Wasted Time WEP

Ny undersøgelse om tidsspild i betalt arbejdstid, viser overraskende resultater

Af: Sofie Brogaard Schmidt, Editiorial Assistant, DANSK HR


Coronapandemien ruskede gevaldigt op i strukturer på arbejdspladser verden over. Det anbefalede antal samlede mennesker i samme rum, blev sat drastisk ned -og pludselig blev arbejdspladser tvunget til at sende sine medarbejdere hjem. Hjemmekontoret blev det nye sort, og det har stadig et fast tag i mange arbejdspladser, selvom pandemien er ovre.

Der er ingen tvivl om, at effektiviteten ved hjemmearbejde, kontra at arbejde fysisk på kontoret, er blevet heftigt debatteret – og dette med god grund. For hvordan håndterer medarbejdere hjemmearbejde, hvor det er helt essentielt, at man håndhæver frihed under ansvar? Samtidig med, at der simpelthen er færre muligheder for, at ledere kan tilse medarbejderens effektivitet. En ny undersøgelse, lavet af Reboot Digital PR Agency, forsøger netop at besvare effektivitetsspørgsmålet. Resultaterne er, ved første øjekast, overraskende.

Sociale medier er den største synder

Undersøgelsen er baseret på svar fra over 5.000 arbejdstagere. Reboot Digital PR Agency vil, med undersøgelsen, kortlægge de største årsager til spildt arbejdstid blandt kontor-, hjemme- og hybridt arbejde. Overordnet set viser resultaterne, at medarbejdere på den fysiske arbejdsplads spilder mest tid, med op til 4,26 timer pr. uge, hvorimod medarbejdere på hjemmekontoret og den hybride arbejdsplads spilder betydeligt færre timer, på henholdsvis 2,5 timer og 2,71 timer pr. uge.

 

Se det fulde datasæt her


Sociale medier vinder førstepladsen, som den største synder i, at stjæle tid fra medarbejdernes betalte arbejdstid. Til gengæld viser resultaterne, at sociale medier stjæler mest tid, fra de medarbejdere, der arbejder på kontor. Faktisk bruger disse medarbejdere næsten dobbelt så meget af den spildte tid med 23,23% af ikke-arbejdsrelateret aktivitet. Medarbejdere, der arbejder hjemmefra bruger 12,04% af den spildte tid på at scrolle sociale netværksmedier tynde. Undersøgelsen viser dermed, at der er en betydelig forskel i mængden af tidsfordriv på sociale medier.

På en tæt andenplads, viser resultaterne af undersøgelsen, at medarbejdere tilmed bruger meget tid på internetbrowsing og/eller onlineshopping. Af den gennemsnitlige spildte tid pr. uge, bruger arbejdstagere i alt 31% af tidsspildet på dette. Igen er dem, med det største tidsfordriv på bl.a. internetshopping, de arbejdstagere, der sidder på kontoret med en procentdel på 19,91%, mens medarbejdere, der arbejder hjemmefra bruger 11,09% af den spildte arbejdstid på at internetshoppe.

Undersøgelse tegner derfor, ved første øjekast, et tydeligt billede af, at det faktisk er de personer, der arbejder på kontor, der bruger mest tid på ikke-arbejdsrelaterede aktiviteter. Spørgsmålet er, om det billede er konsekvent gennem alle aspekter af undersøgelsen?


De overraskende resultater

Nu til de lidt mere usædvanlige resultater. Reboot Digital PR Agency, har nemlig undersøgt arbejdsrelateret tidsspild på mange forskellige faktorer. Listen er lang, men nogle er mere iøjnefaldende, end andre. Det gælder blandt andet for handlinger som søvn, seksuel aktivitet og det at dagdrømme.

Det, nok mindst, overraskende ved undersøgelsen er, at de medarbejdere, der arbejder hjemmefra, bruger mere tid på henholdsvis seksuel aktivitet og søvn i arbejdstiden. Det lidt pudsige er dog, at medarbejdere, der udelukkende arbejder på kontor, også bruger tid på disse aktiviteter. For at opsummere: de personer, der arbejder på hjemmekontor bruger 5,09% og 5,20% af den spildte arbejdstid, på henholdsvis seksuel aktivitet og søvn, mens personer på det fysiske kontor, bruger henholdsvis 1,40% og 2,45% af den gennemsnitlige spildte arbejdstid pr. uge. Det vil med andre ord sige, at disse arbejdstagere bruger 2,5 timer i året på seksuel aktivitet. Dette på trods af, at de sidder på et kontor og arbejder. Hvor medarbejderne finder tid og rum til disse aktiviteter må for nu, være et uopklaret mysterium.

Resultatet der viser, hvor meget tid medarbejdere bruger på at dagdrømme i arbejdstiden, vil for nogen nok også være overraskende. Undersøgelsen viser nemlig, at mens medarbejdere på kontorer bruger 9,87% af den gennemsnitlige, spildte arbejdstid, bruger personer på hjemmekontoret lige præcis 0,00% af den spildte tid på at dagdrømme. At medarbejdere på hjemmekontorer ikke bruger noget af den spildte arbejdstid på at dagdrømme, er opsigtsvækkende, men måske det blot er endnu en bekræftelse af, at hjemmearbejde faktisk er temmelig effektivt.

Undersøgelsens nøglefund

Helt generelt viser undersøgelsens resultater dermed, at kontormedarbejdere bruger mest tid af deres, ellers betalte, arbejdstid på ikke-arbejdsrelateret aktiviteter. Dette med et samlet antal timer pr. uge på 4,26, sammenholdt med 2,5 spildte arbejdstimer for medarbejdere på hjemmekontorer. Effektiviteten er dermed 41% større for hjemmearbejde. Selvom der er iøjnefaldende stor forskel på listen over, hvilke aktiviteter der fylder mest i tidsspild for de forskellige medarbejdere, er der dog sammenfald i, at den største synder for tidsfordriv er sociale medier, efterfuldt af internetbrowsing- og/eller shopping. Alle arbejdstagere i undersøgelsen indrømmer dog, at de bruger nogle af deres betalte arbejdstimer på onlineshopping, søvn, computerspil og at kigge efter andre jobs.

Resultaterne vil muligvis være overraskende for nogen, men effektiviteten ser altså ud til at være størst ved hjemmearbejde. Måske det lige netop er derfor, at hjemmearbejde har vundet så stort indpas på arbejdspladser globalt og nationalt?