Hvad siger medlemmerne?

 

Susanne Overgaard Dinesen, Administration Manager, Inspicos P/S

Medlem af DANSK HR siden 2014

"Det er virkelig value for money!
Jeg bruger flittigt jeres kurser og allerede der, er pengene jo tjent ind igen for firmaet. Netværket er nærmest ubetaleligt i forhold til at sparre med en bred referencegruppe, og netværksmøderne giver mange super input og inspiration.

Vi har lige lavet et stort projekt omkring vores kerneværdier, hvor vi har brugt PS Communication, som DANSK HR havde inviteret ud til at tale om employer branding i netværksgruppen. Dem havde vi nok ikke selv fundet frem til, og det havde nok kostet mig en del arbejdstid, hvis DANSK HR ikke lige havde serveret dem for mig på et sølvfad."

 

Lene Overgaard Andersen, CEO Denmark & HR-Director, Nordics, Johnson Controls

Medlem af DANSK HR siden 2009

”En tæt kontakt til erhvervslivet sikrer at medlemskabet er relevant og anvendelig i praksis.

Medlemskabet giver indføring i forskningsbaseret research, men også en lang række relevante emner og praktiske problemstillinger. Jeg bliver bedre klædt på i min rolle som leder, hvor jeg ikke overser faldgruber eller nye muligheder, og dermed også har et stærkere afsæt for at håndtere dagligdagens og fremtidens udfordringer.

Koblingen af teori, viden og erfaring fra de andre deltagere og arbejdet med at analysere, afdække og forstå dynamikker og ubevidste processer i organisationen med udgangspunkt i deltagernes egne cases og reelle problemstillinger fra hverdagen, gør at jeg får fyldt min værktøjskasse op med gode ideer til værdiskabende forbedringer.  

DANSK HR spænder bredt over flere lovgivningsområder indenfor HR. De holder sig ajour med udviklingen på lovgivningsområdet, og har blandt andet medvirket til at forberede os på den nye persondataforordning. Jeg har fået rådgivning, støtte og konkrete værktøjer til at omsætte denne til konkrete handlinger i organisationen.

DANSK HR har et globalt udsyn og tager afsæt i et stærkt internationalt miljø, der medvirker til at skabe de bedste forudsætninger for, at jeg kan navigere i en global kontekst. I det internationale netværk har jeg mulighed for at rette fokus på håndteringen af den kompleksitet, der stiger med globaliseringen. En hastig teknologisk udvikling, nye forretningsmodeller og ny konkurrencer på markedet udfordrer virksomhederne, og kræver, at HR er agil og tænker innovativt og er er i stand til at tilpasse organisationen og virksomheden til en global kontekst.

DANSK HR lægger i høj grad vægt på sparring gennem bl.a. debat, workshops, interne og eksterne indlæg og tilskynder til en høj grad af aktivitet og dialog. Jeg har fået et varigt kompetencenetværk, der giver mig en faglig platform for kontinuerlig erfarings- og vidensdeling på tværs af virksomheder og organisationer. Ved at sammenligne os med andre organisationer, hvordan de gør og hvilke resultater, de har opnået, kan vi blandt andet se, hvordan vi selv har indrettet os: Overraskende ligheder og klare forskelle giver stof til eftertanke.”

 

Helen Uglebjerg Filskov, HR-Business Partner hos Birch Ejendomme Holding ApS

Medlem af DANSK HR siden 2018

"Jeg er medlem af DANSK HR, fordi det giver mig adgang til viden, sparring og rådgivning om HR-relaterede emner. Mit medlemskab hjælper mig med at holde mig fagligt opdateret inden for HR’s kæmpe arbejdsfelt, for eksempel indenfor arbejdsmiljø, jura, løn, ledelse, organisations- og forretningsudvikling mm.

Som den eneste i HR-funktionen, er det vigtigt at være en del af et professionelt HR-fagligt netværk. Netværksgruppen er god til inspiration og gensidig sparring, både socialt og fagligt. Her kan jeg vende ting i et fortroligt forum, og samtidig hjælpe andre med mine input. Derudover deltager jeg i mentorordningen, hvor jeg oplever god sparring, men også modspil, fra min mentor.

Jeg sætter stor pris på muligheden for at deltage i relevante webinarer og kurser. Derudover får jeg inspiration fra interessante artikler i magasinerne, samt mulighed for at hente yderligere viden og inspiration via medlemsportalen. På den årlige HR-messe, Træfpunkt HR, kan jeg møde nye og velkendte HR-personer, og samtidig blive inspireret fagligt."

 

Henrik Storm Matthesen, HR-chef hos Sydjysk Sparekasse

Medlem af DANSK HR siden 2010

"Jeg er medlem af DANSK HR, fordi de dækker HR-området i bredden og dybden.

Medlemskabet giver målrettet viden inden for HR for eksempel via nyhedsbreve, magasiner, kurser og via hjemmesiden. Men jeg er i særlig høj grad medlem på grund af netværket. Netværksgruppen giver mulighed for sparring inden for relevante emner med andre på HR-området og dygtige indlægsholdere præsenterer os for ny viden og værktøjer. Jeg får et netværk, jeg kan trække på og samtidig bliver jeg opdateret på nye temaer, som jeg kan trække frem og bruge i hverdagen.

Helt konkret har jeg blandt andet taget temaer med på vores netværksmøder, som jeg gerne ville have de andres gode input til. Den sparring og det netværk bliver så også flyttet til mail og telefon, så vi i dagligdagen kan bruge hinanden.

Alt i alt giver medlemskabet mig mulighed for at dygtiggøre mig og muligheden for at kunne bruge et fællesskab og et stort netværk.

 

 

Carsten Vestermark, Head of HR, InCommodities

Medlem af DANSK HR siden 2018

Gennem mit medlemskab får jeg adgang til netværk, juridisk rådgivning samt en masse information og inspiration. Jeg får altid hurtige og kvalificerede svar.

Den juridiske vejledning har hjulpet os med flere kontraktmæssige udfordringer. Som ny i faget har det været en kæmpe støtte at kunne trække på mange års erfaring med HR. Jeg vil også fremhæve netværksmøderne, hvor ligesindede kan hjælpe hinanden med sparring, inspiration og gode råd.

Konkret har vi for nyligt stået i en situation, hvor det var vanskeligt for os at vælge, hvorvidt virksomheden skulle tage en aktiv rolle i medarbejdernes sundhed. Gennem min sparring med andre HR-professionelle, kom vi frem til en god løsning, hvor medarbejderne er i fokus men ikke tvunget.

Det findes ikke en pakke på markedet, der tilbyder mere for pengene, end du får gennem DANSK HR. Som ny er DANSK HR et must – en tilsyneladende endeløs kilde til information og vejledning sikrer, at den nye HR-medarbejder selv kan klare fagets store udfordringer.