HR-chefen 6 - 2013

Tema: Næste generations ledere

Når nutid møder fremtid

En virksomheds ledere skal sætte retningen, få medarbejderne til at yde det bedste samt tackle de løbende udfordringer. Det er der ikke noget nyt i. Det har ledere til alle tider skullet, men måden, hvorpå der ledes, er skiftet over tid, sted og aktuel situation. Fra den alfaderlige lederrolle, som alle så op til og adlød, til den mere coachende og involverende lederprofil.

Det er klart for alle, at der er nye og anderledes generationer på vej ind på arbejdsmarkedet, og det giver helt sikkert udfordringer for ledere rundt omkring i virksomheden, men man skal huske, at det jo ikke kun er medarbejderne, der er anderledes. Fremtidens ledere skal jo også rekrutteres fra de nye generationer, så hvad er det for ledere, vi vil søge efter?

Det kan nok med stor sikkerhed siges, at fremtidens ledere er bedre rustet til at lede fremtidens medarbejdere, men de skal jo også været rustet til at kunne håndtere fremtidens udfordringer. Hvad er det så, de skal indeholde fagligt og menneskeligt?

Hvor datidens leder var autoritær, bedrevidende og alene tog beslutninger, skal fremtidens leder have fokus på netværk, kunne samarbejde, lede via coaching og give frie tøjler til fremtidens medarbejdere, der ønsker frihed, indflydelse og selvstændige ansvarsområder.

I dette års sidste nummer af HR-chefen giver vi netop et bud på den næste generations ledere, og hvad de skal kunne. Vi fortæller historien om, hvordan man i virksomhederne arbejder med udvikling af lederne, vi giver et indblik i, hvilken fremtiden ledere bliver en del af, og vi giver bud på, hvilke kompetencer der bliver væsentlige i fremtiden.

Men mens vi venter på, at næste generation får ”udklækket” sin egen generations ledere, kan vi jo spørge os selv i HR, hvordan vi får de nuværende ledere til at rekruttere fremtidens ledere? For helt sikkert er det, de ligner ikke dem, vi har set før.

Til slut vil vi gerne fra DANSK HR´s side sige tak for i år og på gensyn til mange nye spændende emner og aktiviteter i 2014. Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

God læselyst.


Jens Povelsen, freelance-journalist

Coop rider nu på en ledelsesbølge

Et trecifret millionbeløb investeres i et treårigt udviklingsprogram for samtlige 3800 ledere i Coop-koncernen som et led i visionen om at være Danmarks bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Her fortæller kvinden bag ledelsesbølgen – koncerndirektør Elise Brøchner – om det største lederudviklingsprogram i dansk detailhandel nogensinde.

Marie Korsgaard, Communication Manager, DANSK HR

Sociale medier – et spørgsmål om ledelse

Digitale samarbejdsværktøjer kan blive et afgørende ledelsesredskab for morgendagens virksomheder. Men de professionelle sociale samarbejdsværktøjer er endnu ikke for alvor slået igennem i virksomhederne, der stadig hænger fast i Facebook og Twitter. Det viser en stor global undersøgelse, som opfordrer lederne til at skabe større forankring omkring de sociale værktøjer på arbejdspladsen.

Kai Peters, Chief Executive, Ashridge Business School, UK

An alternative leadership model for the next generation of executives

HR and other management development professionals have many responsibilities, and perhaps amongst the most important is developing the next generation of leaders.

Nikolaj Henum, Virkkom

Ledelse på flere niveauer

Ikke mange kan skrive én arbejdsgiver og samtidig så mange funktioner på sit CV som Morten Bergulf - HR chef i Beskæftigelsesministeriet. Morten Bergulfs karriere går tilbage til 1990, hvor han efter endt uddannelse som cand.scient.pol. bliver ansat i det, der dengang hed Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen hørende under Beskæftigelsesministeriet – eller Arbejdsministeriet, som var navnet dengang.

