Juridisk rådgivning

Juraen er i alt på det HR-mæssige område, og der kan opstå masser af spørgsmål. Samtidigt er det også et område, hvor det på alle måder kan være dyrt at lave fejl. Derfor tilbyder vi dig som medlem af DANSK HR en række juridiske services og ydelser.

Gratis juridisk rådgivning

Hvis du er medlem og har spørgsmål inden for det arbejdsretlige felt – f.eks. om ansættelser, afskedigelser, barselsorlov, ændringer af kontrakter etc. – eller ønsker du et input til gældende lovgivning eller praksis, kan du få svar på dine spørgsmål gennem DANSK HR's gratis juridiske rådgivning.

Den gratis juridiske rådgivning dækker ikke:

 • Fortolkning af overenskomster, da fortolkningskompetencer er placeret hos overenskomstens parter

 • Direktørkontrakter, herunder skabeloner

 • Ind- og udstationering, herunder globale eller udenlandske ansættelsesforhold

 • Skatteforhold for såvel virksomhed som medarbejder

 • Kontrakter med eksterne konsulenter

 • GDPR regler, der ikke vedrører ansættelsesforholdet

Bemærk: Gratis juridisk rådgivning er kun for medlemmer af DANSK HR

 

Juridiske tilkøb 

Både medlemmer og ikke-medlemmer kan tilkøbe forskellige juridiske ydelser:

Gennemgang/udarbejdelse af dokumenter og skriftlig kommunikation som mails, breve mm.

Har du selv dokumenter, som du gerne vil have en compliance-gennemgang af, eller ønsker du at få udarbejdet et dokument eller anden skriftlig kommunikation til medarbejdere kan det ske med afregning per timepris.

Eksempler på dokumenter kan være:

  • Ansættelseskontrakt for funktionærer

  • Ansættelseskontrakt for timelønnede

  • Tidsbegrænset ansættelseskontrakt

  • Tillæg til ansættelseskontrakt

  • Skriftlig opsigelse

  • Skriftlig advarsel

  • Opsigelsesskrivelse


Gennemgang af dokumenter vil typisk ske via mail, men er der tale om andre eller større opgaver, kan det også aftales, at vores juridiske rådgiver kører ud til virksomheden.

Gennemgang af processer og politikker

Du kan også få din organisations processer eller politikker inden for HR gennemgået. Det kan fx være proces for disciplinære sager eller din politik til fastholdelse af medarbejdere. Det kan være en fordel at have en klar defineret proces, der sikrer compliance i hverdagen.

Pris for de juridiske tilkøb: 1.350 kr./time ekskl. moms.
Ved større opgaver kan der gives et fast tilbud.

 

Kontakt:

Rie Nielsen (Cand.merc.Jur), Legal Adviser hos DANSK HR.

Er du medlem? Så kan du få juridisk rådgivning 

Kontakt infomation og telefon nummer kan findes på medlemsportalen!

Kontakt til DANSK HR: 86 21 61 11

Mere om Rie Nielsen

Rie er uddannet erhvervsjurist, (Cand.merc.Jur) fra Aarhus Universitet og er specialiseret inden for personalejura og GDPR.

Hun er derudover CIPP-E certificeret databeskyttelsesrådgiver.

Hun har i flere år ydet juridisk rådgivning og sparring og arbejdet som ekstern DPO for virksomheder i Danmark.

Tidligere har Rie haft ansættelse i danske og svenske virksomheder inden for isenkrambranchen, byggemarkedsbranchen, møbelbranchen og legetøjsbranchen.

 

Kommentar fra en kunde:

"Vi er et norsk firma, som har åbnet kontor i Danmark. I den forbindelse har vi erfaret, at både regler, lovgivning og praksis er mere forskellig landene imellem, end vi havde regnet med.

I arbejdet med vores personalehåndbog samt i forhold til andre spørgsmål og emner har vi fået rigtig god hjælp gennem DANSK HR. De har læst vores udkast til personalehåndbogen igennem og vi har fået god feedback på både enkelte områder og hele håndbogen som helhed.”

Ingrid Ruud, Recruiter Denmark, Computas Danmark ApS

 

Læs om flere juridiske tilbud her:

 • Certifikat i HR-jura -  Gennem  fire dagskurser kan du få et certifikat i HR-jura, hvor du kommer hele vejen rundt om personalejuraen i et ansættelsesforløb fra rekruttering, over ansættelsen og til ansættelsesforholdets ophør. 

 • Indsigts HR jura -  Her finder du aktuelle jura artikler, så du kan holde dig opdateret på HR- og ledelsesområdet

 • Foredrag/kruser - Dansk HR's foredrags- og kursusprogram omfatter emner inden for Human Ressources personaleudvikling og personalejura.