HR-chefen 3 - 2014

Tema: Styrkebaseret ledelse

Drivkraft skaber succesen
Hvis en organisation formår at bringe medarbejdernes styrker og ressourcer optimalt i spil, er vejen for succes og vækst banet både på et menneskeligt og et forretningsmæssigt plan.
Se, dette er jo logik for enhver, men alligevel kan det være svært.

Arbejder en virksomhed målrettet og systematisk med at bringe kompetencer og ressourcer i spil, taler man om styrkebaseret ledelse, og selv om vi måske ikke går og bruger det ord, så kender vi det jo godt fra os selv og vores kolleger. Får hvis vi får lov til at arbejde med det, vi er gode til, så giver det energi, og denne energi fører til, at vi leverer flere og bedre løsninger.
Alle kan opleve, at nogen opgaver tapper én for energi, men når fremtidens virksomheder netop skal overleve på engagement og drivkraft, hvordan bliver vi så bedre til det?
Det er ikke kun i Danmark, at vi har fokus på styrkebaseret ledelse. I den europæiske HR-organisation har man i 2013 givet den europæiske HR-pris til Marion Dubos. Hun er HR Business og Development Partner for BuyIn, et joint venture mellem franske Télécom Orange og tyske Telekom, og én af hendes pointer er ”Encouraging Passion as a Competitive Advantage”. Det beskriver hun i en artikel, og hvis du vil læse hele hendes artikel, så finder du den på www.danskhr.dk/hr-update i nyhedsbrevet fra WFPMA.
Da ethvert HR-projekt bør have fokus på at bringe gode kompetencer i spil og bruge dem bedst muligt, så arbejder I sikkert allerede med styrkebaseret ledelse – men måske uden at være klar over det. I dette nummer giver vi imidlertid en række indspark til, hvad styrkebaseret ledelse er, og hvordan vi helt konkret kan blive endnu bedre til at arbejde med det.
Apropos energi, så husk, at energi også kommer af få koblet fra og få ladet op med helt andre input. Noget, der er mulighed for i den kommende periode, hvor sommeren og ferien står for døren. Jeg ønsker dermed jer alle en solrig sommer og en dejlig ferie.
God fornøjelse – og del din HR-viden med dine kolleger.


Af Connie Friman, Master i positiv psykologi fra Aarhus Universitet, Master Certified Coach, MCC fra International Coach Federation og indehaver af GROW2

Spiller du dam, eller spiller du skak?

Styrkebaseret ledelse stormer frem i USA, og danske ledere får for alvor øjnene op for mulighederne i disse år

Af lektor, ph.d. Pia Søltoft, Søren Kierkegaard Forskningscenteret

Det værdifulde ifølge Søren Kierkegaard


Af Jens Povelsen, freelance journalist

Pensionsfolk på en ambitiøs kulturrejse

Pensionsfolk på en ambitiøs kulturrejse

Mette Mulvad Chef for marketing & kommunikation, SEB pension

Kick-off for performancekultur


Af Nikolaj Henum, VirkKom

HR bliver endnu vigtigere, men rollen skal redefineres


af Nanna Hebsgaard Lund, chefkonsulent, og Tim Struck, associeret chefkonsulent, COK

Sæt strøm til ressourcerne

Folkeskolereform, centerorganisering, sparekrav, digitalisering og tillidsreform. Kommunerne er under forandring, og den offentlige sektor omlægger, omstrukturerer og omprioriterer som aldrig før. Det kræver bedre samarbejde på tværs, og det kalder på stærkere ledelse af processer internt i organisationen.

Af Line Dahl & Jette Bülck, Isync – fælles formål, individuel drivkraft og forfattere til bogen ”GPS til dit nye arbejdsliv”

Tre indsigter om formål, få ledere bør være foruden

Vil virksomheder for alvor have værdi af uudnyttede ressourcer, er det mest potente sted at lede dér, hvor virksomhedens formål er i sync med det, den enkelte arbejder for.

