Fotolia_117437218_Subscription_Monthly_M_WEB.jpg

Ubevidst kønsbias spænder ben for flere kvindelige ledere i Danmark

Antallet af kvindelige ledere i Danmark stiger stadig langsomt. En af hovedårsagerne er, at navnlig mænd ikke er bevidste om, at det fortsat er sværere for kvinder at få fat i lederstillingerne. Det viser en ny analyse fra det globale konsulenthus Boston Consulting Group.

Under en tredjedel (27 pct.) af danske ledere er kvinder. Derfor ligger Danmark helt nede på en 95. plads i World Economic Forums seneste rangliste over hvilke lande, der er bedst til at sikre mangfoldige ledelser. Faktisk er Danmark faldet hele 42 pladser ned ad listen siden 2006.

Dumpeplaceringen skyldes ifølge en ny BCG-analyse (”Wake Up Denmark! Denmark is losing value from diversity and is not aware of the issue”), at bevidstheden om udfordringen er alt for lille: Kun 3 pct. af danske mænd mener, at der er et problem i relation til kønsbias.

"Selvom der er næsten ligeså mange kvinder som mænd på det danske arbejdsmarked, bliver alt for få kvinder ledere. Det er uholdbart. En del af forklaringen er, at vi har skyklapper på og tror, at vi er langt bedre til ligestilling, end vi er. Denne manglende erkendelse af problemet spænder ben for en hastig og markant forøgelse af antallet af kvindelige ledere, og det går i sidste ende ud over både vækst og velstand i vores samfund,” siger Matias Pollmann-Larsen, Principal i BCG og medforfatter til den nye analyse.

Sådan skaber vi flere kvindelige ledere i Danmark

Lederne rundt omkring i landets virksomheder, den offentlige forvaltning og organisationer skal ifølge BCG være meget mere tydelige omkring den store værdi, som mangfoldighed skaber. Det er nødvendigt, hvis kurven skal knækkes og antallet af kvindelige ledere skal op på samme niveau som i vores nabolande. