HR-chefen 2 - 2019

Tema: Det succesfulde team - og vejen dertil

Hvornår har man kunnet fremstille honning med kun én bi i kuben?

Lige så paradoksal overskriften er, lige så paradoksalt ville det være at forestille sig en virksomhed, hvor én kunne løse alle opgaver, og hvor ingen var afhængig af andre. Evnen til at samarbejde og arbejde i teams er større end nogensinde før, og med øget fokus på at kunne levere de bedste, billigste og mest innovative løsninger er det i dag helt oplagt at trække på alle gode kræfter til hver sin specialiserede opgave. Dermed er der behov for gode og velfungerende teams – og det gælder allerede nu, men så sandelig også i fremtiden.

For vi kender alle de gode teams, hvor det hele går op i en højere enhed, men hvad nu med de teams, der ikke fungerer? Teams, der ødelægges af konkurrence, misundelse og manglende vilje til at dele og samarbejde, ja, de har jo den stik modsatte effekt og kan gøre stor skade både for den enkelte medarbejder som for hele virksomhedens succes. For det gode team sikrer gode løsninger for forretningen, men de tager sig også af hinanden og sikrer det gode arbejdsmiljø med glade medarbejdere til følge, fordi man trives godt i gode relationer.

Hvis teams er så vigtige, er det selvfølgelig også noget, HR skal have fokus på, og vi sætter i dette nummer det succesfulde team under lup, men vi giver også bud på, hvordan man kommer dertil. Du kan derfor glæde dig til at få inspiration til, hvordan diversitet fremmer teamet, sammensætning af det rigtige team, videndeling i teamet, og hvordan gamifikation kan bidrage til det gode teamarbejde. Endelig giver vi også to gode konkrete historier om, hvordan man arbejder helt konkret med dette område.

God læselyst.


Anne Randbo Back // HR-konsulent og erhvervscoach

IT-virksomhed styrker teamsamarbejdet gennem coaching

Vækst er som regel positivt. Men vækst kan også skabe udfordringer, som det er værd at tage hånd om i tide. For at give samarbejdet de bedste betingelser har chefen for Inbound Marketingteamet hos Novicell valgt at benytte sig af teamcoaching.

Annette Sørensen // cand.mag., HR-kommunikatør, Tekst Review

Diversitet i teams bryder med hjernens biologiske barrierer – og skaber innovativ tænkning

Diversitet i teams skaber optimale rammer for innovativ tænkning. Det er derfor en ganske god forretningsmæssig prioritering at bruge tid på at sammensætte teams med kolleger med forskellige baggrunde og forudsætninger – køn, faglighed, alder og kultur.

Susie Lynge // foredragsholder, forfatter og direktør, Netværks Akademiet

Succesfulde teams netværker og deler viden på tværs af faggrupper, afdelinger og sektioner

Mange steder videndeles der alt for tilfældigt og uden mål og nogle steder alt for meget og andre alt for lidt. I de fleste organisationer videndeles og netværkes der overraskende lidt på tværs af faggrupper, afdelinger, sektioner osv.

Marie Korsgaard, DANSK HR

Et lederteam rustet til udfordringer

Lidl er Europas største retailer med over 10.500 butikker i 29 lande med USA som det nyeste marked. I Danmark er vi efterhånden ved at have et godt kendskab til Lidl, og flere og flere danskere klarer sine indkøb i deres butikker.

Lotte Nystrup Lund // partner i futu.dk – a playful strategic designcompagny

Gamification og design i HR

Vi samles naturligt om et spil. Det er et fælles tredje, de fleste af os har kendt længe, noget sjovt, vi er trygge ved. Et specialdesignet virksomhedsspil kan integrere den vigtigste viden i organisationen og på enkel vis stimulere tværkollegialt teamwork og bedre opgaveløsning.

Christian Nyvang Qvick & Simon Calmar Andersen, Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse

At sætte det rigtige hold: Fordele og ulemper ved at have teams, hvor medarbejderne har forskellige uddannelsesmæssige baggrunde

Forskningen i teamdiversitet viser, at der er en lang række fordele ved at have teams, hvor medarbejderne har forskellige faglige baggrunde. Med andre ord – forskelle gør en forskel.

HR set i bakspejlet og krystalkuglen

Erhvervslivet og de udfordringer, som virksomheder møder hver dag, har udviklet sig, og i takt med dette har HR tilpasset sig nye krav og udfordringer.

TEAMS I TAL


Eva Hertz // cand.psych. ph.d.

Robusthed – artikel i serien ”Hotte HR-begreber”

Robusthed, eller resiliens, er ikke noget, man har eller ikke har. Det er noget, vi har i forskellige grader. Og det er meget almindeligt at være robust – faktisk mere almindeligt end at være skrøbelig.

Marianne Granhøj //partner & Kristian Bro // advokat, Kromann Reumert

Bortvisning af medarbejder, der havde været udsat for CEO-fraud var berettiget

En regnskabschef godkendte flere større pengeoverførsler, efter hans chef havde bedt ham om det i fire e-mails. Det viste sig dog, at e-mailene ikke var kommet fra chefen.

Marianne Granhøj // partner & Kristian Bro // advokat, Kromann Reumert

Ikke sagligt at opsige for udeblivelse fra en sygefraværssamtale

Kan man opsige en medarbejder, hvis denne ikke møder op til en sygefraværssamtale? Det spørgsmål tog Vestre Landsret stilling til i en sag, hvor en medarbejder var blevet fyret på netop det grundlag.

Steen Bosebjerg // Forfatter

Energi som ledelsesparadigme

Vi udsender energier non stop. Bag enhver tanke og handling er der en energi. Disse energier kan udkomme på forskellige frekvenser. Er vi på høje frekvenser, er det lette energier som glæde, humør og overskud, vi sender til vores omgivelser. Er vi på lave frekvenser, er det tunge energier som frygt, kontrol, frustration og afmagt vi sender til vores omgivelser.

Nikolaj Henum

60 år og stadig attraktiv

Ofte går debatten på arbejdspladserne på, at seniorer bliver forbigået, og interessen blandt headhuntere for denne gruppe er minimal. Men det er en myte – og det er Ulla Nielsen, HR-direktør i byggecenterkæden STARK, et lysende eksempel på.

Jytte Wolff-Sneedorff, Bygma Gruppen

Speed dating, ECTS-points og strategiske samarbejder - har løftet barren for Bygmas elevuddannelse

Bygma er forholdsvis ukendt som uddannelsessted, og en elevplads i branchen er lavt placeret på de unges ønskeliste. Derfor har virksomheden valgt at gå nye veje i rekruttering og uddannelse af sine elever.

Per Ørtoft Jensen // partner, PwC

Pas på med de eksterne konsulenter – både danske og fra udlandet – SKAT betragter dem måske som lønmodtagere!

Selvom reglerne for, hvornår en person skal anses for at være i et tjenesteforhold over for en virksomhed – i modsætning til at blive ansat som ekstern konsulent ikke er nye, så oplever mange virksomheder det ofte som en overraskelse, når de ”pludselig” får besked fra SKAT, om at deres brug af eksterne konsulenter skal anses for at være tjenesteforhold.

Andrea Søndergaard Poulsen // stud.psych., projektkonsulent i LEAD

Knæk stressnødden med det rette værktøj

Læs med, når deri denne artikel sættes fokus på, hvad der karakteriserer effektive stressinterventioner, så du kan blive klogere på, hvordan din HR-afdeling ruster sig bedst muligt mod stressepidemien.