jumpstory-download20190812-081359_WEB.jpg

 

Nedstående tekst er baseret på retstilstanden på tilblivelsestidspunktet og indeholder en generel gennemgang af nyeste praksis eller lovgivning på det tidspunkt. DANSK HR påtager sig ikke noget ansvar for brug af reglerne, og gennemgangen kan ikke erstatte egentlig juridiske sagsbehandling.

Skal du tælle arbejdsfrie perioder med, når du anvender 120 dages reglen?

Af Tina Halkiær Olesen, Legal Advisor, DANSK HR 

Ny retspraksis fra starten af året understreger, at arbejdsfrie perioder, herunder weekender og helligdage fortsat skal tælles med, når du skal tælle til 120 dage for fuldtidssygemeldte funktionærer. Hvis en funktionær er sygemeldt i 120 dage indenfor 12 måneder, kan arbejdsgiver opsige medarbejderen med et afkortet varsel. Det kræver dog, at det er konkret aftalt i ansættelseskontrakten og medarbejderen stadig er syg samt at opsigelsen sker i umiddelbar forlængelse af de 120 sygedage. 

I 70 år har weekender og arbejdsfrie perioder talt med ved opgørelsen af de 120 dage, og det princip er fortsat gældende. Derfor skal der ved opgørelsen af de 120 dage efter funktionærloven stadig medregnes weekender og helligdage, hvis funktionæren har været sygemeldt på begge sider af fx en weekend. Kontakt DANSK HR hvis du har spørgsmål til optællingen af 120 dage, når du skal opsige en sygemeldt medarbejder.