Imagegen (1) (2)

Fremskridt - men vi er langt fra i mål

Tekst af Nikolaj Henum 

Randstads seneste Workmonitor Pulse-undersøgelse belyser udfordringerne for LGBTQI+-arbejdere baseret på synspunkter fra over 2.000 LGBTQI+-medarbejdere verden over.

 

På trods af fremskridt mod mere inkluderende arbejdspladser har 41% af LGBTQI+-arbejdere oplevet diskrimination, hvilket har fået 29% til at sige op. Medarbejdere kræver, at arbejdsgivere tager både offentligt og privat ansvar for LGBTQI+-spørgsmål, men bliver ofte frastødt af tokenisme.

Selvom der er gjort fremskridt, siger 41% af LGBTQI+ -medarbejdere, at de har oplevet diskrimination på arbejdet, og 33% mener, at deres seksualitet eller kønsidentitet har påvirket deres karriere negativt. Denne mangel på inklusion påvirker LGBTQI+ -medarbejderes karrieremuligheder, med 36%, der føler sig mindre motiverede eller produktive, og 36%, der arbejder hjemmefra på grund af manglende inklusion.

Hvis der er, ikke er fokus herpå mister virksomheder kompetencer, da næsten en tredjedel har sagt op på grund af diskrimination eller har skiftet karrierevej.

Selvom diskrimination stadig er en realitet, er der dog sket forbedringer de sidste fem år. 41% oplever mindre diskrimination nu end i 2019, og 51% siger, at deres arbejdsgiver har taget meningsfulde skridt for at skabe en retfærdig arbejdsplads. Forventningerne til inklusion er steget, og 58% mener, at arbejdsgiveren har ansvaret for at skabe et inkluderende miljø. 48% værdsætter nu allieret støtte mere end før.

Ændringer skal være ægte, ikke tokenistiske

57% af LGBTQI+-medarbejdere mener, at virksomheder bør tage aktivt stilling til LGBTQI+-spørgsmål og handle herpå, men handlinger skal være vedvarende og autentiske. 41% siger, at deres arbejdsgiver engagerer sig i Pride-måneden, men opsigtsvækkende er det at 39% betragter det som tokenistisk.

I forlængelse af undersøgelsen anbefaler Randstad tre måder at fremme inklusionen på:

  1. Styrk medarbejderdrevne grupper: Initiativer skal baseres på medarbejdernes oplevelser for at støtte inklusion.
  2. Skab en kultur af respekt og empati: Anerkend LGBTQI+-arbejderes forskellige oplevelser.
  3. Autentisk allieret støtte året rundt: Inklusion skal strække sig ud over Pride-måneden.

Læs et uddrag fra undersøgelsen her