Jura_hammer.jpg

Ny lov om ansættelsesklausuler

Af Mette Nørlem, Chief of Staff og DANSK HR’s erhvervsjuridiske rådgiver

I foråret blev der fremlagt forslag om ny lov om ansættelsesklausuler. Loven blev imidlertid pillet af bordet, da valget blev udskrevet. Efter valget er forslaget igen blevet fremlagt, og den 10. december 2015 vedtog et bredt flertal i Folketinget en ny samlet lov om ansættelsesklausuler. Det overordnede indhold er et forbud mod jobklausuler og derudover strammere krav til brug af ansættelsesklausuler.

Med den nye lov vil det fortsat være muligt for virksomheder at beskytte deres forretningshemmeligheder ved at bruge ansættelsesklausuler som kundeklausuler og konkurrenceklausuler. Men kravene for at bruge klausulerne strammes, så virksomhederne motiveres til at vælge kortvarige ansættelsesklausuler. Samtidig må klausulerne maksimalt vare i 12 måneder, efter at medarbejderen har fratrådt sin stilling og kan først gælde efter seks måneders ansættelse.

Årsagen til loven er, at ansættelsesklausuler begrænser medarbejdernes muligheder for at skifte job, og de gør det dermed også sværere for virksomhederne at få den arbejdskraft, som de har brug for. Derfor har også arbejdsmarkedets parter (LO og DA) støttet op om forslaget og givet input til de nye regler.

Loven betyder også, at nye aftaler om jobklausuler forbydes, og eksisterende aftaler om jobklausuler gøres ugyldige efter en overgangsperiode på fem år fra lovens ikrafttræden. På den måde får de berørte parter mulighed for at indrette sig på de nye regler.

De nye regler om ansættelsesklausuler kan fraviges ved kollektiv overenskomst, og eksisterende regler om ansættelsesklausuler i overenskomsterne kan videreføres.


Loven træder i kraft ved årsskiftet
og samler alle regler om ansættelsesklausuler og gælder for alle ansættelsesforhold fremadrettet.

Læs hele loven her

Kilde: Beskæftigelsesministeriet

Ovenstående tekst er baseret på retstilstanden på svartidspunktet og indeholder en generel gennemgang af nyeste praksis eller lovgivning på det tidspunkt. DANSK HR påtager sig ikke noget ansvar for brug af reglerne, og gennemgangen kan ikke erstatte egentlig sagsbehandling.