Mangel på talent - top.jpg

Mangel på talent kan stække den digitale transformation

Både store og små virksomheder har for alvor sat den digitale transformation på agendaen og ruster sig til fremtiden ved markant at øge deres investeringer i ny teknologi. Mangel på kompetent arbejdskraft med den rette teknologiske og forretningsmæssige indsigt truer dog virksomhedens udvikling på både kort og lang sigt. Det viser PwC's CXO Survey 2018, som er udarbejdet i samarbejde med Dansk Erhverv og offentliggøres i dag på CXO-konferencen 2018 hos PwC. 

Eksplosivt tempo i digital transformation - men de rette talenter mangler

CXO Survey 2018 viser, at erhvervslederne forventer at investere betydeligt mere i ny teknologi i år i forhold til sidste år. Næsten hver tredje CXO'er (30 %) forventer at investere over 20 % mere i nye teknologier som fx AI/machine learning, IoT, mv. Det samme antal (30 %) forventer at øge investeringerne betydeligt i traditionelle teknologier og digitale løsninger (fx ERP-systemer, CRM-systemer, it-systemer).

"Udviklingen går meget hurtig i disse år, hvilket også afspejler sig i virksomhedernes investeringsplaner. Rigtig mange både store og små virksomheder har fået øjnene op for nødvendigheden af og mulighederne i at investere i ny teknologi og digitale løsninger, og det er derfor inden for disse områder, man virkelig løfter investeringsbudgetterne sammenlignet med, hvad man tidligere har investeret i," fortæller Esben Toft, partner og leder af PwC's afdeling for Digital, Automation og Data.

Erhvervslederne peger desuden på, at de mest markante forandringer - som følge af den digitale transformation - er fokus på forandring i forhold til medarbejderkompetencer, jobfunktioner og uddannelse. Hele 41 % af CXO'erne forventer, at flere funktioner eller roller i virksomheden bliver delvist erstattet eller helt udgår. Desuden svarer 41 %, at efteruddannelse og kompetenceudviklende kurser bliver endnu mere relevante end tidligere, hvilket er på niveau med sidste år (41 %).

"Vi kan se blandt vores medlemsvirksomheder, at de for alvor er begyndt at forberede sig på, at teknologi og digitaliseringen forandrer vilkårene for at drive virksomhed. Virksomhederne er godt klar over, at de selv skal have øje for at udvikle den arbejdskraft, der fremadrettet bliver behov for," siger Louise Riisgaard, markedschef for Rådgivning og Videnservice fra Dansk Erhverv.

Mangel på kvalificeret arbejdskraft kan bremse udviklingen

Mange erhvervsledere frygter dog, at manglen på kompetencer vil gøre det vanskeligere at følge med den teknologiske udvikling. Næsten halvdelen (46 %) af CXO'erne ser 'manglende adgang til kompetencer, som har forståelse for den digitale og teknologiske udvikling koblet med forretningsforståelse' som en barriere for, at deres virksomhed enten kan investere i eller anvende nye teknologier i løbet af de næste 3-5 år. Samtidig svarer to ud af tre (66 %) af CXO'erne i år, at vanskelighederne ved at rekruttere kvalificeret arbejdskraft er deres største bekymring, hvilket er en stigning fra 56 % sidste år. "Vores undersøgelse viser, at mange CXO'er frygter, at manglen på kompetencer på langt sigt vil udgøre en væsentlig barriere for at følge med den teknologiske udvikling. Digital og teknologisk udvikling er imidlertid et væsentligt parameter for mange virksomheder i forhold til at bevare og styrke sin konkurrencedygtighed. Og hvis ikke de danske virksomheder formår at følge med udviklingen, risikerer de at sakke bagud i forhold til deres internationale konkurrenter," understreger Esben Toft fra PwC.

CXO'erne efterlyser reformer af uddannelsessystemet

De tiltagende problemer med at skaffe arbejdskraft har da også medført en markant vækst i andelen af CXO'er, der efterspørger reformer af uddannelsessystemet og politisk vilje til at sikre en kompetent arbejdsstyrke i fremtiden. Hele 69% ser et behov for en uddannelsesreform med fuldt fokus på digitale kompetencer og digitalt lederskab, og næsten 8 ud af 10 CXO'er (77 %) mener, at der skal mere fokus på uddannelse af kandidater med teknisk viden, forretningsforståelse samt forståelse for strategisk agenda.

"For mange virksomheder er mangel på kvalificeret arbejdskraft en væsentlig udfordring, og der er meget, som tyder på, at netop manglen på medarbejdere med de rette kompetencer vil være en udfordring, der også vil påvirke virksomhederne på længere sigt. Der er derfor ingen tvivl om, at der er et stort perspektiv i at opkvalificere sin medarbejderstab, ligesom der er behov for politiske tiltag, der kan øge arbejdsudbuddet - ikke mindst fra udlandet," udtaler Louise Riisgaard fra Dansk Erhverv.

CXO'erne bevarer fokus på muligheder

PwC's CXO Survey 2018 tegner samtidig et billede af et optimistisk erhvervsliv, hvad angår vækst. Næsten en tredjedel af CXO'erne (32 %) forventer således en betydelig vækst (over 10 %) i deres virksomhed i det kommende år. Det er på niveau med den andel af CXO'er, der i de foregående år var optimistiske omkring en høj vækst (29 % i 2017 og 30 % 2016).

"Det kan blive svært at indfri vækstforventningerne, hvis ikke virksomhederne kan finde de rette medarbejdere. Og her er det vigtigt at holde sig for øje, at der ikke blot mangler it-specialister. Der er brug for at styrke de digitale kompetencer, forretningsforståelse og samarbejdskompetencer hos os alle, ligesom det er vigtigt, at vi fortsat har en bred debat om, hvad vi skal leve af i fremtiden," slutter Esben Toft fra PwC.

Hent undersøgelsen her

Om undersøgelsen

Knap 600 danske erhvervsledere har deltaget i PwC's CXO Survey 2018, som er gennemført i samarbejde med Dansk Erhverv. CXO bruges her som fælles betegnelse for adm. direktører og øvrige direktører som fx CFO, CIO, COO. Målingen bygger på online- og telefoninterviews foretaget i perioden 5. februar til 12. marts 2018. Respondenterne er bl.a. blevet spurgt til deres vækstforventninger, fokusområder og forventede investeringer, ligesom de også har svaret på spørgsmål, som berører nogle af de tendenser, der gør sig gældende i dansk erhvervsliv.

Kilde: PwC Danmark