Teambuilding WEB

Hos virksomheden Anna & Søs bliver kurser i tegnsprog brugt som teambuilding

Af Signe Duedahl Nørgaard, Editorial Asstatnt, DANSK HR

 

Da tøjforretningen Anna & Søs stod med en akut mangel på arbejdskraft, tog de imod kommunens forslag om at ansætte Ulrik, som er døv. Indehaver Anna Jensen, beskriver ansættelsen som en beslutning, der krævede mod. Og en beslutning, der har været alle udfordringer værd.

 

Det var egentlig meningen, at Ulrik Christian Larsen blot skulle ansættes for en periode. Tøjforretningen Anna & Søs stod midt i en rivende udvikling, da coronakrisen brød ud, og havde akut brug for hænder til at flytte deres varelager. Så da kommunen forslog dem at ansætte Ulrik, tænkte indehaver Anna Jensen, at det var en fin løsning på deres praktiske udfordringer – når varelageret var blevet flyttet, ville det dermed også være enden på Ulriks ansættelse.

”På daværende tidspunkt, tænkte jeg, at vi måske ville have ham ansat i tre måneder. Vi havde nogle fysiske opgaver, der skulle løses, og det kunne han så gøre,” siger Anna Jensen.  

Det havde altså aldrig været planen, at ansættelsen af Ulrik skulle ende med at blive en permanent ordning for tøjforretningen Anna & Søs. Alligevel var det, der skete. For selvom Ulrik er døv, viste det sig, at kommunikationen slet ikke var så vanskelig, som Anna Jensen først havde frygtet. Udover at Ulrik havde mulighed for at få en tolk med på arbejde, når der var brug for det, fandt de også lynhurtigt andre måder at kommunikere på på arbejdspladsen.

”Vi lærte en lille smule tegnsprog, og så er han enormt god til at mundaflæse, og så kan man jo altid pege og så videre,” siger Anna Jensen.

Udover flytningen af forretningens varelager stod Anna og Søs også over for en større transformation af virksomhedens infrastruktur. Alt, der før havde været analogt, skulle nu gøres digitalt. Til at varetage den opgave, passede det perfekt, at Ulrik i forvejen havde en uddannelse som webintegrator med sig i bagagen. Og han har siden været ansat på fuldtid i forretningen.

Nye krav til kommunikation

Selvom ansættelsen af Ulrik har været en gevinst for virksomheden, har den også krævet, at Anna Jensen har skullet tage sin ledelsesstil op til revision. Måden, man briefer sine medarbejdere på og sikrer sig, at alle er med, kan nemlig blive udfordret, når en af medarbejderne er døv eller hørehæmmet.

”Det stiller selvfølgelig nogle nye krav, fordi jeg ikke bare kan give Ulrik en besked på den måde, jeg har været vant til at gøre det over for vores andre medarbejdere. Jeg er nødt til at gå hen til ham og vise det på en mere direkte måde, fordi det kan være svært at forklare på et sprog, man ikke selv kan,” siger Anna Jensen.

Hertil fortæller Anna, at ansættelsen af Ulrik også har påvirket dynamikken i medarbejdergruppen positivt og måden, de er overfor hinanden på. Efter Ulrik er kommet til arbejdspladsen, er der blevet skabt en større rummelighed, og medarbejderne er blevet vant til at vise hensyn over for hinanden. 

”Og så er det jo egentlig ligegyldigt, om det er en, der har ondt i ryggen, en der ikke kan høre, eller om det er en, der har brug for ekstra hjælp til nogle opgaver, som vi skal vise hensyn overfor,” pointerer Anna, og tilføjer, at der er kommet en større rummelighed på arbejdspladsen, end hvad hun hidtil har oplevet.

Tegnsprog som teambuilding

Efter Ulrik blev ansat hos Anna & Søs, sørgede Anna Jensen for, at få tegnsproget på programmet.  Det har resulteret i, at alle medarbejderne på arbejdspladsen nu kan en smule tegnsprog.

”Vi har løbende kurser i det, og det er egentlig blevet teambuilding for os. Det er rigtig sjovt, og vi kommer i nogle situationer, som kan være både svære, morsomme og udfordrende,” siger Anna Jensen.

På arbejdspladsen har alle medarbejdere et tegnnavn, og de har et navn for alle de forskellige opgaver og steder i huset. Og Anna Jensen tilføjer, at kurserne i tegnsprog primært fungerer som en social ting for hele medarbejdergruppen og betyder ikke, at de alle nu skal mestre sproget til punkt og prikke.

