Ansættelsesklausuler Web

Opdateret vejledning fra Datatilsynet: Databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold

Der er netop kommet en opdateret vejledning fra Datatilsynet, med særligt fokus på ansættelsesforhold.
Vejledningen er opdateret i forhold til konkrete sager og drøftelser med arbejdsmarkeds parter.

Du kan læse den opdaterede vejledning her

 

Ovenstående tekst er baseret på retstilstanden på tilblivelsestidspunktet og indeholder en generel gennemgang af nyeste praksis eller lovgivning på det tidspunkt. DANSK HR påtager sig ikke noget ansvar for brug af reglerne, og gennemgangen kan ikke erstatte egentlig juridisk sagsbehandling.