Sympa Hr Trends Dansk Hr Advertorial

De største HR-trends i 2023

Advertorial: Af Sympa Danmark   

 

Langt de fleste brancher har behov for fornyelse og udvikling for at følge med tiden og forblive relevante. Det samme er gældende med HR. Men det kan sommetider være svært at følge med i alle de nye trends, der sker inden for ens felt, når der samtidig er mange arbejdsopgaver, som skal krydses af i det daglige.

Derfor har vi samlet de vigtigste HR-trends, så du let kan danne dig et overblik og få inspiration om fremtidens HR.

 

1. HR er blevet en integreret sparringspartner

Efter en lang periode med Corona gik det op for mange virksomheder, hvor betydningsfuld deres HR-afdeling er. Inden for de seneste to år er den tendens fortsat, og HR har fået en mere fremtrædende rolle i de fleste organisationer.

Årsagen er simpel. Hvis du ikke har et fungerende HR, har du heller ikke medarbejdere i balance. Det resulterer i, at der reelt ikke er nogen organisation.

I dag har HR-afdelingen langt mere indflydelse og betydning for en organisation, end den havde for bare ti år siden. Særligt i svære tider har flere virksomheder i dag opdaget, hvor vigtigt HR og et godt HR-system kan være.

Uden et HR-system, du kender og har tillid til, kan simple spørgsmål fra dine medarbejdere eller din ledelse pludselig skabe store problemer.

Hvor mange medarbejdere har vi samlet set, og hvilke kontrakter er de ansat på? Det kan virke som meget basale spørgsmål, som langt de fleste virksomheder burde kunne svare hurtigt på. Men det kan være udfordring uden et pålideligt HR-system.

Hvis din virksomhed pludselig oplever øget efterspørgsel, har I så ressourcer og medarbejdere nok til at imødekomme den? Det er evnen til at besvare denne type spørgsmål, der kan skabe sikkerhed i virksomheden.

Hvis din organisation skal indfri ambitionen om at skalere, kan et pålideligt HR-system være en god sparringspartner, som kan give reelle svar baseret på data, som kan være afgørende, når fremtiden skal planlægges.

2. HR-analyser

HR-analyser er som sådan ikke en ny trend. Langt de fleste er velkendte med betydningen, men alligevel er der mange, som ikke bruger dem optimalt. Generelt er det et fåtal af HR-afdelinger, der får det fulde ud af deres HR-data.

Det skyldes ofte, at enten analyseværktøjerne er besværlige at bruge, eller at dataene simpelthen går tabt i mængden.

Uanset årsagen, er medarbejderdata værdifulde, hvis du bruger dem rigtigt. Det kan være nøglen til at forstå dine medarbejdere bedre – og hvis du forstår dem bedre, forstår du også, hvorfor de leverer gode resultater, og hvordan de bliver endnu mere effektive.

De fleste organisationer er i dag afhængige af data for at bakke deres beslutninger op. Men så længe en HR-afdelingen ikke bruger sin data korrekt, forbliver HR-analyser en trend fremfor en praksis i hverdagen.

Stamdata er dit fundament

Uanset om der er fremgang i din virksomhed, eller det er tid til at holde lidt igen, så kan du altid sikre dig mod en usikker fremtid ved at indsamle og bruge din data til at understøtte forretningen.

For at du kan gøre dette effektivt, skal du være sikker på, at grundlaget fungerer. Nemlig dine stamdata. Hvis du ikke har det grundlæggende på plads, er det meget vanskeligt at indføre nye processer, der skal drive din virksomhed fremad.

Når du har styr på dine HR-data, er det rart at have et godt overblik over organisationen. Et godt HR-system bør give et sådant overblik i form af en oversigt, som præsenterer de vigtige data nemt og intuitivt for brugeren.

3. Fokus på medarbejderoplevelse og -trivsel

“Kunderne kan ikke elske en virksomhed, hvis medarbejderne ikke elsker den først”. Sådan sagde den anerkendte forfatter Simon Sinek.

Der er altså brug for en stærk kultur i virksomheden, hvis man vil skabe en sund forretning. Når du fokuserer på medarbejderoplevelsen og virksomhedskultur, er det med til at skabe en følelse af engagement og tilhørsforhold for alle i organisationen.

Samtidig vil det hjælpe med at tiltrække nye talenter og fastholde de dygtigste medarbejdere. Undersøgelser viser også, at en stærk virksomhedskultur er en af de dominerende trends indenfor udviklingen af virksomheder.

For at implementere en sund virksomhedskultur er der behov for en alsidig tilgang. Optimalt skal kulturen starte allerede ved fra onboarding og strække sig helt til, at en medarbejder forlader sin stilling. Det er afgørende med løbende feedback og udvikling af nye færdigheder.

