Adobestock 329598724 Web

Behandling af personoplysninger ved opsigelse

Hvad fortæller du organisationen, når du er nødsaget til at opsige en medarbejder?

Af Cand.merc.jur. Tina Halkiær Olesen, Legal Advisor, DANSK HR

Datatilsynet udtaler alvorlig kritik i forbindelse med en klage over en virksomheds behandling af personoplysninger om en opsagt medarbejder.  Medarbejderen var blevet opsagt, og der verserende en sag ved Arbejdsretten med påstand om organisationsfjendtlig adfærd.

Efter opsigelsen havde virksomheden udsendt en intern e-mail indeholdende navn, årsag til afskedigelse, tidligere ansættelsesforhold og fagforeningsmæssigt tilhørsforhold. Datatilsynet fandt, at virksomheden ikke havde en legitim interesse i at orientere om afskedigelsen og tidligere ansættelsesforhold. Dertil er der et forbud mod at behandle oplysninger om fagforeningsmæssigt forhold.

Som arbejdsgiver skal du være særlig opmærksom på ikke at videregive persondata, når du skal kommunikere en opsigelse til resten af organisationen.

På Datatilsynets hjemmeside finder du også deres vejledning indenfor ansættelsesforhold.

 

Ovenstående tekst er baseret på retstilstanden på tilblivelsestidspunktet og indeholder en generel gennemgang af nyeste praksis eller lovgivning på det tidspunkt. DANSK HR påtager sig ikke noget ansvar for brug af reglerne, og gennemgangen kan ikke erstatte egentlig juridisk sagsbehandling.