European Employee Index 2012

Forandringens vinde blæser over det danske arbejdsmarked. Flere år med økonomisk smalhals i den private sektor såvel som i den offentlige sektor vender rundt på vindere og tabere. Nogle virksomheder er på den grønne gren; de oplever vækst og fremgang ofte båret af en global tilgang til nye markeder i vækst. Andre er langt mindre privilegerede; de kæmper for overlevelse og har et kortsigtet fokus i deres kamp for at holde kreditorerne for døren.

Også i den offentlige sektor er der store forandringer, hvoraf mange er relateret til et større økonomisk fokus og deraf følgende besparelser. Hvem havde f.eks. troet at medarbejderne i den offentlige sektor ville have en større grad af utryghed i deres job end ansatte i den private sektor? Det har de nu.

Årets European Employee Index, der er en international benchmarkundersøgelse af arbejdsglæde og loyalitet, er den 13. årlige undersøgelse i træk. I år er undersøgelsen gennemført i 25 lande verden rundt og resultaterne giver dermed danske virksomheder et solidt grundlag for at benchmarke deres egne resultater i forhold til en valid global database.

Aktuelle temaer

Ud over at følge udviklingen i arbejdsglæden verden rundt afdækker årets EEI-undersøgelse en række temaer, som optager mange virksomheder netop nu i deres bestræbelser på at udvikle deres organisation og skabe højere arbejdsglæde. Vi belyser bl.a. danske medarbejderes syn på forandringer, hvorvidt de opfatter at deres virksomhed er kundeorienteret samt om deres virksomhed har en præstationsorienteret kultur. Derudover går vi tæt på nordisk ledelse i et internationalt perspektiv og analyserer om danske ledere ifølge deres medarbejdere gør deres job godt nok. Lad det være sagt med det samme. Ikke alt er så godt, som det kunne være.

Resultaterne viser, at der er meget at arbejde med for virksomhedernes HR funktion. Det er vores håb, at årets rapport med resultaterne fra EEI-undersøgelsen kan virke som en inspiration til at udvikle netop din virksomhed til at blive én af fremtidens vindere.

Arbejdsglæden på vågeblus

Resultaterne fra den 13. udgave af European Employee Index i Danmark vidner om, at arbejdsmarkedet stadig er præget af den økonomiske krise. Medarbejdernes vurdering af deres faglige og personlige udvikling sætter kritisk bundrekord.

Arbejdsglæden i Danmark har stabiliseret sig i 2012. Det er den gode nyhed i årets EEI-undersøgelse, efter at arbejdsglæden faldt i både 2010 og 2011. Lige som sidste år ligger arbejdsglæden på 70 point på en skala fra 0 – 100. På det overordnede niveau kan vi derfor håbe, at bunden er nået, og at det nu går fremad. Men andre mere specifikke resultater vidner om, at mange danske medarbejdere går på arbejde med en høj grad af usikkerhed som følgesvend.

Aldrig før har trygheden i ansættelsen været lavere. Og aldrig før har synet på jobalternativer ligget så lavt som i år. Undersøgelsen dokumenterer dermed, at mange danskere er bekymrede for, om de kan beholde deres job, og om de kan finde et nyt job, hvis de skulle få behov for det. Årets resultater står dermed i skærende kontrast til tiden før finanskrisen, hvor både tryghed i ansættelsen og jobalternativer lå i top, henholdsvis 8 og 16 point højere end i dag.

Download European Employee Index-rapporten her

Kilde: Ennova