Ruth Wageman Headshot 3872P Copy

Harvardprofessor: CEO´ens storhedstid er forbi - teams bør styre selskaber

 

Det bør ikke være en topstyrende CEO, der har ansvaret i selskaber, men derimod et ledelsesteam, der har det overordnede ansvar for ledelsen, mener Harvard-professor, der gennem forskning har opstillet seks forhold, der skal guide de rette ledelsesteams på plads i organisationen.

Af Louise Jebsen, Virkkom

Tiden for den store hierarkiske administrerende direktør er forbi. Hvis de store virksomheder skal være førende i en stadig mere sammenhængende verden under konstant forandring, bør den fremadrettede ledelse af de store virksomheder snarere finde sted i teams.

"Intet menneske kan stå alene med udfordringerne for de store virksomheder. Dette betyder ikke, at vi ikke skal have dygtige og fremsynede administrerende direktører, som mange af virksomhederne har nu, men det betyder, at stærke ledelsesteam skal være på plads for at se muligheder og trusler for virksomheden - og for at opnå en stærk bæredygtig ledelse, ”siger Ruth Wageman, professor ved Harvard University og tidligere professor ved Columbia og Dartmouth. Ruth Wageman er også tilknyttet som lærer ved den danske AVT Business School.

Ruth Wageman er en af de mest fremtrædende profiler inden for forskning i ledelse og er især kendt for modellen ”the 6 team conditions” – seks succeskriterier for ledelsesteams.

Hun fortæller, at mange større selskaber har ledelsesteams på plads, og at der er succesfulde eksempler, men at mange ikke er organiseret på rette vis, ikke har den rette strategi og ikke arbejder effektivt sammen og dermed ikke opnår de ønskede resultater.

”Start med spørgsmålene – hvorfor har vi brug for et ledelsesteam og hvem kan bidrage til det, og har de personer det rette selskabsperspektiv? Det er de fundamentale ting,” siger Ruth Wageman.

The 6 team conditions

Gennem arbejdet med de ”6 team conditions” har hun således identificeret en række områder, hvorpå et selskab kan skabe succesfulde ledelsesteams, og som kan føre til den rette ledelse af et selskab – baseret på teamledelse. I 2008 foretag Ruth Wageman og sit team en undersøgelse blandt 127 senior leadership teams fra store selskaber verden over. Under 25 pct. var fremragende teams, men dem som var scorede alle højt på de ”The 6 team conditions.”

De seks succeskriterier for ledelsesteams er delt ind i to hovedgrupper – the essentials og the enablers. På dansk: De essentielle faktorer og katalysatorerne.

De essentielle faktorer er 1.”right people”, 2.”real team” og 3. ”compelling purpose” – heri ligger, at et team med de rette personer har det udvalg af perspektiver, der skal til for at klare arbejdet og har de færdigheder – inkl. team-færdigheder – til at bringe disse perspektiver i spil. Teamet skal indeholde den rette holdånd og være et tæt forbundet og langsigtet team. Og så er det vigtigt, at teamet altid har det overbevisende formål, der fører teamet i den samme og holdorienterede retning.

Katalysatorer skal være på plads

For at selskaberne kan opnå udbytte af et ledelsesteam, og for at et team kan blomstre, så skal en række ”enablers” – katalysatorer – være på plads i et selskab.

Sound structure – en velfundereret struktur - er første katalysator og skal være på plads for at ledelsesteamet kan udføre sit arbejde. Fx skal teamet holdes lille nok til at arbejdet kan glide hensigtsmæssigt og fx bør der udarbejdes en række normer for teamet.

Team-coaching er næste katalysator, der påpeger, at et veldesignet team vil have gavn af coaching som hjælper teamet med at få størst udbytte ud af deres tilgængelige ressourcer.

Tredje katalysator er understøttende forhold i selskabet.

”Strukturer og systemer i selskabet kan enten understøtte eller spænde ben for et godt samarbejde i teamet, og det handler om, at få teamet så godt fra start som muligt,” siger Ruth Wageman.