Adobestock 286097169 (1) WEB

Forberedelse til fremtidens arbejde er alles job

Uanset om du arbejder i front office, back office eller C-suite, er det, at lære at samarbejde med kunstig intelligens (AI) en nødvendighed.

Af: Thomas Djursø, Country Manager Denmark, Cognizant

Den stigende automatisering og brugen af AI rejser helt naturligt spørgsmål om de færdigheder, der er nødvendige for, at folk på arbejdsmarkedet i dag også er sikret et job i fremtiden. Selvom automatisering vil eliminere nogle job, vil mange flere blive transformeret eller skabt.

Ifølge en ny rapport fra Innovationsfonden og McKinsey, har danskerne det mest positive syn på robotteknologi og AI i Europa. De kommer også ind på en pæn andenplads, når det gælder om at mestre de færdigheder, der er nødvendige for den fremtidige arbejdsstyrke, såsom socialt samarbejde, kreativitet og digitale færdigheder.

Imidlertid er den danske efterspørgsel efter AI-specifikke færdigheder vokset med mere end 20 procent årligt i det seneste årti. Da Danmark hverken uddanner et tilstrækkeligt antal kandidater med AI-relaterede færdigheder eller videreuddanner dem, som allerede er i arbejde, hurtigt nok, forventes dette at føre til et betydeligt kvalifikationsgap inden vi når 2030; dette skal løses så hurtigt som muligt.

Ikke alene har virksomhederne og de videregående uddannelser behov for at uddanne mennesker til de job, der findes i øjeblikket, men de er også nødt til at prøve at forberede dem til de jobs, der endnu ikke findes.

I vores Future of Learning-rapport (baseret på en global undersøgelse med 601 topledere fra førende virksomheder og 262 fra videregående uddannelsesinstitutioner) gives der et detaljeret indblik i de ændringer, disse virksomheder og institutioner laver i deres trænings-og videreuddannelseprogrammer og skitserer de udfordringer, de står overfor, når det kommer til at forberede morgendagens arbejdsstyrke.

Rapporten identificerer følgende hovedtendenser, som vil få en stor betydning for både virksomheder og de videregående uddannelser fremadrettet:

  • At forberede den nuværende arbejdsstyrke til fremtidens job er et spørgsmål om overlevelse for både virksomheder og de videregående uddannelser

De fleste virksomheder (80%) og videregående uddannelser (72%) er enige om, at det er ekstremt vigtigt at forberede arbejdstagere og studerende til at arbejde sammen med nye digitale teknologier. Der venter dem dog en enorm opgave forude. Virksomheder og de videregående uddannelser i Europa estimerer, at kun 20% af deres samlede personale og 50% af de studerende vil være parat til at håndtere nye former for arbejde, der er drevet af nye digitale teknologier i de næste fem år.

  • De videregående uddannelser er nødt til at komme med om bord, når det kommer til at se på behovet for menneskelige færdigheder.

Mens virksomheder og videregående uddannelser har samme syn på behovet for at levere uddannelse indenfor AI/robotteknologi samt fokusere på etikken ved brugen af disse, er der en uoverensstemmelse med måden, hvorpå de ser vigtigheden af de medfølgende menneskelige kompetencer, hvor kun 46% af de videregående uddannelser vurderer disse vigtige sammenlignet med 80% hos virksomhederne. Fremtidens job kræver en kombination af menneskelige og teknologiske evner, hvilket er vigtigt at få uddannelsesinstitutionerne til at forstå, så de på bedst mulig vis kan uddanne fremtidens arbejdsstyrke til disse roller.

  • Samarbejde er vigtig

Uddannelse af den nuværende og fremtidige arbejdsstyrke til at bestride fremtidens jobs kan ikke ske uden samarbejde. 75% af både de adspurgte virksomheder og videregående uddannelser ser på samarbejde som værende kritisk for at opnå succes. Dog tegner der sig et billede af, at europæiske virksomheder synes at være mindre ivrige efter at samarbejde med videregående uddannelsesinstitutioner – kun 69% af virksomhederne ser samarbejdet som kritisk sammenlignet med 84% af de videregående uddannelser.

  • Nye teknologier som Augmentet Reality (AR), Virtuel Reality (VR) og AI vil supercharge læring ved at fokusere på ”hvordan man lærer” over ”hvad man skal lære”.

Nye uddannelsesformer vil se dagens lys – tænk Netflix og on-demand digitale platforme, der giver mulighed for at lære, når som helst og hvor som helst. AI-drevne læringsplatforme vil personalisere læring, og både AR og VR-systemer bliver mainstream og giver virksomheder og videregående uddannelsesinstitutioner helt nye muligheder for at være bedre rustet til fremtidens jobs.