Web

Innovativ ledelse hos Signify booster mangfoldigheden og talentudvikling

På et konkurrencepræget arbejdsmarked kan betydningen af at pleje unge talenter ikke overvurderes som led i at sikre vækst i forretningen. Det synspunkt har også været en mærkesag for Kenneth Grönholm, den nordiske CEO for verdens førende lysproducent Signify, som gennem mere end to årtier har arbejdet med mentorskaber. Med erfaring fra begge sider af bordet som både mentor og mentee har Kenneth Grönholm personligt oplevet, hvor stor en forskel det kan gøre for individuel udvikling og virksomhedens succes.

Den finskfødte virksomhedsleder har siden 1990 været en del af den hollandske virksomhed, der dengang gik under navnet Royal Philips. I 2016 blev Philips belysningsdivision fraspaltet til en separat virksomhed under navnet Philips Lighting, og i 2018 skiftede Philips Lighting navn til Signify.

Men hvor skal man starte, hvis man som leder ønsker at skabe et miljø, hvor mentorskaber er en givende og integreret del af virksomhedskulturen, og hvor den yngre generation ikke blot bliver hørt, men også spiller en afgørende rolle i deres egen professionelle udvikling? Det kræver en ledelsesstil, der kombinerer en empatisk tilgang med en ydmyghed og åbenhed for nye ideer.

Signifys arbejde med mentorskaber, det at integrere unge talenter i organisationen og fremme en kultur af læring, selvbestemmelse og fokus på at fremme medarbejdernes karrieremuligheder, går langt tilbage i virksomhedens historie. Det kan i høj grad ses i resultaterne og sammensætningen af medarbejderne i dag.

Perspektiver fra alle lag i organisationen

Skræddersyede mentorprogrammer, månedlige uformelle aftaler med tilfældigt udvalgte medarbejdere og et gennemgående ønske om at lytte er opskriften bag den åbne ledelsesstil, som kendetegner Kenneth. Det er blot et udpluk af de mange tiltag, ledelsen i Signify har indført for at fremme talentudviklingen; herudover kunne man nævne tiltag som kvartalsvise check-ins, team-surveys samt læringsmodellen 70-20-10, der er fundamentet for medarbejdernes udvikling og uddannelse.

Gennem sine 34 år i Signify har Kenneth Grönholm selv haft flere mentorer, der har været med til at forme hans karriere. Nu agerer han selv mentor, hvor han vejleder talenter på tværs af landegrænser. Samtidig afholdes uformelle, interne kaffemøder hver måned med tilfældigt udvalgte medarbejdere, der kan dele ud om det, der fungerer, men endnu vigtigere det, der ikke fungerer og stille spørgsmål. Kenneth Grönholm mener, at disse tiltag er en stor del af forklaringen på Signifys evne til at udvikle talenter:

”56% af ansættelserne i 2023 i Norden var interne stillingsskift. Det indikerer, at vi har en kultur, der fordrer intern udvikling. Vi har længe vægtet følelsesmæssig intelligens, tilpasningsevne og kontinuerlig læring, som vi mener tjener som et forbillede for moderne organisationer, der ønsker at udvikle den næste generation af ledere,” forklarer Kenneth Grönholm.

Han startede sin karriere i 1990 hos Royal Philips – det nuværende Signify, og steg hurtigt i graderne, da han levede efter idéen om at gribe enhver mulighed. For ham har det længe været helt afgørende, at man ikke bare er et nummer i rækken af medarbejdere, men at man bliver taget alvorligt og bliver lyttet til. Han forstår på første hånd den dynamik, som unge medarbejdere står over for i dag:

”Gennem mine mange forskellige roller hos Signify siden jeg startede som 20-årig, har jeg selv haft flere inspirerende mentorer, der har guidet mig på et personligt- og professionelt plan og har skabt rum for, at jeg kunne arbejde med det, jeg syntes var mest spændende. Jeg kan se, at efterspørgslen mod et dynamisk arbejdsliv kun er blevet mere populært med tiden. Gennem mentorskaberne har hjælp og sparring altid været i nærheden, og det har været meget afgørende for min egen karriere og mine muligheder. Derfor er det vigtigt for mig at bære denne kultur videre,” siger Kenneth Grönholm.

Diversitet fremmer vækst naturligt

Hos Signify har man fokuseret på diversitet og mangfoldighed, længe før det blev buzzwords.

Derfor afspejler Signify i Norden i dag en dynamisk arbejdsstyrke med en repræsentation af kvinder i ledelsesroller på 39 % og en generel repræsentation af kvinder på 40 %. Den ungdommelige energi er også at mærke, da 21% af medarbejderne er under 30 år og 70% under 50 år, hvilket understreger et langvarigt fokus på diversitet:

”Diversitet var allerede et vigtigt fokusområde for Signify, da jeg kom ind i organisationen, så for os er det jo oldgammelt,” siger Kenneth Grönholm med et glimt i øjet, og fortsætter:

”At vi står, hvor vi gør i dag, skyldes i høj grad vores vision om at skabe en arbejdsplads, hvor unge talenter kan trives, præget af mentorskab, mangfoldighed og en forpligtelse til løbende forbedringer. Samtidig skal der være plads til sjov, fredagsbarer og andre sociale aktiviteter - også i arbejdstiden. Min erfaring er samtidig, at ambition og vision ikke er tilstrækkeligt i sig selv. Diversitet er let nok at claime, men for virkelig at nå i mål, kræver det en organisation, der tager opgaven alvorligt og tager højde for unconscious bias. Derfor sørger vi for, at vi som ledergruppe er bevidste om ikke kun om at aspirere om diversitet, men at vi rent faktisk med vores handlinger sikrer, at vi opnår det.”

Kulturen viser sig i tallene

Den ledelsesmæssige filosofi hos Kenneth Grönholm får konkret bekræftelse gennem de opmuntrende resultater fra den seneste medarbejderundersøgelse i fjerde kvartal af 2023. Her udtrykker 90% af Signifys medarbejdere i Norden en høj grad af frihed og selvbestemmelse i deres roller, mens 93% føler sig sikre på, hvad der forventes af dem i deres job, og hvornår de er en succes. Endvidere udtrykker 94% en følelse af fuld tillid til at varetage deres opgaver.

Kenneth Grönholm fremhæver, at feedback fra medarbejderne er yderst værdifuldt og afspejler den kultur af tillid og selvstændighed, som han værner om hos Signify:

”Medarbejdernes svar i vores interne undersøgelse for 4. kvartal 2023 betyder meget for mig. Svarene er et direkte bevis på den tillid og frihed, som jeg altid har brændt for at gøre til en indgroet del af kulturen i Signify. Frihed under ansvar er blevet et meget populært begreb de sidste fem til ti år, men det kræver lang tid at lave ændringer ved kulturen på en arbejdsplads. Derfor er jeg glad for, at det har været et fokusområde for os så længe, som det har,” afslutter Kenneth Grönholm.

Hos Signify ser fremtiden lys ud takket være en fast tro på den styrke, der ligger i at skabe en mangfoldig arbejdsplads, som man efter flere års dedikeret arbejde kan nå frem til. Dette hjælpes på vej af mentorskaberne, der giver medarbejdere mulighed for at forme deres egen karriere samt de mange tiltag, der udviser en oprigtig interesse i synspunkter på tværs af alder, køn og titler.