Personalechefen 3 - 2010

Tema: HR-værktøjer

HR-værktøjer – fuld valuta eller blot et ringe afkast?
Vi kender alle værdien af et godt værktøj. Arbejdet glider bare ligesom bedre, og man får ting fra hånden og opnår resultater, som man ikke ville have gjort, hvis man ikke havde haft det pågældende værktøj.

Nu er det jo imidlertid ikke værktøjet i sig selv, der skaber resultaterne, hvilket vi alle kender, for hvem af os har ikke prøvet at købe én eller anden smart ”dims”, blot så for at opleve, at den bliver lagt nærmest ubrugt hen.

På samme måde er det med HR-værktøjer. De ”rigtige” og de gode værktøjer skaber værdi. De understøtter HR-arbejdet, og de giver data til at opnå det nødvendige beslutningsgrundlag. De effektiviserer processer og procedurer, og de kan dermed frigøre ressourcer til eller understøtte mere udviklingsorienterede HR-opgaver.

Men hvad er så det rigtige HR-værktøj? Ja sikkert er det, at der er mange ”varer” på hylderne, men hvad man skal vælge, er det svært at give et entydigt svar på. For det væsentlige er, at man gør sig helt klar, hvad det er, at man vil opnå med HR-værktøjet, og hvor det skal give værdi.

For en ting er sikkert. I disse tider, hvor kravet til, at HR skal være forretningsorienteret, er i top, skal der ikke købes HR-systemer / værktøjer for de flotte, forkromede og ”lækre” HR-løsninger. Det helt væsentlige ved valg af HR-værktøj er, at det kan bruges til at skabe værdi for forretningen – og dermed også for HR.

I dette nummer af Personalechefen har vi bestræbt os på at belyse det meget store område fra mange sider, som HR-værktøjer er. Du kan læse en række konkrete bud på, hvordan HR-afdelinger med fordel har kunnet bruge HR-værktøjer, men vi har også forsøgt på et mere generelt plan at se på, hvad brugen af HR-værktøjer kan bringe, hvordan man skal bruge dem, og hvad man skal være opmærksom på. Samtidig giver vi også en lang række hel konkrete råd til, hvad du bør forholde dig til, hvis du / virksomheden overvejer at investere i et nyt HR-værktøj.

Til slut vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle vores medlemmer en god sommer og en dejlig ferie.


chefkonsulent Tine Meisner og chefkonsulent Karsten Bonde, Muusmann

Ledelse af sikker drift og usikker innovation - et spørgsmål om udsyn. En opfordring til fremtidens ledere

Det er vores påstand, at de fleste virksomheder og offentlige organisationer i Danmark ikke pr. automatik understøtter de store krav til hurtig forandring, som må beskrives som en nødvendig fordring. Ledere i fremtidens virksomheder må kunne håndtere sikker drift og usikker innovation samtidigt.

Søren Mikkel Berg, ledelses- og kommunikationsrådgiver, Advice A/S

Fra salg til HR

Som tidligere produkt- og salgschef samme sted fokuserer AstraZenecas danske HR-ansvarlige især på mellemledernes kommunikation som nøglen til virksomhedens succes. Hun har en særlig styrke i forhold til nogle af HR-jobbets udfordringer. Det fik hun brug for allerede kort tid efter sin ansættelse.

beskæftigelsesminister Inger Støjberg

Ansæt en ledig

Den dag, jeg blev minister, stod min hovedopgave temmelig klar for mig. Den internationale krise havde ramt landet, og ledigheden var for første gang i lang tid begyndt at stige. På især to områder var det vigtigt at sætte ind, for to grupper risikerer at blive ramt ekstra hårdt. Det er de unge. Og det er mennesker, der har været ledige i længere tid. Derfor har jeg sat ind med en ungepakke og senest en pakke, der bekæmper langtidsledigheden.

direktør Lone Thellesen, Dacapo a/s

HR i spændingsfeltet mellem det planlagte og det uforudselige

<i>Arbejdet med organisationsudvikling og HR åbner sig på en helt ny måde, når man tænker de nye kompleksitetsteorier ind i sin arbejdsdag. Indimellem bliver tingene også sværere og mere uoverskuelige i det nye perspektiv, fordi vi ser, at ikke alt kan planlægges og designes. Der er dog ingen vej uden om: Vi må se i øjnene, at vi alle hver især kommer med vores intentioner, som krydser hinanden, ændrer vores selvforståelse og flytter organisationen. Det fører til en kompleksitet, som ingen helt kan overskue, men som man har fordel af at kunne håndtere og tage højde for – ikke mindst som personalechef eller HR-ansvarlig.</i> Kaos- og kompleksitetsteorierne har gået deres sejrsgang, hvad enten det drejer sig om at forstå forandringerne i dyreliv, aktiekurser eller vejret. Teorierne gør op med den lineære tænkning, hvor man troede, at man kunne forudsige vejret ud i al fremtid, blot man havde computerkraft nok. I dag ved vi, at der optræder nærkaotiske situationer, hvor uendeligt små ændringer kan gøre udslaget for, om vejret udvikler sig i den ene eller den anden retning.