”Det kan stadig være enormt svært for Ulrik at komme og fortælle, hvad han har lavet med sin datter over weekenden. For så er vi på bar bund. Men det er jo også en stor del af det at være på en arbejdsplads, og vi har derfor været nødt til at sætte os ned og blive enige om, hvordan vi får det til at fungere,” siger Anna Jensen.

Åbenhed på arbejdspladsen og ny opgave som leder

Selvom der er brugt tid og kræfter på at lære medarbejderne tegnsprog, har kommunikationen og sproget mellem Ulrik og de andre medarbejder været nemt at implementere. I stedet peger Anna Jensen på det at forstå følgevirkningerne af at være døv som noget af det sværeste, de skulle vænne sig til. Ikke fordi følgevirkningerne er voldsomme, men fordi de kan være svære at forstå, når man ikke selv er døv.

”Når man er døv, er der en enorm mængde gratis information, man misser. Det betyder, at en lille ting, som at vi har travlt i dag, og som kan være åbenlyst for alle andre herude, fordi man kan mærke det på stemningen og småsnakken, kan gå helt hen over hovedet på Ulrik,” siger Anna Jensen, og tilføjer:

”Det er den der mængde af gratis information, som vi andre får, som jeg tror, at vi har undervurderet rigtig meget. Det er vigtigt, at jeg får tjekket ind med ham hver morgen og fortæller, hvordan dagen ser ud, og hvorfor vi gør det her, som vi gør”.

Anna Jensen fortæller, at de sørger for at snakke åbent om tingene, når de står en situation, hvor de kan have svært ved at sætte sig ind i Ulriks situation og omvendt. Derudover har Anna Jensen selv søgt rådgivning ved Castberggård, som er et jobcenter kun for døve, når der har været situationer, som hun selv har haft svært ved at forstå.

På den måde har Anna Jensen også fået en ny opgave som leder. Hun er blevet opmærksom på vigtigheden af at sørge for at snakke om tingene med både Ulrik og de andre medarbejdere, så der ikke opstår frustrationer grundet misforståelser imellem dem.

En ansættelse, der har krævet mod

Anna Jensen forklarer, at ansættelsen af Ulrik har været en beslutning, der har krævet mod. For da de stod og manglede hænder, stod de også i en stor udviklingsproces i virksomheden. Tøjforretningen, der holder til i Odder og har eksisteret i 22 år, er vokset til firedobbelt størrelse på bare to år.

”Det har selvfølgelig været en risiko at løbe at tage en medarbejder ind med så stor en funktionsnedsættelse. Særligt fordi han har en rigtig vigtig funktion hos os,” siger Anna Jensen.

Ulrik har ansvaret for hele virksomhedens varemodtagelse, der kører digitalt. Hvis noget går galt der, skaber det derfor en dominoeffekt gennem hele virksomheden. Anna Jensen lægger derfor heller ikke skjul på, at hun var spændt på, hvordan det skulle fungere.

”Jeg var ikke i tvivl om, at han nok skulle bestride det, men vi havde jo ikke prøvet det. Det var jo også nyt for os, og vi kendte ikke selv hele omfanget af opgaven. Så det var spændende, men heldigvis er man jo godt bakket op af tolkebistand og rådgivning fra kommunen,” siger hun.

Selvom ansættelsen af Ulrik har krævet mod, har det været den helt rigtige beslutning for virksomheden Anna & Søs. Efter Ulriks ansættelse har de også fået en medarbejder mere med hørevanskeligheder, og Anna Jensen vil bestemt heller ikke fraråde andre virksomheder at ansætte en medarbejder, blot fordi vedkommende har en funktionsnedsættelse. Men hun understreger også, at åbenhed, tydelighed og rummelighed på arbejdspladsen har været afgørende i den proces.

”Vi skal fokusere på at finde de gode løsninger i stedet for at udfordre beslutningen, og så være åben omkring de frustrationer, der potentielt kan opstå, så man får snakket om det på arbejdspladsen,” siger Anna Jensen, og tilføjer afslutningsvist:

”Og så vil jeg sige, spring ud i det – de kompetencer er lige så gode, som hvis det var en hørende medarbejder, der havde haft dem”.

 

Om Anna & Søs

  • Modebutikken Anna & Søs har eksisteret i 22 år. For to år siden åbnede de webshoppen pluspige.dk, hvilket førte til 30 nye ansættelser. Selvom CVR-nummeret blev oprettet i 2000, fortæller indehaver Anna Jensen, at de selv føler sig som en startup.

  • Der er i virksomheden ansat 35 hoveder, som Anna Jensen kalder det. Det indebærer ungarbejdere, deltidsansatte og fuldtidsansatte.