Jura_paragraf_hammer.jpg

Sygemeldt mekaniker fyret for
at tage på skiferie
- nu får han erstatning

Af Mette Nørlem, Chief of Staff og DANSK HR’s erhvervsjuridiske rådgiver

Når en medarbejder er sygemeldt, kan det virke som en rød klud foran kolleger og chefen, når nogle ser eller hører om, at vedkommende går ud og handler, tager til koncert, går til fodbold, tager på ferie eller andet. En mekaniker tog på skiferie, og det blev han fyret for. Det var dog ikke en god ide, og hans arbejdsgiver skal nu af med mere end 80.000 kr. i erstatning.  

Sagen var den, at mekanikeren var udsat for en cykelulykke og brækkede ryggen. Han blev langtidssygemeldt og skulle bære korset. Han tilbød at påtage sig lettere arbejdsopgaver på værkstedet, men det ønskede arbejdsgiveren ikke. Ved en efterfølgende kontrol på sygehuset blev han yderligere sygemeldt i fire uger, dog således at han måtte tage korsettet af, og han fik også ”go” for, at han kunne begynde at løse nogle småopgaver på jobbet.

To dage efter kontrolbesøget tog han på skiferie med sine forældre og sin fireårige søn. Han stod ikke på ski, men hyggede sig med sønnen på børnebakken.

Dette opdagede arbejdsgiveren og bortviste ham. Det var dog ifølge Vestre Landsret i strid med reglerne. Dels fordi det at tage på vinterferie i medarbejderens tilfælde ikke havde forværret hans sygdomstilstand, og dels fordi arbejdsgiver selv havde givet udtryk for, at han ikke ville benytte sig af muligheden for, at medarbejderen påtog sig lettere arbejdsopgaver.

Ud af dommen kan man tolke, at det at tage på ferie, gå ud og handle eller andet ikke i sig selv er i strid med en sygemelding. Der skal i hvert enkelt sag kigges på, hvad uarbejdsdygtigheden betyder i forhold til den enkelte medarbejder og det enkelte job. Med andre ord er der i hver sag tale om en konkret afgørelse.

Ovenstående tekst er baseret på retstilstanden på svartidspunktet og indeholder en generel gennemgang af nyeste praksis eller lovgivning på det tidspunkt. DANSK HR påtager sig ikke noget ansvar for brug af reglerne, og gennemgangen kan ikke erstatte egentlig sagsbehandling.