Marie Korsgaard, Communication Consultant, PID-PersonaleChefer I Danmark

Kulturforskelle komplicerer jobinterviewet

Jobsøgende opfører sig sådan, som de tror arbejdsgiveren forventer, at de skal opføre sig. Derfor er kulturforskelle et væsentligt problem i udvælgelsen. Jobinterviewet tillægges stor vægt ved ansættelser. Det indtryk, som den fremtidige arbejdsgiver sidder tilbage med efter interviewrunden, er afgørende for hvem, som bliver den heldige udvalgte. Derfor forsøger jobsøgende at fremstille sig selv positivt i jobinterviewet og opfører sig sådan, som de tror, arbejdsgiveren forventer. Men hvad sker der, hvis ansøgeren og den, som skal ansætte, ser forskelligt på, hvad der er den rigtige væremåde i et jobinterview?

Nikolaj Henum

E-rekruttering giver mere tid og korrekt håndtering af alle ansøgninger

Større virksomheder og en række danske kommuner fremstår mere professionelle efter, at ledige job besættes via e-rekruttering. Det kan føles både langsommeligt og omstændeligt at få besat den ledige stilling på lageret eller finde en barselsvikar til køkkenet på plejehjemmet. En række store virksomheder og kommuner har derfor indført e-rekruttering som et værktøj til at mindske det store administrative arbejde og forbedre håndteringen af ansøgninger og ansættelser.

Ib Pedersen og Herbert Nathan, HerbertNathan & Co

Gode råd - når du overvejer køb af HR-system eller vil købe HR-system


Fred Johnsen, Partner 2BM A/S

Spørgsmål og svar om HR & IT


Charlotte Christensen (DJ)

HR handler også om branding

Intuition er meget vigtigt, men det er ikke et parameter, man kan bruge til noget som helst i en rekrutteringsopgave. Så selvom branding er vigtig, så handler udvælgelse altså om at arbejde nøje og helt stringent efter en proces med brug af gode HR-værktøjer.

Lars Kolind, Bestyrelsesformand, Poul Due Jensens Fond og Unimerco Group A/S samt adjungeret professor ved Århus Universitet

Klumme: Efter krisen – fem opgaver for HR-afdelingen.

Krisen er ikke ovre, men de fleste virksomheder ser lys for enden af tunnelen. Besparelser og personalereduktioner har gjort det muligt at tjene penge med lavere salg, og det kommer til at betyde pæne regnskaber i år og dermed også udsigt til nyansættelser og vækst. HR-afdelingen jubler – nu er der igen noget positivt at lave; nu skal vi ud at ansætte folk igen!

Jens Chemnitz Povelsen

Målstyring giver direkte udslag på lønsedlen

Når det gælder et HR-værktøj som målstyring, kan danske virksomheder hente en hel del inspiration hos amerikanske virksomheder. Det kan man tale med om i de danske afdelinger hos Johnson Controls, et verdensomspændende foretagende inden for industriel køl, bygningsdrift samt interiør m.v. til bilindustrien.

Mette Nørlem, PID-Personalechefer I Danmark

Brug af HR-værktøjer

En god tømrer har brug for sav og hammer, men man bliver ikke en god tømrer, blot fordi man køber en sav og en hammer. Hvorfor skulle det være anderledes på HR-området.

John Cederskjold Kierans, PricewaterhouseCoopers

Ad hoc-belønninger kræver opmærksomhed

Et par fribilletter til biografen, en æske god chokolade eller en weekendtur til Rom kan være et glimrende middel til at få hverdagens virksomheds-maskineri til at køre lidt lette-re. Når virksomhederne ønsker at give en håndgribelig påskønnelse til en medarbejder her og nu, er ad hoc-belønninger en hurtig og synlig måde for virksomheder til at udtrykke til-fredshed med medarbejdere, der har gjort en særlig indsats eller løst en særlig opgave.

Journalist og kommunikationsrådgiver Kiri Kesby, Jøp, Ove & Myrthu A/S

Ingen panik hos unge trods krise

Ny undersøgelse giver bud på, hvilke forventninger de unge har til det fremtidige jobmarked.

Brian Petersen, administrerende direktør Københavns Lufthavn og Poul Blaabjerg fra direktionen i Cfl Center for Ledelse

HR-funktionens strategiske rolle splitter lederne

En ny undersøgelse fra CFL Center for Ledelse viser, at danske ledere opfatter HR-funktionens rolle vidt forskelligt. Mens HR-direktøren i højere grad ser sig selv som stra-tegisk partner, mener de øvrige topledere, at HR især bidrager med løsning af operationelle opgaver. Ved at udvise forretningsforståelse kan HR-funktionen vende billedet og få større strategisk indflydelse, mener Københavns Lufthavnes administrerende direktør.

Chris Brewster, Professor of International Human Resource Management, Henley Business School, University of Reading

What's up professor - in HR? Change – and continuity - in HRM

What is new? What is changing? What are the trends? Part of the job of academics is to know these things and to be able to articulate them. My predecessors in this column have done a great job there.

Jens Chemnitz Povelsen

Økonomiråd til medarbejderne, når virksomheden lukker

British American Tobacco i København skal lukke næste år, og de 462 medarbejdere har fået en særdeles fordelagtig fratrædelsesbonus. Så nu får medarbejderne gratis rådgivning fra økonomieksperter. ”Det kan godt svare sig at investere i den type frynsegoder. Tingene hænger jo sammen: Er medarbejderne godt tilpas derhjemme, fungerer de også bedre på arbejdet,” siger HR-konsulent Lotte Mertz Bol.