Jura_persondata_2.jpg

Højere bøder for overtrædelse af persondataloven

Af Mette Nørlem, Chief of Staff og DANSK HR’s erhvervsjuridiske rådgiver

Som de fleste er klar over, er der nye regler på vej fra EU om persondata. Mens den endelig ordlyd af den nye EU-dataforordning stadigvæk færdigbehandles, har EU-landene dog allerede opnået enighed om bødeniveauet.

Siden arbejdet med persondata-forordningen startede i 2012 har der været et politisk ønske om skærpelsen af sanktionerne. I starten var der dog ikke enighed om det præcise niveau.

Den 2. december 2015 blev de 28 EU-lande så enige om, at et loft på 4 procent af den globale koncernomsætning er et passende niveau. Forslaget skal fortsat afstemmes med EU-Parlamentet, men det kommer tæt på EU-Parlamentets ønske om et 5 procents loft og formodes derfor meget vel at kunne vise sig at være et acceptabelt kompromis.

Vedtages dette vil det være en betydelig skærpelse i forhold til de bøder, Datatilsynet indtil videre har udstedt i Danmark og en fordobling af det oprindeligt forslåede bødeloft på 2 procent af koncernomsætningen.

December 2015

Ovenstående tekst er baseret på retstilstanden på svartidspunktet og indeholder en generel gennemgang af nyeste praksis eller lovgivning på det tidspunkt. DANSK HR påtager sig ikke noget ansvar for brug af reglerne, og gennemgangen kan ikke erstatte egentlig sagsbehandling.