HR-chefen 4 - 2021

Tema: HR Analytics & Medarbejderengagement

Hvad kan HR Analytics gøre for din organisation og for jeres engagement?

Det er efterhånden en fast del af HR-administration: et regneark, der er fyldt med data, som bliver indsamlet og sendt til ledelsen hver måned. Hvor meget ledelsen aktivt bruger af det, er lidt svingende, men indsamlingen foregår stabilt, fordi det er blevet en del af en rapporterings- og kontrolproces.

I dette nummer af HR Chefen dykker vi ned i HR-analytics og medarbejderengagement. Vi vil gerne inspirere til, hvordan man kan skabe værdi i HR ved at arbejde aktivt strategisk med dataindsamling og databehandling, fremfor at det forbliver en rapporteringsproces.

Fokuseret dataindsamling rummer enormt stort potentiale for HR i forhold til at understøtte forretningen både økonomisk og engagementsmæssigt. Ved at begynde at arbejde mere strategisk og målrettet med HR-analytics, kan der relativt hurtigt skabes høj vækst og stort engagement blandt medarbejderne.

Som et skelet i arbejdet hermed har Salvatore V. Falletta og Wendy L. Combs i 2020 udarbejdet en HR Analytics cyklus der består af syv elementer:

  1. Determine stakeholder requirements
  2. Define HR research & analytics agenda
  3. Identify data sources
  4. Gather data
  5. Transform data
  6. Communicate intelligence results
  7. Enable strategy & decision making

I magasinet findes inspiration til de syv elementer, blandt andet fra IBM og SamPensions konkrete arbejde og tilgang til HR-analytics – der ligger mange refleksioner og processer bag deres dataindsamling og omsætningen heraf, efterfølgende. Herudover præsenteres velanset forskning på området sammen med Dana Minbaeva og Louise Kringelum, der byder ind med både definitioner og strategiudformning.

En grundigt integreret proces omkring HR-analytics viser tydeligt, at adfærd både kan tydeliggøres og forudsiges ved hjælp af målrettet og kontrolleret arbejde med HR-data. Google er et godt eksempel herpå.

Igennem coronapandemien har vi udviklet mange nye digitale værktøjer og kompetencer, og der er endvidere sket en tilsvarende udvikling i vores mentalitet: Vi er mere åbne for at integrere digitale værktøjer i vores dagligdag, end vi tidligere har været.

Meget tyder på, at fremtiden vil kræve mere strategisk arbejde med HR-analytics, kunstig intelligens og robotter, der kommer til at supplere vores arbejde, ud fra et mere menneskeligt perspektiv end hidtil har været tilfældet.

HR vil her have en vigtig rolle i at få HR-analytics til at tale det rigtige sprog.

 

God læselyst!


Louise Brøns Kringelum, Head of Education and Associate Professor, Aalborg University Business School og Brian Balslev Andersen, Research assistant, Aalborg University Business School

HR Analytics – fra evaluering til strategisk inkludering

Data er blevet en løftestang i jagten på konkurrencemæssige fordele, hvilket skaber nye forudsætninger for HR-praksisser verden over. De nye HR-praksisser, som er hjulpet på vej af de teknologiske muligheder i HR Analytics, betyder, at HR-afdelinger kan skabe større værdi for både medarbejdere og organisationen som helhed.

Morten Hartvig Berg, Head of People Insights, Ennova

People Analytics er HR’s GPS

Medmindre dit fødselsår starter med 2, så er der en god chance for, at du har prøvet at skulle finde vej ved hjælp af et fysisk kort, eller at du fra et bagsæde har overværet dine forældre gøre forsøget. Jovist, for det meste nåede man frem – men sjældent via den mest effektive rute og ofte med frustrationer i tillæg. People Analytics er HR’s GPS; et værktøj, der udpeger den mest optimale rute samt advarer om vejarbejde på den rute, du havde planlagt.

Henrik Nordskilde, Journalist

Data skal føre til handlinger

IBM Danmark arbejder systematisk med at samle data og feedback fra medarbejderne ud fra den betragtning, at alle er forskellige, og at en arbejdsgiver må tage individuelle hensyn. Under pandemien har HR direktør Anne Marie Ravn og kollegerne i ledelsen desuden taget utraditionelle midler i brug for at sikre trivsel og dermed engagement.

