HR-chefen 2 - 2020

Tema: De 17 globale verdensmål

Lad os sammen løfte barren

Sjældent har et sæt principielle retningslinjer skabt så megen opmærksomhed, som da FN for et par år siden vedtog de 17 globale mål med det formål at gøre verden til et mere bæredygtigt sted at være for både dyr, mennesker og ikke mindst planeten selv.

I Danmark har vi i den grad også taget opfordringen op, og overalt bliver der arbejdet med gode tiltag, som på hver sin måde og med helt forskellige – store eller små – aktiviteter skal sikre opfyldelsen af de 17 mål.

Når vi ser helt overordnet på FN’s arbejde og indholdet i mange af de 17 verdensmål, så ved vi jo alle godt, at målene kan få langt vigtigere betydning for andre lande end de vestlige. Afskaffelse af fattigdom, rent vand og uddannelse til alle, ja, det er jo en selvfølgelighed i vores del af verdenen, mens det forhåbentlig kan sikre en bedre fremtid for mange af verdenens fattige udviklingslande.

Men hvorfor er det så, at vi i Danmark skal interesse os for de 17 globale verdensmål?

Først og fremmest skyldes det jo, at det er blevet klart for de fleste, at vi ikke hver især kan leve isoleret i egne lande. Vi handler med hinanden, påvirker hinanden, rejser til hinandens lande og vigtigst må vi erkende, at vi kun har den samme klode. Vand, skov og luft er fælleseje, og derfor er det også kun ved et fælles ansvar, at vi kan sikre jordens fremtid og møde de udfordringer, vi står overfor.

Når vi kigger på de globale mål, så er der nok mange af dem, der kan få de fleste HR-afdelinger til at tænke: ”Hvor kan vi gøre en forskel?”, men HR kan gøre en stor forskel, for de 17 globale mål handler jo i høj grad om menneskelig ageren, og det betyder, at HR har den vigtige rolle med at ændre mindsettet og kulturen i virksomhederne – lige fra at slukke lyset, når man forlader kontoret, over talentprogrammer, der sikrer ligestilling, og til at tage et socialt ansvar for både miljø og mennesker.

I dette nummer af HR-chefen sætter vi fokus på, hvor de globale mål spiller ind – også i organisationen, gennem ledelse og andet – og ikke mindst giver vi en række ideer til, hvad virksomhederne kan gøre.

Til slut kan man sige, at der udover det at tage et fælles ansvar for kloden også er en anden god grund til, at vi i Danmark skal interessere os for verdensmålene. Danmark er nemlig fortsat på en lang række områder – f.eks. ligestilling, demokrati, social lighed, uddannelse til alle, frit sygehusvæsen, vedvarende energi – foregangsmænd, og ofte bliver vi på netop disse områder fremhævet af andre lande som et ideal. Hvis vi på den måde kan inspirere andre til det gode liv for mange, ja så er der jo her en endnu bedre grund til at tage førertrøjen på og vise, at vi til inspiration for andre kan løfte barren.

Så lad os sammen gå forrest.


Steen Hildebrandt, ph.d., professor og adjungeret professor

Mål for verden og verdens udvikling

Vil mennesker menneskerettighederne? Kunne man spørge. Og svaret er krystalklart: Både ja og nej. Mange vil; mange vil ikke. Vi er langt fra i mål med opfyldelse af menneskerettighederne rundt om i verden, men vi er kommet et stykke af vejen på nogle områder, og på andre områder går den globale udvikling i den gale retning.

Redaktionen, DANSK HR

De ni fordele, FN’s Verdensmål kan give dig!

DANSK HR har interviewet Dennis Friis Thaagaard, CEO for Sustainor, der rådgiver virksomheder i samfundsansvar (CSR).

Christine Nielsen // senior marketingskoordinator, Teamleder, Azets

Fra CSR til DNA: Denne virksomhed fandt sin egen vej

Hvordan kan CSR gøre en reel forskel og for alvor blive integreret i vores virksomheds DNA? Præcis dette spørgsmål stillede CEO Roar Wiik Andreassen sig selv – og han fandt sit svar.

Anne Ellerup Nielsen // professor, PhD Coordinator of the BA in Marketing & Management Communication Programme, Aarhus Universitet & Christa Thomsen // professor, Aarhus Universitet

HRM, KOMMUNIKATION OG VERDENSMÅLENE – FRA STRATEGI TIL IMPLEMENTERING

Det er er langt fra ligetil at oversætte og implementere verdensmålene. Den strategiske integrering og forankring af verdensmålene er nemlig forbundet med virksomhedernes overordnede forretningsstrategier og strategiske kommunikation.

Redaktionen, DANSK HR

De mange små tips

På sidste års HR-messe bad vi alle dem, der kiggede forbi vores stand om at give en række tips til, hvad de gør for den bæredygtige udvikling.

