Jura_vacation.jpg

Hvad gør vi med ikke-afholdt ferie?

Af Mette Nørlem, Chief of Staff, DANSK HR

Ferieåret slutter d. 30. april, og i mange virksomheder står man nu over for den udfordring, at nogle medarbejdere ikke har fået afholdt al ferie i ferieåret.

Medarbejderne har ofte en forventning om, at ferien så bare kan overføres, eller de kan få deres feriepenge udbetalt. Det er imidlertid langt fra sikkert, at det er muligt. Ferieloven bygger nemlig på et princip om, at medarbejderen er forpligtet til at holde sin ferie. Hvis ikke denne pligt iagttages, er udgangspunktet, at både medarbejderens krav på at holde ferie og også retten til feriepenge bortfalder.

Dette princip gælder, medmindre medarbejderen er omfattet af én af undtagelserne. De mest almindelige af dem er:

Feriepenge, som stammer fra 5. ferieuge (kan overføres eller udbetales)

Feriepenge, som stammer fra en tidligere ansættelse.

Feriehindring som f.eks. barsel eller sygdom.

Selvom feriepengene er tabt for medarbejderen, medfører dette ikke, at arbejdsgiveren ikke skal betale feriepenge. Feriepengene skal i stedet indbetales til Arbejdsmarkedets Feriefond, en privat feriefond eller Staten.

I praksis bliver der ofte fundet praktiske løsninger på dette problem ude i virksomheden, og det er jo fint for både medarbejder og virksomhed, hvis de dermed får en tilfredsstillende løsning. Men det er vigtigt at sige, at disse aftaler ikke er noget, som medarbejderen har krav på, og derudover vil de som udgangspunkt være i strid med ferieloven.


Ovenstående tekst er baseret på retstilstanden på svartidspunktet og indeholder en generel gennemgang af nyeste praksis eller lovgivning på det tidspunkt. DANSK HR påtager sig ikke noget ansvar for brug af reglerne, og gennemgangen kan ikke erstatte egentlig sagsbehandling.