HR-chefen 3 - 2015

Tema: Den fortravlede medarbejder

Når vi vil det hele!

I vores del af verden har mange mennesker i dag et uanet hav af muligheder. Vi kan vælge den uddannelse, vi vil. Vi kan fylde fritiden med et hav af fritidsaktiviteter, vi stiller krav om glæde og meningsfuldhed, og vi har et økonomisk fundament, der gør os trygge.

Samtidig har den teknologiske udvikling gjort, at vi hurtigt kan være mange steder og evigt og altid være online og i kontakt med omverdenen.

For mange forekommer det sikkert at være et liv i luksus, men det er ikke altid uproblematisk, når vi altid er ”på”, bliver givet uanede muligheder – og dermed slet og ret vil det hele.

Statistikken taler da også sit tydelige sprog. Ifølge Stressforeningen er 35.000 danskere sygemeldt på grund af stress – hver dag. Yderligere 430.000 danskere (10-12 %) oplever symptomer på alvorlig stress i dagligdagen, og endelig siger ca. 500.000, at de føler sig udbrændte på jobbet. Også ledere er udsatte for at blive ramt af stress. Læs artiklen på side 6, hvor vi giver resultaterne af en hel ny undersøgelse, som lederne netop har offentliggjort om stress blandt deres medlemmer.

Da det både menneskeligt og økonomisk koster dyrt, er det ikke underligt, at der er stor fokus på emnet, og at mange virksomheder arbejder med dette område.

Derfor har vi også i dette nummer af HR-chefen valgt at sætte fokus på den fortravlede medarbejder, og der gives relevante tal om problemet samt en række bud på, hvad man kan gøre ved problemet.

For virksomhederne har et ansvar for at kigge på, hvordan arbejdet organiseres, så man bedst muligt sikrer, at de passer ind i nutidens præmisser med muligheder, mobilitet og mangfoldighed. Præmisser, vi alligevel ikke som individer kan ændre. Samtidigt er det dog også vigtigt i processen at huske at tage dialogen med medarbejderne om det ansvar, de selv har for at få et liv i balance.

Hos DANSK HR mener vi, at det er en HR-opgave at passe godt på medarbejdere. Selvfølgelig ud fra et menneskeligt perspektiv, men der er også god økonomi i det. Det er vores gode, friske, tilstedeværende og glade medarbejdere, der er med til at sikre de danske virksomheder den ønskede succes.

Så god læselyst og arbejdslyst.


Mette Nørlem, Chief of Staff, DANSK HR

Stress – et problem for alle

I HR har stress i mange år været på dagsordenen, og selv om man ind imellem oplever, at der i virksomhederne er en vis ”mæthed” af emnet, så er det i dag måske mere aktuelt end nogensinde før. I en ny undersøgelse tages pulsen på, hvor stressede danske ledere selv er, og hvordan de opfatter stress hos deres medarbejdere.

Marie Korsgaard, Communication Manager, DANSK HR

Behandler medarbejderne forskelligt for at behandle dem ens

Kulturen hos Ordbogen.com bygger på et menneskesyn og en livsfilosofi om, at alle medarbejdere skal behandles forskelligt for at blive behandlet ens. Selvom kulturen ikke udspringer på baggrund af et mål om at skabe bedre resultater på bundlinjen, har virksomheden haft stor succes siden sin opstart.

Pernille Hjortkjær, uddannet antropolog med speciale i virksomhedskultur, kommunikation og forandringsledelse, Pe3a

Sådan skaber du en stressfri kultur

Du har hørt det før. Nemlig at flere og flere mennesker går ned med stress, og for mange virksomheder er det desværre ikke unormalt at have op til flere medarbejdere, der er sygemeldt med stress. Der er mange myter om, at stress er folks eget ansvar, og at det skyldes perfektionisme, og at folk ikke selv siger fra. Men det er i virkeligheden et ledelsesansvar at skabe en kultur, der ikke fordrer adfærd, der kan føre til stress. Derfor kan en stresset medarbejder være en rigtig god grund til at kigge virksomhedskulturen efter i sømmene.

Christian Andersen

Forstå medarbejderens travlhed

Det er en hektisk verden, vi lever i, og det er også et vilkår for vores medarbejdere. Læs et bud på, hvilke rolle lederen skal spille i forhold til de fortravlede medarbejdere.

Dorthe Søgaard, Stressrådgiver

Det kræver mod at have stress!

Hver dag er 35.000 danskere sygemeldt med stress, og næsten en halv million danskere går dagligt rundt med konstante symptomer på alvorlig stress. Heldigvis investerer stadig flere virksomheder i stresshåndtering. En af dem er arkitektfirmaet Kullegaard, som i samarbejde med en ekstern stressrådgiver har fået en stresspolitik, der virker.

Henrik Ørholst, redaktør, VL Nyt

Mark Information tager sin egen medicin

Det er sjældent, at det smager godt at tage egen medicin. Hos Mark Information har man konstateret, at det var en god ide: “Vi har fået en helt anden energi i vores organisation ved at få en sikkerhed for, at vi hele tiden har den bedste mand på det rigtige job,” siger Michael Dupont, der er Country Manager i Danmark for it-leverandøren Mark Information.

