Personalechefen 3 - 2011

Tema: HR og kommunikation

Har du talt med din medarbejder i dag?

Som du nok har gættet, er overskriften en omskrivning af det gamle slogan, hvori forældrene blev opfordret til at tale dagligt med deres børn. Et slogan som trods det væsentlige budskab efterfølgende blev brugt i sjov, og man kan da også spørge, om det overhovedet giver nogen mening at omskrive det til at beskrive forholdet mellem ledere og medarbejdere?

Når vi ser på de mange kåringer af gode arbejdspladser, der finder sted overalt i Danmark, slår det mig hver gang, at de ifølge medarbejderne bedste arbejdspladser er dem, hvor der simpelthen bare er rart at være. Dette er ofte kendetegnet ved, at der er gode kollegiale relationer, at chefen interesserer sig for medarbejderne og løbende holder en god dialog med dem om deres opgaver. De fleste mennesker trives nemlig allerbedst i et job, hvor de bliver hørt, og hvor de føler sig set – måske ved noget så simpelt som en glad godmorgen-hilsen.

Så for at vende tilbage til spørgsmålet fra starten, så giver det mening at sætte fokus på kommunikationen mellem ledere og medarbejdere.

Kommunikation handler jo imidlertid også om den eksterne kommunikation, og som en løbende udvikling gennem de sidste mange år har vi set, at en del HR-afdelinger har fundet fælles indsatsområder med kommunikationsafdelingen for eksempel i form af arbejdet med employer branding.

En del af de store virksomheder som Telenor, KMD og Dansk Supermarked har ikke kun gjort det på operationelt niveau, men også organisatorisk.

I dette nummer af Personalechefen sætter vi fokus på HR og kommunikation og ud over at kigge på, hvordan man kan sikre sig god kommunikation, så kommer vi også til at kigge på, hvordan mange virksomheder i højere og højere grad arbejder med gode måder, hvorpå HR og kommunikation kan arbejde endnu bedre sammen.

God læsning.


HR- og kommunikationschef Jan Brink Nielsen, NCC Roads Danmark A/S

Værdifuld synergi eller blot omkostnings minimering?

I november 2009 blev hele kommunikationsansvaret lagt under HR-afdelingen i NCC Roads Danmark A/S, og der er det stadig!

Kristoffer Kej, kommunikationsrådgiver, RelationsPeople og Louise Aalbæk, graduate, PeopleGroup

Employer Branding - et område i sammensmeltning

Employer branding involverer både kommunikation og HR. Traditionelt har HR spillet ind med den dybe viden om virksomhedens rekrutteringsbehov, karriereveje mv., mens kommunikation har taget sig af at formidle det hele på en appellerende måde i annoncer, på hjemmesiden og andre steder. Med fremkomsten af nye medier og et øget fokus dialog og relationer er tendensen, at HR og kommunikation i højere grad smelter sammen og overlapper hinanden.

Marie Korsgaard, Communication Manager, PID–Personalechefer I Danmark

Fra mandetavshed til kommunikerende organisation

”Hvis du ikke evner at kommunikere, så overlever du ikke på den lange bane, du gør det dårligt på den korte bane.” Sådan lyder det fra HR-direktør i forsyningsvirksomheden Verdo, Margrete Larsen, som arbejder på at åbne organisationen op.

Charlotte Støvring, kommunikationsrådgiver og partner i Støvring+Woodward Kommunikation

Synspunkt: Problemer i kommunikationen


Anders C. Østerby, freelancejournalist

Tilpas sproget i jobannoncen og tiltræk flere kvinder

Slip automatpiloten, bryd vanetænkningen og giv hårde og bløde værdier lige meget vægt, når du annoncerer efter en ny leder. Hvis din virksomhed gerne vil tiltrække flere kvindelige ansøgere til lederstillinger, er det ifølge en ekspert en god idé nøje at overveje, hvilke værdier der præger jobannoncen. Det vil give et bredere felt af ansøgere, også flere yngre mandlige ledere, som også lægger vægt på de blødere ledelsesværdier.

Af Kreativ chef og tekstforfatter Jesper Toldam, Senior kommunikationsrådgiver Niels Henrik Bach, og Adm. direktør Henrik Engelund, Core Workers

10 gode råd til at styrke samarbejdet mellem HR og Kommunikation

De fleste virksomheder bruger kræfter på at styrke deres profil som attraktiv arbejdsplads for at tiltrække nye og fastholde nuværende medarbejdere. Men selv om HR og Kommunikation deler målgruppen af eksisterende og potentielle medarbejdere, så lykkes det ikke altid at samarbejde og sende de samme signaler. Her er 10 gode råd til at optimere samarbejdet og opnå bedre resultater.

Lars Riise, personalechef og Henrik Vinther Olesen, kommunikationschef Børn og Unge, Aarhus Kommune

Stærkere sammen


Carsten Agerlin, faglig chef i AS3 development

Vil fremtidens medarbejdere overhovedet fastholdes?

Måske udspringer fremtidig ”fastholdelse” af en oplevelse af en ”attraktiv tilknytning”.

Julie Chrøis, BA i International Virksomhedskommunikation, StepStone

Når talentet skal findes – og vindes

Tiderne med markant nedskæring og ansættelsesstop i virksomhederne er ovre. Ifølge en europæisk undersøgelse som StepStone har foretaget, er ”kampen om talenterne” nemlig sat i gang igen. Men hvordan finder man talenterne – og hvordan fastholder man som arbejdsgiver en dygtig medarbejder?

Lone Broberg, Vice President, Human Resources, Aalborg Industries A/S, Aalborg, Denmark

Grøn te eller direktionsmøde?

Refleksioner over HR-rollen.

John Cederskjold Kierans, PwC

Kunstforeningerne redder livet

En ny afgørelse fra Skatterådet redder sandsynligvis livet for mange af de kunstforeninger, som kan findes på landets arbejdspladser, men åbner for nye diskussioner af, hvad medlemmerne skal beskattes af, hvis de vinder et kunstværk.

Allan Pagh, paghConsult partner i Kompetencemægleren

ASTD 2011 International Conference & Exposition, 22.-25 maj i Orlando, Florida

Som oplevet af Allan Pagh, paghConsult partner i Kompetencemægleren.

Helene Amsinck og Tina Brøgger Sørensen, Kromann Reumert

Forældreorlov uden løn giver ikke lønkrav i opsigelsesperiode

Dansk retstilstand om ingen løn i opsigelsesperiode, der er sammenfaldende med forældreorlov uden lønkrav mod arbejdsgiveren, er blåstemplet af Østre Landsret som værende i overensstemmelse med EU-retten.

Vibeke Feldthaus og Marianne Granhøj, Kromann Reumert

Tålegrænse for længere transporttid i forbindelse med flytning af arbejdssted

(Højesterets dom af 29. april 2011)

Kommunikations- og salgsdirektør, misbrugsekspert Anne-Margrethe Overgaard, Majorgården

AFHÆNGIGHED: Virksomheder vil gerne hjælpe - men spørger… Hvordan spotter vi dem?


Charlotte Christensen (DJ), VirkKom.dk

Sociale medier – et varmt emne blandt HR-chefer


EAPM Nyt

Gå efter målingerne

Det australske HR-magasin, hr MONTHLY, har set nærmere på, hvordan det er lykkedes et HR-team fra virksomheden Transfield Services at kvantificere de bløde områder.

Anders Raastrup Kristensen, Ph.d., er associeret partner i Aksia Institute og adjunkt ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS

Stresstest jeres HR-strategi: Er I klar til fremtiden?