Insights Extra

29.11.2021

Skab rammerne for det gode samarbejde

Ledelsen kan sætte medarbejderne fri til at udfolde sig, få samarbejdet til at gro og nå organisationens mål. Men det kræver, at de skaber gode rammer for det.
29.11.2021

Menneskekendskab og empati som ny KPI

Jobbet udgør en stor del af vores liv, og vi bruger meget tid på vores arbejde. Derfor er det vigtigt, at vi trives med vores job. Det må ikke være kedeligt, men det skal heller ikke være for stressende. Der skal helst være nogle udfordringer, der matcher vores kompetencer.
25.11.2021

Skabelon: Samtykke til referencer + spørgsmål til referencer

Skabelon til samtykkeerklæring til indhentning af referencer i forbindelse med rekruttering + forslag til spørgsmål, som kan stilles, når der indhentes referencer.
24.11.2021

Tjekliste til ansættelseskontrakter + skabelon til rygepolitik

Ansættelsesbeviser skal indeholde 10 punkter samt alle væsentlige vilkår. Derudover stiller rygeloven krav til virksomhederne omkring rygepolitik. Her får du en tjekliste til ansættelseskontrakter + en skabelon til rygepolitik.
08.11.2021

Når HR skaber værdi for forretning og alle medarbejdere

Din udvikling – Din fremtid. Sådan lyder det hos Stryhns Gruppen, og kort sagt dækker det over, at alle har mulighed for at uddanne og udvikle sig i og med den hæderkronede virksomhed, der i dag har hovedkontor i Roskilde.
27.10.2021

Tjekliste til opsigelse

Kan du skrive en opsigelse, der holder vand, så I ikke bliver mødt med krav om godtgørelse for usaglig opsigelse. Her får du en tjekliste til opsigelsesprocessen for individuel opsigelse.
14.10.2021

Værktøj: Optjent og afholdt ferie

Hent Excel-ark til at lave et overblik over optjent og afholdt ferie for medarbejderne.
01.10.2021

Det organisatoriske demokrati kalder på en vifte af kompetencer

I et interview, der starter ved kompetencerne, kommer omkring corona, selvledelse og det organisatoriske demokrati, giver ledelsesrådgiver Erik Korsvik Østergaard sit bud på begrebet Power skills.
28.09.2021

Det professionelt personlige lederskab – om magt og integritet i ledelse

I nutidens komplekse og omskiftelige verden har behovet for et professionelt personligt lederskab aldrig været større. Som leder er det altafgørende, at du også er fuldt bevidst om den menneskelige del af dit ledervirke. Autenticitet har i mange år været fremhævet som en af de mest afgørende faktorer for at være en succesfuld leder. Det sætter Rasmus Bay, konsulent og VP i Mannaz, spørgsmålstegn ved i denne artikel.
28.09.2021

Gør gode digitale evner dig automatisk til en power-medarbejder?

Corona-nedlukningen har vist os, at det er meget fint med soft skills og thinking skills, men uden digital skills kan man slet ikke fungere i en moderne organisation.
31.08.2021

Drop spareprojekterne og fokuser på engagement i stedet for

De seneste årtier har der hos de fleste virksomheder været stort fokus på spareøvelser og effektivisering. Men de store forandringer, vi begynder at se nu, handler ikke om besparelser. Medarbejderengagement kan være med til at øge omsætningen markant – og hvis det ikke eksisterer, kan det gøre det stik modsatte og sågar være med til at betyde enden på en virksomhed.
31.08.2021

From Employee Engagement to Employee Experience (EX)

A lot is heard within the field of HR these days about the concept of Employee Experience (EX). What is it, and why is it so hyped up right now?
28.06.2021

Illusionen om den åbne dørs princip

Er forestillingen om den åbne dør til chefens kontor reelt en invitation til at dele kritisk viden med ledelsen, eller er det endt som et retorisk forsvarsværk, der forskyder ansvaret fra lederen til medarbejderne, når noget ender galt? På trods af den viden, vi har om organisationer, så lever forestillingen om den åbne dør og dens magiske kraft i bedste velgående.
25.05.2021

