Fotolia_110456375_Subscription_Monthly_M_web.jpg

4 ud af 5 medarbejdere er uengagerede!

Af Mikkel Tang-Henriksen. CEO Membr.work

Global undersøgelse af engagement afdækker, at blot 1 ud af 5 medarbejdere aktivt 'ror virksomhedens båd'!

Du tænker nok, at "det ikke gælder for lige præcis min virksomhed, fordi"........men det er bare ikke rigtigt. Det gælder også for din virksomhed, og hvis du ikke gør noget ved det, taber du på den lange bane til dine konkurrenter!

Mange virksomhedsledere siger ofte, at "medarbejderne er virksomhedens største aktiv" - men det passer kun, hvis medarbejderne er aktiv engagerede og motiverede.

Når virksomhedens medarbejdere fordeler sig iht. Gallups nyeste globale undersøgelse, så er 69% af alle dine medarbejdere ikke-engageret, og kører på 'frihjul' dvs. at de møder på arbejde og udfører deres job, men de bekymrer sig ikke om kunder, produktivitet, effektivitet, kollegaer, sikkerhed m.v. og de kan ikke se noget egentligt formål med at udføre arbejdet (udover at tjene en løn). De lægger ikke 'kroppen bagved indsatsen' og tænker mere på frokosten eller næste pause.

De aktivt-uengagerede medarbejdere modarbejder aktivt virksomheden formål og drift. Det er dem, der har flest sygedage, flere arbejdsulykker, mest svind, og som tager uforholdsmæssigt meget af ledernes tid. De kommer aldrig med nye ideer, de støtter ikke op om fælles beslutninger og løser i det hele taget ikke problemer (men skaber dem) - de udgør 10% af dine medarbejdere!

Engagerede medarbejdere performer væsentligt bedre på samtlige parametre end uengagerede og aktiv uengagerede kollegaer. De engagerede har viljen og lysten til at arbejde ekstra hårdt og fokuseret hen mod virksomhedens mål, fordi de er emotionelt forbundet med virksomheden - de forstår og relaterer sig til virksomhedens formål og visioner, og føler, at det også er deres formål og visioner. De kommer med nye ideer, nye kunder, løser problemer hurtigt og bidrager aktivt til at opbygge organisationen og kulturen. Dem er der, heldigvis, 21% af i din organisation, og det er dem, der står for fremdriften i din virksomhed!

 

Den gode nyhed er, at alle medarbejdere i en virksomhed (også din) kan blive top engagerede og motiverede, men det kræver, at virksomhedens ledere har skarpt fokus på at måle på medarbejdernes engagement, samt på at lede medarbejderne efter de drivere, der har størst betydning for medarbejdernes engagement.

Spørgsmålet er så, hvilke drivere, der har størst betydning for medarbejdernes engagement? Heldigvis har Gallup gennem årene lavet et kæmpe stort stykke analysearbejde, som alle virksomheder kan drage nytte af. De har udviklet det, de kalder Gallup Q12, som er 12 nøglespørgsmål, som mere end 25 millioner medarbejdere i mere end 195 forskellige lande har taget siden 1990'erne.

Spørgsmålene til medarbejderne og lederne er:

 1. Jeg ved, hvad der forventes af mig på arbejdspladsen
 2. Jeg har de hjælpemidler, jeg skal bruge for udføre mit arbejde ordentligt (kan f.eks. være udstyr, materialer, adgang til informationer, viden etc.)
 3. På mit arbejde har jeg mulighed for at gøre, hvad jeg gør BEDST hver dag
 4. Indenfor de sidste syv dage har jeg modtaget anerkendelse eller ros for at gøre et godt stykke arbejde
 5. Min chef, eller nogen på arbejde, synes at interessere sig for mig som person
 6. Min chef, eller nogen på arbejde, interesserer sig for min udvikling
 7. På arbejde tages mine meninger seriøst
 8. Firmaets Mission eller Formål får mig til at føle, at mit job er vigtigt
 9. Mine medarbejdere/kollegaer er engageret i at udføre kvalitetsarbejde
 10. Jeg har en 'bedste ven' på min arbejdsplads
 11. Indenfor de sidste seks måneder har en person på arbejde diskuteret mine fremskridt med mig
 12. Indenfor det sidste år har jeg på mit arbejde haft mulighed for at lære og dygtiggøre mig

Svarerne på disse spørgsmål giver indsigt i medarbejdernes engagement på individuelt niveau, på team og på virksomhedsniveau, og gør, at I som organisation har mulighed for at arbejde med medarbejderengagement på et faktuelt grundlag.

Vigtigt er det dog at understrege, at den fulde værdi i at undersøge medarbejdernes engagement ligger i at gennemføre undersøgelserne løbende, således at man ser udviklingen over tid for netop jeres organisation, og hvor man kan måle effekten af igangsatte tiltag til at højne medarbejdernes engagement.

Og når vi nu taler om effekten af højere medarbejderengagement, så viser undersøgelser af den amerikanske HR virksomhed AON Hewitt, at 1% højere engagement = 2,66% bedre bundlinie....så der er mange gode grunde til at arbejde intensivt med medarbejdernes engagement.

 

Hvis du ikke har information og viden omkring, hvordan engagement tilstanden er i din virksomhed, er det svært at vide, hvor du skal sætte ind. Viden er magt, og det gælder i den grad også her.
I USA er engagement-surveys ved at være en stor industri med løsninger som officevibe.com og WorkplaceDymanics.com.

I Danmark er der endnu kun få virksomheder, der har udviklet engagement-analyseværktøjer, bl.a. Membr.work og ag-analytics.