08.2019

Medarbejderen er det svageste led i truslen om cyberkriminalitet mod virksomheden

Der findes få internetbrugere, som ikke er stødt på cyberkriminalitet af den ene eller anden slags i deres færden på internettet, men for at kunne sikre sig bedst imod det, må man forstå fænomenet bedre.
22.07.2019

Incitamentsordninger som en del af lønpakken

I et jobmarked med mangel på hænder inden for flere brancher kan incitamentsordninger som en del af lønpakken være et blandt flere værktøjer til at tiltrække og fastholde arbejdskraft.
15.07.2019

Medarbejdere: Vores job forsvinder om fem til 10 år, men…

Randstad gennemfører fire gange årligt en undersøgelse, blandt lønmodtagere i 34 lande. Her bliver medarbejdere typisk spurgt ind til forskellige arbejdsmarkedsrelaterede emner. Og denne gang er radaren rettet mod digitalisering.
08.07.2019

Det handler om mod, når virksomheder tager ansvar for medarbejderes trivsel

Birgitte Ladefoged har været med til at indføre tilbuddet fra FamilySupport hos Danfoss Drives i Gråsten. Det er et led i et større trivselsprojekt, der tager udgangspunkt i medarbejderen som ’det hele menneske’.
25.06.2019

Autenticitet og intensitet er fundamentet for kreativ ledelse

Det er ikke kun på en scene, at talenter skal gøre sig gældende. Lige så meget på almindelige designkontorer eller i økonomiafdelinger Danmark rundt er virksomhederne afhængige af de store personligheder.
24.06.2019

Hvordan håndterer man bedst forandringer?

Álvaro González Alorda er en af verdens førende talere når det gælder forandringsledelse. I foråret 2019 var Alvaro González Alorda i København i forbindelse med en konference, der skulle være med til at ændre virksomheders mindset i bestræbelserne på at få flere kvinder i ledelsen.
19.06.2019

Husker du at tage hjernen med på råd?

Hvis du ønsker at optimere din kommunikation og ledelse, er der et stort potentiale i at forstå, hvordan hjernens læringsproces foregår, så du kan tilpasse din information til hjernens forskellige systemer.
03.06.2019

Bæredygtighed rykker ind på ledelsesgangene – men hvordan?

Flere og flere topledere har fået fokus på socialt og miljømæssigt ansvar og hvordan FN’s 17 verdensmål kan være en ledetråd, der hjælper med at agere mere bæredygtigt. Det betyder, at bæredygtighed er bragt helt op på kommandobroen – dér hvor det rykker ved forretningen.
03.06.2019

Hvorfor er bæredygtighed en helt central opgave for HR og HRM?

Bæredygtighed er ikke kun et spørgsmål om at leve op til andres forventninger og pleje sit omdømme. Det handler også om at ændre adfærd internt i organisationen såvel som i samarbejdet med eksterne leverandører og kunder i en bæredygtig retning.
03.06.2019

Bjørnen vågner; så starter sæsonen i Givskud Zoo

Givskud Zoo er afhængig af, at de kan ansætte 150-170 medarbejdere hvert år og oplære dem, så de kan yde en professionel service over for gæsterne.
24.05.2019

Business-studerende drømmer om lederkarriere og høj løn

Hvor topprioriteten for business-studerende tidligere har været god balance mellem job og fritid og udfordrende opgaver, er topprioriteten nu at blive leder og tjene mange penge i løbet af karrieren.
20.05.2019

Stressramte medarbejdere skal blive i arbejdet

En sygemelding på fuldtid er ikke altid løsningen, når en medarbejder rammes af stress. I Atea går en fastlagt proces i gang mellem HR, nærmeste leder og den berørte medarbejder. Det stiller langt højere krav til den nærmeste leder, men er en bedre løsning end en automatisk sygemelding.
20.05.2019

I dag er International Human Resources Day

Vær med til at fejre Europas første internationale HR-dag i dag, hvor vi fejrer HR som profession, det arbejde vi udfører og HR’s positive bidrag til enkeltpersoner og organisationer både nationalt og internationalt.
13.05.2019

Ligestillingsmanifest skal skabe kønsbalance og bane vejen for flere kvindelige ledere

Der er stadig for få kvindelige ledere i Danmark, selvom det står klart, at mangfoldighed og værdiskabelse går hånd i hånd. Derfor har en række førende virksomheder, universiteter og organisationer udgivet et manifest om, hvordan vi skaber et mere kønsbalanceret samfund.
09.05.2019

Why I Love HR!

For mig repræsenterer vi i HR den viden om og det perspektiv på mennesket, der bevirker, at vi kan oversætte forskellighederne til noget meningsfyldt for virksomhederne. Jeg er stolt af at være i HR, for jeg er overbevist om, at vi bidrager med stor værdi og er direkte resultatskabende.
02.05.2019

Vi skal lytte efter medarbejderoplevelser

Nutidens organisationer består af mennesker med et frit valg, som flytter sig derhen, hvor de trives bedst, og hvor de får de bedste oplevelser. Derfor konkurrerer virksomheder om at levere optimale medarbejderoplevelser, og de er subjektive, flygtige og sammensatte.
23.04.2019

Doktordisputats: Strategi handler ikke om bundlinje

Strategi er det generelles kunst. Det generelle overblik realiseres ved ikke at hænge fast i specifikke aftaler, rutiner eller viden: Det er en vilje til at være åben. Meningen med en strategi er, hvad organisationen giver til verden og ikke til bundlinjen.
01.04.2019

Kan man sove sig til et langt arbejdsliv?

Søvn er en vigtig kilde til et sundt og godt helbred. Og med udsigt til stigende pensionsalder kan søvn bidrage til at reducere flere sygdomme.
06.03.2019

Lad dine medarbejdere shine i mediebilledet

Folk, der har knoklet i årevis for at specialisere sig på et område, fortjener at få lov til at shine som de eksperter, de er, og udtale sig i mediebilledet.
26.02.2019

HR Guiden 2019: HR’s mange ansigter – et fælles mål

HR kan have mange forskellige ansigter og mange forskellige fokusområder – men en ting vil vi altid være fælles om. I HR arbejder vi for at gøre forretningen bedre og nå de mål og resultater, direktionen har sat.
25.02.2019

Styrke til hverdagens små og store problemer

En arbejdsdag består af store og små arbejdsopgaver. Nogle opgaver er rutineopgaver, som du løser mere eller mindre automatisk, andre er krævende og til tider meget udfordrende. I løbet af sådan en arbejdsdag, bevæger du dig ind og ud af flow.
21.02.2019

Respondenten er nøglen til det gode spørgeskema

Et spørgeskema er først noget værd, når det bliver besvaret af respondenten. Derfor skal den, der laver spørgeskemaer altid have respondenten og hendes behov for øje. Læs om de tre vigtigste behov og hvordan I opfylder dem.
21.01.2019

Stress skal bekæmpes med mentale pauser

Stress er en stigende folkesygdom, og er årsag til 17.000 sygemeldinger hver dag. Mindfulness og mentale pauser er nøglen til at ændre statistikkerne.
09.01.2019

E-bog: Social Recruiting For Dummies

Med denne e-bog bliver du godt rustet til at finde og tiltrække de mennesker, din virksomhed har brug for gennem effektiv og engageret brug af sociale medier, herunder tips specifikt for nogle af de mest populære sociale netværk.
03.01.2019

15.000 flere opslåede job i 2018

I 2018 blev der i løbet af årets første 11 måneder opslået ca. 15.000 flere job i forhold til 2017. Og det er tydeligt, at aktiviteten var størst i de første måneder.