Fotolia_157023987_Subscription_Monthly_M_web.jpg

Global Employee and Leadership Index 2017

Ny undersøgelse viser, at 13 ud af 14 ledere potentielt lukker øjnene for digitaliseringen, at forholdet til den nærmeste leder ikke er hovedårsagen til opsigelser, og at danskerne har den bedste balance mellem arbejde og fritid i verden, men samtidigt er dem, der tænker mest på arbejde i fritiden.

For 18. gang udkommer Ennovas globale benchmarkundersøgelse, Global Employee and Leadership Index (GELx). Hvert år gransker Ennova arbejdsglæde, engagement og ledelse verden rundt. Med 40.000 svar fra 42 lande verden over, giver resultaterne et billede af, hvordan det står til på de danske arbejdspladser i sammenligning med det globale arbejdsmarked.

 Årets udgivelse har følgende hovedhistorier:

Opsigelser
Hver femte dansker ønsker sig væk fra sit job. Årets undersøgelse afkræfter myten om, at den nærmeste leder er primær årsag til at forlade jobbet. Både jobindholdet og løn vægter højere.

Digital kompetencekløft
Den teknologiske udvikling gennemsyrer alle brancher, men 13 ud af 14 ledere mener ikke, at deres team eller afdeling mangler kompetencer. Dermed risikerer danske virksomheder at stå med en hastigt voksende digital kompetencekløft.

Danskernes arbejdsliv
Danskerne er verdensmestre i at balancere arbejdsliv og privatliv, men ligger samtidigt nummer 38 ud af 42 lande, når det kommer til at tænke på jobbet i fritiden.

Onboarding
Kun to ud af fem danske medarbejdere har et program for at få nyansatte godt om bord. Undersøgelsen viser, at det er et effektivt redskab til at holde på gode medarbejdere, og den positive effekt på arbejdsglæden kan måles i flere år efter ansættelsen.

Lederudvikling
Danske ledere, som har en dokumenteret plan for deres udvikling, scorer signifikant højere på en række parametre, sammenlignet med ledere uden en udviklingsplan. De udvikler sig og lærer mere, performer bedre, oplever lavere arbejdspres, og de ønsker i højere grad at blive i deres nuværende virksomhed. Da kun hver tredje danske leder benytter sig af det redskab, ligger her et uforløst potentiale.

Verden rundt
Undersøgelsen præsenterer det store overblik over arbejdsglæde, ledelse, og en række andre spændende temaer, herunder hvor meget arbejdet fylder i fritiden i undersøgelsens 42 lande.

 Download hele rapporten her (primært fokus på de danske resultater)

Om Global Employee and Leadership Index:

  • Global Employee and Leadership Index er gennemført af Ennova siden år 2000 og tager hvert år temperaturen på medarbejderes arbejdsglæde, engagement og oplevelse af ledelse.
  • Undersøgelsen bygger på 40.000 svar indsamlet i 42 lande verden over.
  • Resultaterne præsenteres på konferencer i Danmark, Norge og Sverige.
  • I Danmark bliver konferencerne afholdt i samarbejde med Dansk Industri i oktober.

 

Kilde: Ennova