Hays Danmark

Op mod halvdelen af arbejdsstyrken ville overveje lønnedgang for mere fleksibilitet - ny rapport fra Hays Danmark


Hays Danmark beskæftiger sig med rådgivning og specialistrekruttering, og har i en nylig undersøgelse søgt at besvare, hvordan fremtidens arbejdsplads vil komme til at se ud. I en rapport over undersøgelsen har Hays Danmark særligt haft fokus på at beskrive fleksible arbejdsmuligheder og kunstig intelligens. Over 550 specialister på tværs af forskellige brancher har sendt deres besvarelser ind, og danner dermed baggrund for undersøgelsens resultater.

 

Medarbejderne efterspørger andet end det, arbejdsgiverne tilbyder

Fleksible arbejdsmuligheder er i den grad blusset op igen, og både i Danmark og udlandet ser vi, at medarbejdere kaldes tilbage til mere traditionelle arbejdsgange på kontoret. Dertil viser en ny undersøgelse om fremtidens arbejdsplads, at hele 86 % ville overveje et jobskifte i jagten på større fleksibilitet – og 44% ville sågar enten sige ja eller som minimum overveje at gå ned i løn for mere fleksible arbejdsforhold. Arbejdsgiver vil have medarbejderne tilbage på kontoret, mens 31 % af medarbejderne modsat siger, at arbejdsgiver ikke kan tilbyde nogen former for incitamenter, som vil kunne få medarbejderne til at opgive hjemmearbejdet.

  • 75 % ønsker hybride arbejdsforhold med en blanding mellem hjemmearbejde og på kontoret
  • 19 % ønsker udelukkende at arbejde fra virksomhedskontoret
  • 6 % ønsker udelukkende at arbejde hjemmefra
  • 81% ønsker hjemmearbejde inkluderet i deres næste ansættelseskontrakt


Hvad medarbejderne synes er vigtigst i implementeringsprocessen af AI

Ifølge undersøgelsens respondenter halter langt de fleste arbejdspladser bagud, når det kommer til at implementere brugen af kunstig intelligens i opgaveløsningerne. Blot 28 % tilkendegiver, at deres arbejdsplads anvender AI.

Undersøgelsen fremhæver tre primære barriere som årsager til, at virksomhederne ikke bruger kunstig intelligens: 1) mangel på viden, 2) mangel på kompetencer og 3) bekymringer om datasikkerhed. Her er medarbejdernes bud på at komme disse barrierer til livs:

  • 27 % mener at det kræver mere uddannelse på området
  • 25 % mener at tydelig kommunikation om værktøjer og deres relevans for arbejdsfunktioner bør være mere tilgængeligt
  • 18 % mener at der skal fokuseres mere på det strategiske grundlag for implementering og anvendelse af AI
  • 15 % mener at der skal allokeres ressourcer til investering i den rette teknologi
  • 15 % mener at kulturen skal støtte og facilitere forandringsprocessen med implementeringen af AI

Trods den manglende implementering af kunstig intelligens, svarer hele 67 % af respondenterne, at de forventer, at AI-værktøjer vil have en positiv effekt på selve udførelsen af arbejdsopgaverne i det daglige. Desværre oplever 52 % ikke at få hjælp til at anvende AI i deres arbejde. Her vil op mod 32 % af medarbejderne overveje at skifte job til en arbejdsplads, hvor der bliver investeret i kunstig intelligens.

 

Læs mere om undersøgelsens resultater og de konkrete anbefalinger til arbejdsgivere og medarbejdere lige her, hvor du finder hele rapporten.