Personalechefen 4 - 2010

Tema: Performance Management

Det handler om mennesker
”HR skal skabe resultater”, ”HR skal forstå forretningen”, ”HR skal kunne måle resultaterne” – alle statements, som vi har set mange af de seneste år, og alle med et helt klart stigende krav til, at HR-afdelingerne skal skabe direkte målbare resultater med ”tråde” helt ned til den økonomiske bundlinje.

Det er imidlertid ikke kun HR, der bliver målt og vejet. Det gælder også for virksomhedens øvrige afdelinger, og derfor er det vel ikke så mærkeligt, at performance management i højere og højere grad finder indpas i de danske virksomheder. Performance management der netop sætter mål og resultater i centrum for at sikre, at den lagte strategi følges og nås.

Grunden til den stramme styring er selvfølgelig indlysende nok. Øget konkurrence, globalisering, hurtigere udvikling og så videre gør det simpelthen nødvendigt, at vi til enhver tid kan se, hvor vi er i forhold til vores mål, og hvis vi ikke er på rette spor, ja så skal det øgede fokus hurtigt fortælle os det, så vi kan få ændret kursen.

Når nu performance management finder vej ind i virksomheder, så er og bør det ikke være som et HR-projekt. Performance management er et ledelsesprojekt, og selv om HR måske nok faciliterer processerne og udvikling af medarbejdere / ledere, så er performance management et topledelses-ansvar. Men hvilken rolle spiller HR så?

I dette nummer af Personalechefen vil vi sætte performance management under lup og give et indblik i, hvad begrebet dækker over, men også hvordan der rent konkret arbejdes med begrebet. Derudover sætter vi selvfølgelig også fokus på, hvad HR´s rolle er.

I det her tilfælde kunne min indgang til emnet godt være, at her må HR huske det basale, nemlig ”at det handler om mennesker”. For mål og resultatstyring er væsentligt for alle danske virksomheder, men ved indførelsen af systemer som performance management, så er det væsentligt, at der sidder en part, der har øje på, hvad indførelsen af sådanne systemer gør ved organisationen, det psykiske arbejdsmiljø, forandringsparatheden, motivationen og så videre.

God læselyst.


Janni O. Mandsberg, Kommunikationsmedarbejder, Telia Mobility

Performance management samler og rykker Telia

Som i mange andre af landets virksomheder har televirksomheden Telia performance management på dagsordenen. I forbindelse med implementeringen af en ny strategi var det nødvendigt for Telia at fokusere indsatsen og skabe en performancekultur. Der blev derfor igangsat en række tiltag målrettet alle ledere og medarbejdere. Tiltagene har allerede vist tydelige resultater – både til gavn for kunderne, medarbejderne og virksomheden.

Professor, Ph.D. Jacob Eskildsen

Performance Management & HR

Interessen for performance management har i de senere år været kraftigt stigende, idet flere og flere organisationer har erkendt, at ledelse i en vidensintensiv og decentraliseret verden ikke alene kan ske på baggrund af økonomiske data, der i sagens natur kun peger bagud. Men hvad er performance management egentligt – og hvilke konsekvenser har det for den måde, hvorpå organisationer bedriver HR?

lektor, Ph.D. Kasper Edwards, DTU Management

Performance management

Du får, hvad du måler, men vil du have det, du får?

Lasse Iversen Hansen, personaleudviklingschef i Deloitte Esbjerg

Performance Management sikrer klare mål og klare aftaler

I Deloitte er performance management sat i system. Medarbejdersamtalen er en vurdering af årets indsats, og samtidig skal leder og medarbejder i fællesskab formulere nye konkrete mål for det kommende år. Medarbejderne får klare pejlemærker, og man sikrer, at udviklingen af den enkelte medarbejder understøtter forretningsstrategien.

Jesper Højbjerg Christensen, Bestyrelsesformand, Advice A/S

Kampe og brudflader: om styring af organisationens kommunikation


Jens Aastrup, HR-manager

Implementering af performance management


Dave Ulrich, Professor, Ross School of Business Partner, The RBL Group

What's up professor - in HR?


Thomas Kragh Hansen, RelationsPeople

HR’s vej tilbage på direktionsgangen

Den globale finanskrise tog HR-faget på sengen og har betydet, at mange HR-afdelinger verden over er i en skidt forfatning i dag. Den øverstansvarlige for HR-rådgivning hos det internationale konsulenthus Accenture, Diego Sánchez de León, gør her status og peger på, hvad HR som fag kan gøre for at tilbageerobre det tabte terræn på direktionsgange i ind- og udland. En mere proaktiv profil og et stærkere datagrundlag udgør væsentlige elementer i det fundament, HR skal genrejses på.

Mads Eske Jessen, Adm. Direktør, 2BM A/S

Spørgsmål og svar: HR & IT


EAPM - The European Association for People Management.

Kommunikation ved forandringer: Skab forståelse for ændringerne

Mange virksomheder går i baglås ved store forandringer. Nøglen er god intern kommunikation.

Bente Overgaard, Koncerndirektør / Group Managing Director, Nykredit

Strategiimplementering – en kerneopgave i virksomheden og den moderne HR-organisation


Beskætigelsesminister Inger Støjberg

Sygdom og arbejde udelukker ikke hinanden


Michelle Guarini, chefkonsulent og medejer af Human Capital Management (HUCAMA) og PiCompany Nordics

HR-trends


Lars Stig Duehart, Forlaget Birmar

Snublesten i erhvervslivet – Hvordan man undgår apati i organisationen

Apati = Koster kassen i forhold til ineffektivitet og spildte muligheder. Alle problemer i enhver organisation er blot symptomer på det samme menneskelige problem, nemlig apati. Det mener David Byrd, som er forfatter til bogen ”Snublesten i erhvervslivet”.