Jura_persondata_2.jpg

 

Nedstående tekst er baseret på retstilstanden på tilblivelsestidspunktet og indeholder en generel gennemgang af nyeste praksis eller lovgivning på det tidspunkt. DANSK HR påtager sig ikke noget ansvar for brug af reglerne, og gennemgangen kan ikke erstatte egentlig juridiske sagsbehandling.

Skal medarbejderen have løn under sygdom, fordi hun skal have lavet større bryster?

Af Mette Nørlem, Chief of Staff og DANSK HR’s erhvervsjuridiske rådgiver

Som funktionær har man ret til fuld løn under sygdom, og også
mange timelønnede har ret til hel / delvis løn/sygeløn via aftale
eller overenskomst.

Udgangspunktet for sygdom er, at det er lovligt forfald, men hvis medarbejderen har handlet groft uagtsom, eller sygdommen er selvforskyldt, så kan man som arbejdsgiver undlade at betale løn.
Vi vil prøve at give en række eksempler på, hvad der kan falde ind
under kategorien groft uagtsomhed /selvforskyldt sygdom, men det
er helt afgørende at slå fast, at enhver sag er baseret på en konkret afgørelse, og der kan derfor være mange elementer, der vil kunne
føre til en anden afgørelse.

Forhold, der KAN medføre, at medarbejderen ikke skal have løn under sygdom:

  • Skader medarbejderen påfører sig i forbindelse med grove overtrædelser af færdselsloven, fx spirituskørsel eller manglende brug af sikkerhedsudstyr.
  • Skader i forbindelse med vold, hvor medarbejderen har provokeret/startet
  • Kosmetiske operationer uden lægelige hensyn

  • Skader i forbindelse med ekstremsport, hvor sikkerhedsreglerne ikke er overholdt (almindelig sportsudøvelse, havearbejde eller andet almindelig fysisk livsudfoldelse vil normalt ikke kunne retfærdiggøre løntræk)
  • Indtagelse af ulovlige stoffer (ofte eller større mængder)
  • Skader medarbejderen påfører sig selv i arrigskab, under indflydelse af stoffer, stor uforsigtighed eller andet.

Bemærk: Listen er ikke udtømmende, men den er udtryk for en række situationer, der efter en konkret afgørelse kan føre til, at medarbejderen ikke skal have udbetalt løn.