Som medlem af DANSK HR kan du gratis deltage i en af vores netværksgrupper

Netværksgrupper

I DANSK HR har vi 15 netværksgrupper, som alle arbejder bredt med HR-området*. 
Otte af grupperne er målrettet HR-chefer, HR-ansvarlige og interne HR-konsulenter. De er inddelt efter geografi og findes over hele landet:

Derudover tilbyder vi netværksgrupper, som er målrettet specifikke HR-stillinger og temaer/fagområder:

Klik ind på de enkelte grupper ovenfor, for at læse om dem og se årsplanerne for møderne.

Netværksgruppernes sammensætning

Netværksgruppernes medlemmer kommer fra mange forskellige brancher og virksomhedsstørrelser, og der sidder både personer fra private og offentlige virksomheder. Ud over repræsentation fra mange forskellige brancher, så sidder der også folk fra forskellige virksomhedstyper. Den meget spredte gruppe ses af alle som en fordel, for man får dermed mulighed for at trække på mange forskellige erfaringer, og der er ikke nogle konkurrencemæssige relationer, der spærrer for debatten.

Praktisk om netværksmøderne

Alle netværksgrupperne faciliteres af en medarbejder fra DANSK HR. Facilitatorens opgave er at planlægge, koordinere og facilitere møderne. Hver netværksgruppe mødes 4-6 gange om året enten om formiddagen eller eftermiddagen. På et af de årlige møder fastsætter netværksgruppen selv, hvilke temaer der skal på dagsordenen, og kommende mødedatoer og mødesteder bestemmes. Disse aftaler munder ud i en årsplan for netværksgruppen, som følges op af konkrete invitationer 3-4 uger før det enkelte arrangement. For de fysiske møder gælder det, at møderne holdes på skift hos gruppens deltagere, og udgifterne til afholdelse af møderne i form af mad og drikkevarer afholdes af den virksomhed, hvor mødet afholdes. 

Hvordan kommer jeg med i en netværksgruppe?

Har du lyst til at være med i en netværksgruppe, eller vil du høre mere om netværksgrupperne, så er du velkommen til at kontakte DANSK HR på mail: info@danskhr.dk 

 

*Eksterne HR-konsulenter kan ikke optages i netværksgrupperne