4. Hvordan ser fremtidens arbejdsplads ud?

Hybridarbejde

Af indlysende årsager blev hjemmearbejde meget udbredt under pandemien, og arbejdsformen har bevist, at den er kommet for at blive. Det giver nemlig medarbejdere en større balance mellem deres arbejdsliv og privatliv.

Hjemmearbejde er også en fordel for virksomhederne, der oplever øget produktivitet og tilfredshed blandt medarbejderne.

Uanset om medarbejdere arbejder helt eller delvist hjemme, skaber det en ny situation for HR-afdelingen, der skal justere ting som intern kommunikation og ledelse. For at denne overgang bliver en succes, er der nogle ting, lederne bør være opmærksom på.

Først bør du finde ud af, hvad de vigtigste opgaver er, og hvordan du bedst opstiller nogle rammer, som understøtter dem bedst.

Det er også afgørende, at du så vidt muligt forsøger at give alle medarbejdere – på kontoret eller hjemme – ens muligheder for at udføre deres job.

Sidst er det afgørende at uddanne dine ledere i denne ændring, så de kan håndtere hybride teams. En god støtte er et godt kommunikations- koordineringsværktøj, der effektivt kan køre kommunikationen og deling af information.

Nye arbejdsformer kræver ny ledelsesform

Måden, vi arbejder på, er i konstant udvikling, og alt peger i retning af, at tilgangen bliver mere menneskeorienteret, hvor ledelsen skal fremme ting som selvledelse, teamwork og følelsesmæssig intelligens.

Herunder er eksempler på principper, som kan inspirere til nye måder at strukturere din organisation på:

Holakrati

Begrebet dækker over et ny og decentraliseret koncept, som udfordrer de nuværende arbejdsformer. Her er magten ikke fordelt oppefra og ned men mere fladt gennem hele organisationen.

Målet er, at medarbejderne får mere frihed til at lede på egen hånd, uden at det afviger fra virksomhedens overordnede målsætning via et struktureret regelsæt.

TEAL

I forlængelse af holakrati kommer TEAL-organisationen, der er skabt af professor Clare W. Graves. En TEAL-organisation er bygget op omkring de tre værdier; selvledelse helhedsfølelse og evolutionært formål.

Konkret betyder det, at hierarkier fjernes, mens medarbejderne i højere grad kan være dem selv og arbejde sammen mod et fælles mål uden konkurrence.


Kollaborativ ledelse

En gennemgående trend er at bryde med de traditionelle ledelsesstrukturer, hvor magten er styret oppefra. Kollaborativ ledelse baserer sig på en praksis, hvor alle er med til at træffe beslutninger.

Teorien er skabt ud fra tanken om, at mennesker har svært ved at forstå og sætte pris på beslutninger, der bliver taget henover hovedet på dem. Altså: organisationer, der involverer medarbejdere, træffer bedre beslutninger.

Hvis denne ledelsesform skal fungere, er det afgørende med klare strukturer og et fælles rum, hvor alle er trygge ved at komme til orde og komme med feedback.


5. Mangfoldighed og inklusion

I dag er arbejdsstyrken meget sammensat og består af fire generationer af medarbejdere, som alle kommer med forskellige forventninger og udfordringer.

89% af medarbejder ser denne mangfoldighed som et positivt element på en arbejdsplads, hvor de kan lære af hinanden. Set med HR-briller kan det være en udfordring, da det ikke nødvendigvis er muligt med én organisationskultur, som passer alle.

Det kan nemlig være svært at indføre ens værktøjer, som opfylder alle generationers behov. Ligesom alle heller ikke kan arbejde i ens omgivelser eller i den samme kontekst.

Løsningen på dette kan eksempelvis være muligheden for hjemmearbejde. Men generelt er det afgørende at tage alle generationer med på råd og sammen skabe en fælles retning med plads til flere perspektiver, som kan føre til bedre læring og resultater.

Forbered dig på fremtiden

Det er umuligt at forudse, hvad morgendagen vil bringe. Som organisation kan man dog forberede sig på fremtiden ved at understøtte sine medarbejdere på forandringer.

Når vi ikke kan spå om fremtiden, bør vi i stedet blive eksperter i nutiden. Det gør du ved at blive ekspert i dine medarbejdere og jeres organisation. For jo mere HR-afdelingen ved om medarbejderne, jo mere kan de sørge for at øge både tilfredshed, motivation og produktivitet.

Med de rette processer og teknologier ved hånden, er du klædt på til at udnytte den stamdata, du har til rådighed. Det fungerer som et grundlag til at lave forudsigelser om fremtiden, der ruster hele organisationen til de forandringer, der må komme.

 

Om Sympa:

Sympas HR-system giver din organisation mulighed for at overvåge og skalere alle de processer, som er relevante for dit HR-team - lige fra rekruttering til fratrædelse. Læs mere om Sympa her.