Imagegen (3) (1)

Kvinder og mænd netværker lige meget, men udbyttet er forskelligt

Når danske lønmodtagere skal på jobjagt aktiveres netværket, det viser ny undersøgelse som Norstat har gennemført for Business Danmark blandt et repræsentativt udvalg af lønmodtagere. Og i forhold til køn er der ingen forskel mellem mænd og kvinder – mænd versus kvinder er lige gode når det gælder om at aktivere netværket. Men der stor forskel på hvilket udbytte de opnår i forhold til indsatsen.

Af Nikolaj Henum

To tredjedele (63 pct.) af de danske lønmodtagere har i forbindelse med et eget jobskifte aktiveret deres netværk (65 pct. mænd, 61 pct. kvinder). Og mere end halvdelen (52 pct) siger at de sandsynligt at de vil anbefale en nær kontakt i eget netværk til en potentiel jobmulighed (53 pct mænd, 51 pct kvinder). Når der derimod spørges ind til udbytte, er der ingen tvivl – her får mændene de største fordel. Mere end to tredjedele (68 pct.) mener, at mænds muligheder for jobskifte og forfremmelser gennem netværk er bedre end kvinders. Overvejende er det kvinderne, der mener det (84 pct), men mændene er absolut ikke uenige i dette udsagn (53 pct).

Det er positivt, at kvinder i dag stort set er lige så dygtige til at aktivere deres netværk, som mænd er. Og der er ingen tvivl om at det er et stort skridt på vejen – særligt set i lyset af at de fleste jobs og forfremmelser foregår gennem netværk, siger Kia Fisker, ansvarlig for karrierådgivening i Business Danmark

Når så kvinders udbytte måske ikke er det sammen som tilfældet er for mænd, så har det måske at gøre med hvordan netværket aktives, mener karriererådgiveren. Jeg tror at kvinder generelt har en lidt mere ydmyg tilgang til processen, hvilket igen kan have indflydelse på output. Kvinder skal ikke kun netværke mere aktivt; de skal også finpudse deres evne til at skelne mellem, hvem der kan tilbyde værdifulde forbindelser og muligheder.

Kia Fisker ser tydeligt en sammenhæng med det at gå til en lønforhandling og så at netværke, og efterlyser samtidig at særligt kvinder er mere strategisk når de bruger deres netværk.

I lighed med en lønforhandling kan evnen til at netværke sammenlignes med at have en god hånd i et spil poker – man skal ikke blot vise sine kort, men også vide, hvornår man skal satse højt eller trække sig. Effektiv networking kræver en strategisk tilgang, hvor særligt kvinder skal være bevidste om, hvornår og hvordan de spiller deres stærkeste kort. Ligesom i lønforhandlinger er det afgørende at kende værdien af det, man bringer til bordet, og at turde argumentere for denne værdi. Netværkets styrke ligger ikke kun i antallet af kontakter, men i evnen til at udnytte disse kontakter til at skabe reel værdi og opnå de resultater, man ønsker.

Undersøgelsen er gennemført den 22- 28 februar 2024 blandt et repræsentativt udsnit fra analyseinstituttet Norstats panel bestående af 1264 lønmodtagere18+.

For yderligere venligst kontakt Michael Krag-Svendsen: 2637 6117