Søren Hessellund Klausen, advokat og associeret partner, og Tine Gjedsted Østergård, journalist, IUNO

Skab et godt psykisk arbejdsmiljø, og undgå sygemeldinger og retssager

Virksomheder bør arbejde proaktivt med det psykiske arbejdsmiljø, hvis de vil undgå sygemeldinger og i værste fald langvarige retssager. Virksomhederne risikerer nemlig at skulle betale erstatning og godtgørelse til medarbejdere, som er sygemeldt på grund af dårligt arbejdsmiljø. Her får du fem gode råd til det gode arbejdsmiljø.

Christian Dinesen, Head of Danish Institute of Coaching and Performance Trainer

10 Balance Points for Global Business Practice and Leadership

How to joggle individual and team work on the distance facing the out of sight out of mind reality.

Fred Johnsen, ekspert i Digital Transformation & Business Process Automation, PA Consulting Group

Sig goddag til din nye medarbejder – hun er en robot

Er dette begyndelsen på menneskehedens undergang? Tja, hvis man tror på udtalelser fra folk som professor Stephen Hawking og PayPal-grundlægger og milliardær Elon Musk, så er den seneste eksistentielle trussel mod menneskeheden en løbsk og ukontrollabel brug af kunstig intelligens.

Nikolaj Henum, VirkKom

Hvorfor går I allerede hjem?

Steven Swennen er født, opvokset og uddannet i Belgien – mindre end tusind kilometer fra Danmark. Og selvom både Danmark og Belgien har været medlem af EU i mere end 40 år med det fællesskab som, det gerne skulle indebære, så er de to arbejdsmarkeder som yin og yang. Og netop det fik den unge belgier at mærke, da han som bare 23-årig pludselig skulle varetage rollen som øverste ansvarlig i Danmark for en af Belgiens mest succesfulde, familiedrevne virksomheder, Essers, der er beskæftiget inden for transport, lager og logistik.

Johan Norrfjärd, HR-konsulent

HR er mit mindset og mit værktøj

Det er ikke mig, der udfører HR – det er cheferne Min uddannelse var den bedste kickstarter i forhold til at arbejde med HR. Jeg føler mig ikke truet af andre med forskellige faglige baggrunde, der hævder at være i stand til at tage et HR-perspektiv i en organisation. Men jeg bliver temmelig vred, når der sættes spørgsmålstegn ved muligheden for det.

Johan Norrfjärd, HR-konsulent

Fordomme om stereotyper får os til at diskriminerer, når vi ansætter

Forskningsgruppen på Linnéuniversitet i Kalmar har forsket i diskriminering fra et tværfagligt perspektiv. Her er et uddrag af, hvad de er kommet frem til.

Personal og Ledelse 7 -17

Mentorprogrammet Statsbygg

Roar Bjordal er 70 år og mentor for afdelingsdirektør Kjersti Sandvik i Statsbygg. Egentlig skulle han stoppe i følge de almindelige statslige regler, men her har man fået dispensation, da Roars arbejdsgiver gerne vil beholde ham. Da han arbejder af lyst, har han lige sagt ja til at fortsætte med at være mentor for flere yngre medarbejdere.

John Cederskjold Kierans, Cand.jur. og Director, PwC

Ha’ styr på honorarerne

Den praktiske håndtering af honorarer og honorarmodtagere er ofte kilden til en del forvirring. Skal der indeholdes skat? Skal der indberettes noget? Og i givet fald hvad? Har vi brug for et skattekort? Hvad med momsen?

Marianne Granhøj, partner, Kromann Reumert & Marianne Borup, advokat, Kromann Reumert

Bortvisning ugyldig pga. retsfortabende passivitet

En medarbejder blev bortvist grundet illoyal adfærd, idet han havde forsøgt at starte en konkurrerende virk-somhed. Arbejdsgiveren bortviste straks medarbejderen, men indgik efterfølgende dialog med medarbejderen om fortsat ansættelse. Landsretten fandt derfor ikke, at arbejdsgiveren havde effektueret bortvisningen i fornøden grad. Da medarbejderen først modtog bortvisningsskrivelsen halvanden måned efter, havde arbejdsgiveren udvist retsfortabende passivitet. Arbejdsgiveren kunne derfor ikke bortvise medarbejderen, men måtte nøjes med at afskedige ham.

Kirstine Rechendorff, Senior Business Development Manager, Ennova

Global Employee and Leadership Index: Hellere for mange end få forandringer

Den middelmådige danske ledelseskvalitet trækker tråde til et af nutidens buzzwords – forandringer. Årets Global Employee and Leadership Index-undersøgelse viser store globale forskelle på medarbejdernes oplevelse og efterspørgsel på forandringer. Vejen til den gode forandringsproces går via fælles forståelse og accept.