Sne_web.jpg

Nedstående tekst er baseret på retstilstanden på tilblivelsestidspunktet og indeholder en generel gennemgang af nyeste praksis eller lovgivning på det tidspunkt. DANSK HR påtager sig ikke noget ansvar for brug af reglerne, og gennemgangen kan ikke erstatte egentlig juridiske sagsbehandling.

Hej chef, det sner, jeg kommer ikke på arbejde i dag        

 

Af Mette Nørlem, Chief of Staff og DANSK HR’s erhvervsjuridiske rådgiver

 

I disse dage ligger der i store dele af Danmark sne, og nogle steder kan vejret måske forhindre, at medarbejderne kan komme frem. Mange medarbejdere mener, at det er en lovlig grund til at blive væk fra arbejdet, men hvad gælder egentlig?

 

Udgangspunktet er helt overordnet, at det er medarbejderens ansvar at komme frem til jobbet, og det betyder, at en medarbejder må køre hjemmefra i god tid, hvis turen forventes at tage længere, tage toget hvis bilen ikke kan starte i kulden eller lade knallerten stå og forsøge at få et lift med en kollega.

 

Når det så er sagt, så kan der jo være situationer, hvor en medarbejder virkelig ikke kan komme frem, eller hvor udkørsel ville være uforsvarligt. Sker det bør medarbejderen selvfølgelig hurtigst muligt give besked til arbejdspladsen, og udeblivelse vil ikke blive betragtet som ulovlig.

 

Selv om man ikke kan komme frem, betyder det imidlertid ikke, at man skal have løn. Princippet er stadigt ”no work no pay”, så arbejdsgiveren kan altså trække en medarbejder i løn eller måske lade dem bruge en feriedag.

 

Hvis medarbejderen kan arbejde hjemme, er det dog også en mulighed at aftale, at medarbejderen arbejder hjemmefra i stedet for.