Fotolia_217635748_Subscription_Monthly_M (1)_WEB.jpg

Vejledning: Databeskyttelse og ansættelsesforhold

Af Mette Nørlem, cand.jur., DANSK HR

I foråret 2018 havde alle stor fokus på GPDR, og disse nye regler gav anledning til mange spørgsmål og overvejelser i de enkelte virksomheder. Datatilsynet, som er øverste myndighed på området, lovede længe, at vi fik en vejledning, der tog stilling til en række væsentlige GDPR-forhold i forbindelse med ansættelsesforhold. Nu er den vejledning endelig udkommet, og den giver faktisk svar på en række spørgsmål.

Selvom I synes, at I er kommet godt i mål, så kan det anbefales, at I kigger den igennem for at se, om jeres interne regler er i overensstemmelse med vejledningen, eller om der er områder, I har glemt at tage stilling til. Dette understøttes også af, at Datatilsynet er den myndighed, der fører kontrol, og det må derfor forventes, at deres praksis bliver fortolket med udgangspunktet i deres egen udarbejdede vejledning.

Hvad kan du få svar på i vejledningen?

Hvad betyder forordningens rettigheder for ansøgere og ansatte?

 • Oplysningspligt
 • Indsigtsret
 • Ret til berigtigelse
 • Sletning
 • Indsigelse

Rekruttering:

 • Referencer
 • Straffeattester
 • Personlighedstest
 • Opbevaring af oplysninger om ansøgere

Behandling af ansattes og tidligeres ansattes data:

 • MUS-skema
 • APV
 • Medarbejdertilfredshedsundersøgelser
 • Foto
 • Intern videregivelse af oplysninger om medarbejderne

Kontrol:

 • TV-overvågning
 • GPS
 • Brug af internet og e-mails for nuværende og tidligere ansatte

De faglige organisationers og tillidsrepræsentanters brug af data

Læs hele vejledningen fra Datatilsynet her

 

Ovenstående tekst er baseret på retstilstanden på tilblivelsestidspunktet og indeholder en generel gennemgang af nyeste praksis eller lovgivning på det tidspunkt. DANSK HR påtager sig ikke noget ansvar for brug af reglerne, og gennemgangen kan ikke erstatte egentlig juridiske sagsbehandling.