Sund virksomhedskultur1_WEB.jpg

Få dine medarbejdere med ombord inden du bliver digital

10 tegn på en sund virksomhedskultur

Kulturen er vigtig, når det kommer til at få samlet alle medarbejdere omkring store ændringer i virksomheden. Penge investeret i en virksomheds digitale udviklingsrejse er tabt, hvis medarbejderne ikke løbende er blevet inddraget i ledelsens digitale beslutninger. Det er derfor i enhver virksomheds interesse at være proaktiv og inddrage medarbejderne for at sikre, at de har de nødvendige færdigheder samt viljen til at tilpasse sig de mange nye tiltag virksomheden fremadrettet skal implementere, som følge af digitaliseringsprocessen.

Som et resultat af det hurtigt skiftende tempo i erhvervslivet i dag, er det nødvendigt for virksomhederne at have en aktivistisk tilgang til det, at kunne være med til at forme kulturen på arbejdspladsen. Seneste rapport fra Cognizant viser, at virksomheder, der bevidst fokuserer på kultur, opnår større succes både når det gælder omsætning, men også når det kommer til implementering af nye digitale initiativer.

Euan Davis, Associate Vice-President i Cognizant’s Center for the Future of Work EMEA, siger: ”At kunne fungere i den digitale tidsalder kræver fokus på innovation, eksperimentering og samarbejde – og den vigtigste drivkraft er ikke en form for magisk teknologi – men derimod de mange talentfulde medarbejdere. Ved at støtte op om dem, får du kreeret den helt rigtige medarbejderkultur, som giver dem energien til at løbe den ekstra mil, der til tider er påkrævet.”

Her er 10 tegn på en sund virksomhedskultur:

 1. Alle kender rejsen
  Ledere, teamledere, mellemledere og selv juniorer kan fortælle om den rejse, virksomheden er på. Alle taler samme sprog og er klar til at løfte i flok.
 1. Lederskabet på alle niveauer er i top
  At kunne lede folk under dig er én ting, men at kunne lede og påvirke folk på samme niveau som dig (og som ikke direkte rapporterer til dig) er tegn på en sund virksomhedskultur.
 1. Folk føler, at de betyder noget
  Det er vigtigt for medarbejderne at kunne arbejde sammen i fællesskab. Når virksomheden oplever hårde tider, er det vigtigt at kunne trække på den fællesskabsfølelse, der er opbygget med tiden.
 1. God kommunikation.
  Folk bliver trukket snarere end skubbet ind i en blanding af formelle og uformelle kommunikationskanaler. FOMO-effekten (frygten for at gå glip af noget) sikrer, at medarbejderne selv skaffer sig adgang til de informationer der findes omkring f.eks. deltagelsen i et eksternt event eller andre sociale arrangementer, der alt sammen er med til at forme kulturen i virksomheden.
 1. Arbejdet bliver en del af en
  Arbejde er en del af livet, og folk ser på, hvor de arbejder som et særligt sted at være. Selv om kollegaer ikke er den eneste kilde til det sociale liv for en medarbejder, frembringer arbejdet en slags følelse af fællesskab og en søgen efter fælles værdier.
 1. Arbejdspladsen summer af liv
  Man oplever straks, at der er en følelse af samarbejde og det er et sted, hvor medarbejderne føler sig godt tilpas.
 1. Folk er ikke bange
  Faktisk kan de godt lide at være på arbejde. Folk bekymrer sig ikke, hvis de forkerte ting siges foran den forkerte person. Uanset anciennitet, kan medarbejderen gå til sin chef og lufte sine bekymringer, og gå derfra med en følelse af, at de er blevet hørt.
 1. Mere mennesket end lønnen
  Folk forstår godt, at det vigtige stykke arbejde de udfører, kan hjælpe dem med at nå deres karrieremål og indfri deres ambitioner. Det handler ikke så meget om lønnen, men mere hvilken rolle, den enkelte indtager i sit job.
 1. Fastholdelse af medarbejdere
  Hvor længe folk bliver i virksomheden, siger meget om dets kultur. Hvis fastholdelsesraten er høj, er kulturen sandsynligvis stærk, men hvis medarbejderne forlader virksomheden efter kort tid, må ledelsen se på, om problemet skyldes virksomheden eller mere et ønske fra medarbejderne om personlig udvikling andetsteds.
 1. Forandring fryder
  Ikke alle medarbejdere kan lide forandring, men en sund virksomhedskultur anerkender forandring som en kendsgerning i virksomhedernes liv.

 

Hent hele rapporten her

 

Kilde: Cognizant