Det etiske serviceeftersyn

I lyset af det seneste års #metoo- og krænkelsessager står det klart, at en af de udfordringer, topledere og HR-chefer kommer til at stå over for i de kommende år, er at skabe en skærpet fælles bevidsthed om virksomhedens værdisæt og sikre konkrete rammer for virksomhedens systematiske arbejde med etik og værdier.
25.05.2021

Moraløkonomi er det nye sort

Sager om dårlig moral, diskrimination, krænkelser og stadig mere flydende grænser mellem ledelse og ansatte slider på medarbejdernes psykologiske tryghed og energi. Det er en potentiel omsætningstrussel for virksomheden. Det er konklusionen i en analyse af danskernes oplevelse af etik og moral på arbejdspladsen, konsulenthuset First Chair Group har gennemført.
25.05.2021

Undgå at krænkelser bliver en del af arbejdskulturen – 7 gode råd

Hvor langt går virksomhedens ansvar, når det kommer til forebyggelse og håndtering af krænkelser? Og hvad kan ledere og HR-professionelle gøre for at understøtte et trygt arbejdsmiljø? Få 7 gode råd til, hvordan I undgår at krænkelser bliver en del af arbejdskulturen.
25.05.2021

Krænket medarbejder? Sådan tackler HR samtalen

Hvordan håndterer du som HR-medarbejder konkrete krænkelsessager bedst muligt? Erhvervspsykolog i AS3 Transition, Nana Therkildsen, deler sine anbefalinger til samtalen med den krænkede medarbejder.
04.05.2021

Guide: Sådan udfordrer du jeres mødekultur - 8 enkle trin

Problemer med for mange interne møder er et tema i mange organisationer. Flere steder forsøger man at ændre mødekulturen ved hjælp af nye fælles principper. Ofte udebliver resultatet. I denne e-bog kan du læse hvorfor og du guides gennem de otte trin til succes.
31.03.2021

Pensionsbrevkasse i Dansk HR

Velkommen til vores nye brevkasse om pension. Her kan du få svar på de spørgsmål om pension, som du støder på i din hverdag. Alle spørgsmål, vi viser, bliver anonymiseret og besvares kun her i Ledelse i Udvikling.
17.03.2021

Hvordan skaber man globale virtuelle teams, der fungerer godt?

Ledelsen af (globale) virtuelle teams skal arbejde med social integration – det er en forudsætning for teamets performance!
26.10.2020

Optagelser: Træfpunkt HR LIVE Sessions

Se eller gense indlæggene fra Træfpunkt LIVE Sessions
07.10.2020

Optagelser fra Træfpunkt HR 2020 ONLINE

Se eller gense indlæggene fra Træfpunkt HR 2020 ONLINE
19.06.2020

Ny rapport om fremtidens lederudvikling

Lederudvikling er mere aktuelt end nogensinde før. Vigtige emner skal prioriteres, handlinger skal udføres og både individer, teams og organisationer står overfor vigtige opgaver at løse. Rapporten konkluderer i alt otte elementer, der vil transformere lederudvikling i fremtiden.
02.04.2020

HR-undersøgelsen 2020

Undersøgelsen ser på i hvilket omfang, og på hvilke måder de nordiske organisationer har tilpasset sig de seneste ændringer i erhvervsmiljøet og de øgede krav om organisatorisk forandring.
01.04.2020

Overholder du ansættelsesbevisloven? + tjekliste til ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter skal være formuleret så klart og præcist, at risikoen for flere forskellige fortolkninger af vilkårene er minimeret så meget som muligt. Ansættelsesbevisloven oplister 10 punkter, som arbejdsgiver skriftligt skal bekræfte overfor medarbejderen.
26.03.2020

Aftaler om nedgang i løn under Corona

Rigtig mange virksomheder overvejer eller arbejder på at lave frivillige aftaler med medarbejdere om lønnedgang. Mange har imidlertid ikke prøvet det før, og vi har derfor lavet en checkliste over elementer, der kan/bør indgå i aftalen.
26.03.2020

LIVE-chat med juristen

Hos DANSK HR får vi i øjeblikket mange juridiske spørgsmål. Nu får du mulighed for online at stille spørgsmål og høre svarene på både egne og andres spørgsmål. En gang om ugen går DANSK HR's jurist nemlig LIVE for at svare på dine spørgsmål.
24.03.2020

Internationale HR- og ledelses webinarer

DANSK HR har indgået et samarbejde med den internationale Business School Hult Ashridge Executive Education omkring en række webinarer, der er yderst relevante i den situation, vi alle befinder os i på grund af CoVid-19.
03.03.2020

Hvad skal medarbejderne vide om den nye ferielov?

