jumpstory-download20190812-075948_WEB.jpg

CSR på agendaen

Af Nikolaj Henum

I de senere år har en række uheldige sager ramt dansk erhvervsliv, hvidvaskning, bestikkelse med videre. Men kunne det være undgået, hvis vi havde ageret anderledes i forhold til de beslutninger som blev truffet?

Ansvarlighed og etik fylder mere og mere på ledelsesgangene. Men hvordan tackler man som leder egentlig et etisk dilemma, når der skal handles hurtigt, troværdigt og i tråd med forretningens værdigrundlag?

Og er det altid muligt at lade purpose og profit gå hånd i hånd?

En af de førende eksperter på området, professor David Vogel fra University of California, Berkeley, var i juni måned forbi AVT Business School, for at undervise på faget Governance, Business Ethics & CSR, som findes på CBA forløbet Influential Leadership.

I forlængelse af David Vogels besøg kom han med opskriften på hvad man som leder bør gøre hvis man lander i et etisk/moralsk eller CSR relateret dilemma. Det handler om at du stiller dig seks spørgsmål inden du handler på dilemmaet.

Spørgsmål du bør stille:

  • Ville jeg være glad, hvis den beslutning, jeg træffer, bliver offentlig kendt?
  • Hvad vil der ske hvis alle træf en sådan beslutning?
  • Hvordan ville jeg have det, hvis en anden træf den beslutning, jeg står overfor at skulle træffe?
  • Vil den handling jeg står overfor at skulle foretage frembringe et godt resultat?
  • Hvad kan være bagsiden af medaljen, for såvel min egen person som virksomheden være såfremt jeg handler herpå?
  • Stemmer handlingen overens med mit eget værdisæt?

Mød David Vogel i dette video-interview. Få også hans syn på, hvordan man som virksomhed imødekommer omverdens stigende fokus på ansvarlighed samtidig med, at man sikrer en profitabel forretning. https://youtu.be/xknL29yK6wE