Jura_paragraf.jpg

HR-jura brevkassen

Vi får dagligt mange henvendelser fra vores medlemmer med personalejuridiske spørgsmål. I HR-jura-brevkassen bringer vi et udvalg af medlemmernes spørgsmål og vores svar til dem.

Spørgsmålene besvares af Cand.merc.jur. Tina Halkiær Olesen, som er Legal Advisor i DANSK HR.

1. Jeg har en medarbejder, der ikke er tiltrådt endnu. Nu har vedkommende fortrudt, men hvordan stiller det mig som arbejdsgiver?

Det klare udgangspunkt er, at medarbejderen skal tiltræde i stillingen til aftalt tid og sted. Ansættelsesforholdet anses for indgået fra det tidspunkt, hvor parterne er nået til enighed om ansættelsesvilkårene. Derfor kan en funktionær opsige forholdet inden tiltrædelse med en måneds varsel. Det samme gør sig gældende, hvis arbejdsgiver har brug for at opsige medarbejderen inden tiltrædelse. Ligeledes vil det være med en måneds opsigelse, medmindre der er aftalt prøvetid og dermed et kortere varsel.

Du kan som arbejdsgiver vælge, at medarbejderen skal suspenderes eller fritstilles i opsigelsesperioden. Det vil mange nok vælge, da det vil være forbundet med en del omkostninger at lade vedkommende arbejde i en måned. Der kan også laves en individuel aftale om en tidligere fratrædelse, hvis det giver mening. Hvis medarbejderen derimod vælger at udeblive uden at opsige stillingen, kan der blive tale om bortvisning og eventuel mulig erstatning.

2. Har corona sat GDPR ud af spil?

Datatilsynet har tidligere skrevet, at det kan være berettiget, at man som arbejdsgiver registrerer og videregiver oplysninger vedrørende coronavirus. Som udgangspunkt skal arbejdsgiver altid forholde sig til, at de ansættelsesretlige og offentligretlige regler skal overholdes. Datatilsynet skriver på deres hjemmeside, at der kan være behov for registrering, hvis en medarbejder er hjemvendt fra et risikoområde eller er i hjemmekarantæne. Hvis der i den forbindelse er brug for at videregive helbredsoplysninger, skal der fortsat være tale om et sagligt grundlag, og videregivne oplysninger skal begrænses til det nødvendige.

Hvis du har en medarbejder, der er sygemeldt (uden at det nødvendigvis er corona), skal du også være opmærksom på, hvilke informationer du vælger at videregive til kollegerne. Hvis du vælger at fortælle kollegerne, at vedkommende er fraværende som følge af sygdom uden nærmere oplysninger, kan du videregive oplysningerne med hjemmel i forordningen. Men hvis der er yderligere informationer, således at vi nærmer os helbredsoplysninger, skal du sikre, at videregivelse sker med samtykke fra medarbejderen. Det er i øvrigt også god stil at sikre, at kommunikationen til kollegerne er afstemt med den syge medarbejder. Det er anbefalelsesværdigt at sikre en god proces for medarbejdere, der er sygemeldte. Det kan du læse mere om her.

3. 70 år, og så fratræder du…

I 2015 blev en ny lov vedtaget, så arbejdsgivere ikke kan indgå aftale om automatisk fratræden, når en medarbejder fylder 70 år. Loven er fortsat gældende, men ikke desto mindre har jeg flere gange i den senere tid fået spørgsmålet om medarbejdere, hvor man stadig har en aftale om fratræden, når medarbejderen fylder 70 år. Men den mulighed har arbejdsgiverne mistet i 2015, hvorefter disse aftaler er ugyldige. Selvom der ikke er pligt til at opdatere ansættelseskontrakterne som følge af en lovændring, er en opdatering alligevel godt givet ud. Det mindsker nemlig din risiko for at afskedige en medarbejder med henvisning til en aftale, der ikke er gyldig efter gældende ret. Hvis du så alligevel ønsker at afskedige medarbejdere over 70 år, så skal det ske ved brug af almindelige regler og praksis for saglig opsigelse. Det gør sig også gældende for medarbejdere under 70 år.

I tvivl om juraen?

DANSK HR tilbyder en række juridiske ydelser til attraktive priser, fx standarddokumenter og gennemgang/udarbejdelse af virksomhedens dokumenter, processer og politikker samt skriftlig kommunikation til medarbejdere.

HUSK OGSÅ: Medlemmer af DANSK HR har adgang til GRATIS JURIDISK RÅDGIVNING

 

Denne HR-jura-brevkasse blev oprindeligt bragt i magasinet Ledelse i Udvikling nr. 3 2020