I den nye ferielov er der et optjeningsprincip, der ændres, et nyt ferie-år og en overgangsordning, som på forskellig vis også får betydning for medarbejderne, så de bør også gives den nødvendige information.
28.02.2020

Indefrysning af feriepenge og beskatning af lønmodtagere

Med den nye ferielov skal alle virksomheder snarest opgøre og indefryse feriepenge optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020. Men hvilken beskatning sker der af disse beløb? Læs mere her, og vær opmærksom på, at der ikke er de samme regler for personer med feriepenge og personer, der har ferie med løn.
19.02.2020

Ny forskning: Barsel ikke dyrt for virksomheder

Myten om at danske virksomheder ofte bliver presset i knæ pga. udgifter i forbindelse med medarbejderes barselsorlov er hårdnakket. I virkeligheden er det ikke særlig dyrt for virksomhederne, fordi virksomhederne er gode til at kompensere for den manglende ansatte, viser helt ny forskning fra KU´s Økonomiske Institut.
09.12.2019

Webinar: Behandling af medarbejderdata

HR-afdelingen behandler en stor mængde personoplysninger før, under og efter et ansættelsesforhold. Det er derfor vigtigt, at du kender de lovgivningsmæssige krav, der stilles til behandling af medarbejdernes data.
20.06.2019

Den disciplinære proces og advarsler: Fastholdelse eller saglig opsigelse

Hvordan kan en disciplinær proces se ud og hvad kan den indeholde? Hvad skal en advarsel indeholde? Hvorfor er det en god ide at give en advarsel? Hvad er formålet med en advarsel?Hvordan sikrer du, at der bliver fulgt op? Få svarene i denne video.
20.06.2019

Sådan laver du en advarsel

Advarslen er dels et juridisk dokument, men en advarsel kan også ses som et godt ledelsesværktøj, fordi det kan danne udgangspunkt for en god dialog med medarbejderen.
20.02.2018

Mødekultur analyse (trin 8)

Det er ikke unormalt at se en ramme med fem mødeprincipper i et mødelokale. Resultatet er ofte skuffende. Mødeprincipper flytter nemlig ikke noget i det lange løb, hvis man har en struktur, som trækker i modsat retning.
07.02.2018

Mødekultur analyse (trin 7)

I den ideelle verden hænger organisationsdesign, ledelsesrapportering og mødestruktur sammen og er klart defineret af virksomhedens kerneopgave. I den virkelige verden er det ofte defineret af historik, ritualer og vaner.
22.01.2018

Mødekultur analyse (trin 6)

Den helt store forskel på de grupper, der brandslukker og dem, der er på forkant, er, om de har et årshjul for deres aktiviteter.
09.01.2018

Mødekultur analyse (trin 5)

Alt for ofte går de faste punkter i arv og møderne bliver en rituel gennemgang af gamle travere. Alle de positive effekter af at arbejde med faste punkter forsvinder.
19.12.2017

Mødekultur analyse (trin 4)

Faste møder på faste tidspunkter skaber arbejdsro. Der er flere fordele end ulemper ved faste møder. Men hvad med hastesagerne?
05.12.2017

Mødekultur analyse (trin 3)

Denne artikel beskriver tre standardiserede mødeformater. Det væsentlige her er, at der aldrig er tale om enten eller, men om både og. Hvert format har nemlig sin helt egen berettigelse, og det ene kan ikke erstatte det andet.
22.11.2017

Mødekultur analyse (trin 2)

En god og tydelig arbejdsdeling i en (leder)gruppe kan gøre mange møder helt overflødige. Opgaven er, at arbejde med den enkelte persons mandat, det vil sige, hvilke beslutninger hun kan træffe, og handlinger hun kan sætte i gang på hele gruppens vegne.
07.11.2017

Mødekultur analyse (trin 1)

For mange interne møder, der ikke fører til noget, er et problem i mange virksomheder. I denne serie tager vi jer over fire måneder igennem de otte trin, der skal gennemføres (af HR) for at skabe en grundlæggende sund mødekultur.