jumpstory-download20190730-073619.jpeg

 

Nedstående tekst er baseret på retstilstanden på tilblivelsestidspunktet og indeholder en generel gennemgang af nyeste praksis eller lovgivning på det tidspunkt. DANSK HR påtager sig ikke noget ansvar for brug af reglerne, og gennemgangen kan ikke erstatte egentlig juridiske sagsbehandling.

Et lille ferie-tip!

Af Mette Nørlem, cand.jur., DANSK HR

Med den nye ferielov lige rundt om hjørnet ved mange, at det ferieår, der starter 1. maj 2020 kun byder på 16,7 dage.

Dette ”skæve” tal har givet anledning til mange overvejelser: Skal medarbejderne så have en hel dag? En halv? Eller hvordan håndterer vi denne ”0,7-dag”?

Hvis du tilhører én af de mange virksomheder, der ikke er omfattet af overenskomst, men alligevel har givet medarbejderne en ekstra uges ferie, ja så er her et lille praktisk tips:

Med det nye ferieår vil det være mest hensigtsmæssigt, at de aftalte feriefridage også tilpasses, så de følger ferieåret. Det vil overenskomstforhandlinger selvfølgelig give svar på, men har I ikke overenskomst, så skal I selv sørge for det. En måde, der både løser det problem, og problemet med de skæve feriedage er, at I laver følgende regnestykke. Hvis en fuldtidsmedarbejder, der er ansat i et år, får fem feriefridag, så vil det kortere ferieår, vi har fra 1. januar 19 til 31. august 19, betyde, at året kun er 2/3 af et almindeligt år (otte måneder). Hvis man tager 2/3 af fem feriefridage, så giver det 3,3 dage.

Udover at det nu betyder, at vi dermed har fået flyttet feriefridage, så de følger det nye ferieår og optjenes løbende, så giver det os jo faktisk også den ”bonus”, at 16,7 feriedag + 3,3 feriefridage pludselig giver et rigtigt pænt rundt tal – nemlig 20. Og dermed bliver det et antal dage, der er nemmere at holde i perioden 1. maj 2020 til 31. august 2020.