Jura_paragraf.jpg

Når en medarbejder rejser,
hvad så med feriefridage?

Af Mette Nørlem, Chief of Staff og DANSK HR’s erhvervsjuridiske rådgiver

Vi får dagligt henvendelser fra vores medlemmer med personalejuridiske spørgsmål.  Her kan du læse svaret på et spørgsmål omkring feriefridage under en fritstilling.

Spørgsmål:

Vi har netop opsagt en medarbejder, og vi planlægger også at fritstille vedkommende. Vedkommende har dog et par ubrugte feriefridage. Hvad sker der med dem i en fristillingsperiode?

Svar:

Ifølge ferieloven har alle medarbejdere 25 feriedage, men det er kun de 25 dage, der er omfattet af lovens regler, og det er derfor også kun for de 25 dage, at man kan bruge lovens bestemmelser til at finde en løsning på dit spørgsmål.

Feriefridage er ikke lovbestemte, og vi kan derfor heller ikke bruge ferieloven eller andre lovregler til fortolkning. Feriefridage er noget, som man har via overenskomst eller via aftale, så svaret på spørgsmålet skal også findes deri.

Hvis jeres virksomhed er omfattet af en overenskomst, så vil du typisk kunne finde svaret på dit spørgsmål der. Hvis I derimod ikke har en overenskomst, så må I kigge på, hvad I har skrevet i jeres kontrakter, personalehåndbog eller andet. Har I ikke reguleret spørgsmålet der, må I kigge på, hvad der normalt er kutyme hos jer. 

Tip: Er du i en ikke-overenskomstdækket virksomhed og giver medarbejderne nogle ekstra goder, så husk at skriv præcist, hvad der gælder. Det gælder blandt andet også i forhold til barns første sygedag og feriefridage.

Ovenstående tekst er baseret på retstilstanden på svartidspunktet og indeholder en generel gennemgang af nyeste praksis eller lovgivning på det tidspunkt. DANSK HR påtager sig ikke noget ansvar for brug af reglerne, og gennemgangen kan ikke erstatte egentlig sagsbehandling.