Jesper Loehr-Petersen // chefkonsulent, Stifter, MacMann Berg

Bæredygtig ledelse – fra verdensmål til hverdagsmål

Artiklen er skrevet med afsæt i mange års arbejde med ledelse og forretnings- og organisationsudvikling med afsæt i en systemisk, praktisk og teoretisk livsanskuelse: Vi er en del af en samlet verden.

Næsten ingen vil ansætte nogen med hul i CV-et.

Bare 15 procent af virksomhederne siger af de i løbet af det sidste år har ansat nogen med langvarigt fravær fra arbejdsmarkedet. Det viser en undersøgelse fra Kompetanse Norge.

Mette Lund Kristensen // Institut for Marketing & Management, Syddansk Universitet

Standardisering af virksomhedens CSR-aktiviteter

Standardisering er på rigtig mange måder både godt og trygt – også når det gælder CSR. Men det forhindrer individuelt særpræg og gør det svært for virksomheden at skille sig ud.

Tid til refleksion over…

Begrebet bæredygtig er i Danmark ofte brugt i forbindelse med miljø, men brug begrebet bredere og tænk disse 17 verdensmål som veje til at sikre os, at vi alle har en god og sikker fremtid.

Kan rekrutteringsalgoritmer gøre arbejdet bedre end mennesker?

Der er mange fejlkilder ved at bruge algoritmer. I forbindelse med rekruttering har det vist sig, at det kan have en betydelig risiko. Men mennesker foretager også fejltagelser.

Elisabeth Thordal Bøgeskov // cand.psych. & Cecilie Hjuler Krog, cand.mag., PeopleTools

Dark Triad: De mørke personlighedstræk i erhvervslivet

Det øgede fokus på begreber som employee advocacy og employee branding tydeliggør, at en organisations medarbejdere kan være deres bedste ambassadører – men også potentielt værste.

Gert Læssøe Mikkelsen // Head of Security Lab, Alexandra Instituttet

Blockchain-teknologi har et stort potentiale, men det gør ikke HR-afdelingen overflødig

Blockchain er mest kendt som den underliggende teknologi bag Bitcoin, der sørger for, at alle er enige om, hvilke bitcoins, der skifter ejer, og at ingen betaler med den samme mønt to gange.

Nikolaj Henum, VirkKom

Brænder for mennesker og kulturer

Kigger man ned over Thomas Ahrenkiels CV, så støder man på nogle af de største og stærkeste brands i både dansk og internationalt erhvervsliv. Og det var faktisk hos sidstnævnte, at det hele begyndte – langt væk fra HR, som ellers har fyldt det meste i Thomas Ahrenkiels karriere.

Per Ørtoft Jensen // partner, PwC

Fritvalgsordninger – fra en skattemæssig vinkel

Årets overenskomstforhandlinger har bl.a. budt på forhøjelse af arbejdsgivernes bidrag til medarbejdernes fritvalgsordninger. I denne artikel sættes fokus på de skattemæssige forhold vedrørende fritvalgsordninger.

Marianne Granhøj // partner & Kristian Bro // senior advokat, Kromann Reumert

Kundeklausulen i en ejeraftale var ugyldig i forhold til en medarbejder, som trods sit ejerskab var funktionær

I denne sag skulle Sø- og Handelsretten tage stilling til, om en anpartshaver, A2, var bundet af en kundeklausul i en ejeraftale indgået mellem en virksomheds fire anpartshavere. Virksomheden leverede IT-løsninger til andre virksomheder samt til offentlige institutioner.

Marianne Granhøj // partner & Kristian Bro // senior advokat, Kromann Reumert

Medarbejders E-mail til kolleger med kritik af ledelsen berettigede bortvisning

M, der havde været ansat som IT-forretningskonsulent hos den pågældende virksomhed, blev indkaldt til en samtale. Under samtalen blev M opsagt til fratræden med tre måneders varsel med henvisning til bortfald af arbejdsopgaver med deraf følgende kapacitetstilpasning.

Marianne Granhøj // partner & Kristian Bro // senior advokat, Kromann Reumert

Konventionalbod nedsat med 50% på trods af medarbejders overtrædelse af konkurrenceklausul

M blev ansat som salgskonsulent hos Virksomhed 1, hvor han blandt andet solgte Produkt 1, der var lavet af gas-/porebeton. M var i sin ansættelseskontrakt omfattet af en konkurrenceklausul. Den forpligtede blandt andet M til under sin ansættelse i Virksomhed 1 eller i en periode på 12 måneder efter ansættelsens ophør ikke at være hverken indirekte eller direkte beskæftiget med nogen form for virksomhed, der konkurrerede med Virksomhed 1 inden for produktion og salg af gas-/porebeton.