Mette Nørlem, DANSK HR

Fremtidens leder netværker strategisk

At kunne netværke strategisk bliver en af de vigtigste erhvervskompetencer for fremtidens ledere. Det kræver bl.a., at lederen bruger sin tid på en ny måde, tør dele fejltrin og spørge om hjælp.

Olav Damholt, Chefkonsulent Ledelsesakademiet

Lederens dialogiske og relationelle færdigheder

Lone Hersted og Kenneth J. Gergen Relationel ledelse. Dialogisk baseret samarbejde Mindspace, 2013 214 sider.

Mikkel Holm Sørensen, ph.d. i it-design og partner & Simon Bentholm cand.mag. i medievidenskab, teknologi og kognition og adfærdsdesigner

Big data og store ledere


Maria Bosse Conradsen, Ph.D Studerende Roskilde Universitet i samarbejde med CAT Sceincepark A/S

Små virksomheder i spændetrøjen - Fremtidens bestyrelsesarbejde skal være langt mere agilt

Mere end nogensinde taler vi om bestyrelsers sammensætning, kompetencer, risikovurderinger og ansvar. Der findes et utal af værktøjer til evaluering af bestyrelsesmedlemmer, ligesom det vrimler med konsulenter, der uddanner og professionaliserer bestyrelser. De store selskaber med professionelle bestyrelser, stærke kompetencer rundt om bordet og en stor økonomisk base har rige muligheder for denne professionalisering. Helt anderledes ser det ud for de små virksomheder. Det er dem, jeg beskæftiger mig med i min forskning. Mere konkret har jeg gennem et års observationsstudier set på ledelser og bestyrelser i små iværksætter- og vækstvirksomheder.

Vibeke Bendix Didriksen, HR Director CMC Biologics

Ledelse – et badekar fyldt med uddannelse og dannelse

I årets sidste kvartal er der fokus på budgettet for det kommende år, herunder uddannelsesbudgetter til lederne. Hvad skal vi bruge penge på, hvordan skal koblingen fra uddannelse og kurser være til vores strategi, og hvordan sikrer vi, at vi får udbytte og afkast for den tid og de penge, vi bruger?

Bente Rasmussen Kommunikationsmedarbejder, Cand.comm. DTU Efteruddannelse/Forskning & Relationer

Ledelse handler hele tiden om modsætninger

Mirja Bang Hansens vej til hendes nuværende lederjob hos nonprofit foreningen CONNECT Denmark har ikke været snorlige. Tværtimod har hun prøvet kræfter med forskellige brancher, før hun landede hos CONNECT Denmark, hvor hun nu er regionschef og teamleder.

Vigtigt at skabe stolthed

Nogle arbejdspladser er så givende, at medarbejderne omgående trives

Benedicte Wiberg, Cand.jur og Partner, PwC & Anne Øvlisen, Cand.jur og Senior Manager, PwC

SKATs praksis vedrørende arbejdsudlejeskat er en udfordring for mange

Reglerne om arbejdsudlejeskat gælder for personer, der af deres udenlandske arbejdsgiver bliver stillet til rådighed for at udføre arbejde her i landet for en dansk virksomhed, når arbejdet udgør en integreret del af virksomheden.

Tina Brøgger Sørensen, Partner & Mette Neve, advokat

EU-DOMSTOLEN: FORBUDDET MOD ALDERSDISKRIMINATION ER SOM UDGANGSPUNKT IKKE TIL HINDER FOR ALDERSGRADUEREDE PENSIONSORDNINGER

Ifølge EU-Domstolen er aldersgraduering af pensionsbidrag ikke i strid med EU-retten, hvis ordningen er objektivt og rimeligt begrundet i et legitimt formål, og hvis midlerne til at opfylde det pågældende formål er hensigtsmæssige og nødvendige.

Mai-Britt Poulsen, Partner & Managing Director, BCG Christina Østerby, Marketing, BCG

Managing People; From Good to Great

It is well known in companies throughout Europe that they need to improve their people management capabilities if they are to succeed in todays economically uncertain and highly competitive business environment. But how does one translate this ambition and aspiration into defined and achievable actions?