Pia Lykke, Kommunikations- og pressechef, Sampension

Fra HR data til trivsel og engagement

I Sampension, som er Danmarks tredjestørste pensionsselskab, sikres medarbejdertrivsel og arbejdsglæde ved hyppige målinger. Nu spørges medarbejderne hvert halve år, hvor der tidligere var op til tre år mellem målingerne.

Dana Minbaeva, Professor in Strategic and Global HRM, CBS; Research Partner, Nordic Human Capital Advisory and Pete Jaworski, Managing Partner, Nordic Human Capital Advisory

All You Need to Know about Employee Engagement

What do we know about Employee Engagement? Why is it important to measure Employee Engagement? How do the practices of measuring Employee Engagement evolve over time? And where are we going with the Employee Engagement as a practical concept in the future?

Imran Rashid, speciallæge, forfatter og foredragsholder, SundDigital

Fra resultatfokus til fokus på forudsætninger - eller fra KPI'er til KHI'er

I kølvandet på coronakrisen er de fleste virksomheder naturligt nok dybt optaget af at knække koden til den optimale organisering i fremtiden, der jo både skal videreføre de gode erfaringer fra hjemmearbejdet, samtidigt med at fællesskabsfølelsen hos medarbejderen skal sikres. I denne temaartikel giver speciallæge Imran Rashid sit bud på vejen frem i form af de såkaldte Key Human Indicators (KHI’er).

Kim Staack Nielsen, CEO, DANSK HR

HR og AI i fælles fremtidsperspektiv

HR og kunstig intelligens (AI) udspringer i simulering af menneskelig intelligens i højteknologiske datamater/robotics, der er programmeret til at tænke som mennesker og efterligne menneskers handlinger. Det er altså systemer/maskiner, der udviser egenskaber forbundet med et menneskeligt sind, såsom læring og problemløsning.

Fire bogomtaler

Støj – Sådan træffer du bedre beslutninger, Sidemandsoplæring – videndeling i praksis, Mærkbarhed og Den uperfekte leder – meningsskabelse og benspænd i en verden på farten

Maria Elo, Institut for Marketing & Management, Syddansk Universitet

Ny forskning: Fremtidsorienterede virksomheder fanget i fortidige opfattelser

Mange sektorer har svært ved at tiltrække unge talenter til deres arbejdsstyrke. Det er ikke noget ligegyldigt problem, for om 10 år kan manglen på talent på globalt plan løbe op i 85 mio. – samtidig med at baby boomerne begynder at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet.

HR i Tal – HR Analytics & Medarbejderengagement

HR i Tal – HR Analytics & Medarbejderengagement

Gunilla Neergaard Freiesleben

Afslag er også employerbranding

De fleste har prøvet det. At bruge timevis på at skrive en fængende ansøgning og stille CV’et op i et lækkert design, forberede sig på samtalerne, gå til samtaler, test og caseopgave for så at modtage et kortfattet afslag. Rigtig mange arbejdspladser glemmer, at afslaget i sig selv er et vigtigt element i deres employerbranding.

Nikolaj Henum

HR-direktørens transparente ledelsesstil tager afsæt i medarbejderen

Mette Eistrøm Krüger er direktør for People & Corporate Affairs hos Telenor. I de seneste 21 år har hun med undtagelse af en syv måneders afstikker til konkurrenten (TDC) været ansat under samme tag. Men selvom afstikkeren var kortvarig, var det en lærerigt en af slagsen. For ikke bare blev hun bekræftet i, at Telenor er en fantastisk arbejdsplads med højt til loftet, og hvor der er rig mulighed for at gøre karriere – hun blev også bekræftet i, hvor vigtigt det er at have en åben dialog; noget, som hun i den grad praktiserer i sin ledelsesstil i dag.

Adam Rewucha, Senior Manager, PwC

The talk of town for HR efter sommerferien: Nye ansættelsesbevisregler

For mange danske HR-afdelinger er juni måned en afsluttende måned, hvor meget skal falde på plads inden sommerferien og der skal lægges planer for, hvad der skal arbejdes med i året, som følger efter sommeren. Et af de emner, som formentlig kommer til at fylde meget i perioden august 2021 – august 2022 er implementeringen af nye regler om ansættelsesbeviser, som skal træde i kraft 1. august 2022.