Af Sanne Searens, skuespiller, erhvervscoach, konsulent og underviser i gennemslagskraft og personlig kommnikation

Tre gode grunde til at arbejde med kropssprog og fremtoning


Af Nikolaj Henum, VirkKom

Ekspert i integration af virksomhedskulturer


Af Nikolaj Henum, VirkKom

Talentfabrik som inspiration

Virksomheder ruster sig i stigende grad til fremtiden, når det gælder om at få de bedste medarbejdere om bord, og især begrebet talentudvikling er i de seneste år kommet i fokus. Derfor er danske virksomheder også begyndt at kigge efter andre brancher, hvor man har haft stor succes med at finde talenter.

Af Vibeke B. Didriksen, HR Director, og Signe Delcomyn Pickardt, Konsulent/Projektleder

Subkulturer spænder ben for talentdeling som en fastholdelsesteknik

I en ny empirisk undersøgelse identificeres et felt inden for Talent Management, som hidtil ikke har været belyst: subkulturers påvirkning af talentdeling. Dette felt er særlig interessant, fordi det bidrager med viden om, hvilke faktorer virksomheder skal forholde sig til, når de arbejder med talentdeling, særligt i de tilfælde hvor talentdeling anvendes som en fastholdelsesteknik.

Af HR og Arbejdsmiljøchef Birgitta Sloth Christiansen, Aalborg Kommune

”Hvordan f….. kan det være, du kommer på arbejde hver eneste dag? Og så i så godt humør?

Sådan lød et af spørgsmålene i rekrutteringskampagnen, da HR og Personale i Aalborg Kommune inviterede lederne til at deltage i et treårigt Forebyggelsesfondsprojekt med titlen ”Ledere som sundhedsambassadører og trivselsfremmere”.

Udvikl ledertalenterne Intern rekruttering er udbredt. Men ved du egentligt, om alle ledere fungerer optimalt i deres stillinger?

HR-eksperten Steve Drotter mener, det er vigtigt at have ledere, der præsterer på det højeste niveau i alle henseender.

Af Jeanette Vallat, Senior Manager, og Claudia Kandel, Consultant, PWC

Skal der betales skat af godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven?

I to nylige afgørelser fastslår Skatterådet, at godtgørelser efter forskelsbehandlingsloven ikke er skattepligtige for modtageren, selvom godtgørelsen bliver betalt i forbindelse med medarbejderens fratrædelse. Endvidere fastslår Skatterådet, at godtgørelsen ikke er fradragsberettiget for arbejdsgiveren.

Helene Amsinck, parter og Anders Amsinck, partner

Opsigelse efter 120 dages-reglen var for tidlig og usaglig

Vestre Landsrets dom af 30. januar 2014 Vestre Landsret har fastslået, at opsigelse med forkortet varsel efter 120 dages-reglen tidligst kan ske, når de 120 sygedage er udløbet. (Opsiger arbejdsgiveren medarbejderen med forkortet varsel efter 120 dages-reglen, inden de 120 dage rent faktisk er udløbet, er der endvidere risiko for, at opsigelsen anses for usaglig). I den konkrete sag blev medarbejderen tilkendt en godtgørelse for usaglig afskedigelse, da opsigelsen ikke kunne anses for rimeligt begrundet i medarbejderens forhold.

Af Regionschef Kirstine Rechendorff, Ennova

DANSK PRÆSTATIONSKULTUR: Danske medarbejdere mangler ledelseskvalitet, opfølgning og feedback

Arbejdsglæden i Danmark er høj, men kvaliteten af den daglige personaleledelse halter. Dansk præstationskultur har sine klare styrker men også sine svagheder. Vejen til succes er at fastholde den høje arbejdsglæde og hæve ledelseskvaliteten og præstationskulturen, og der er hjælp at hente fra store private virksomheder.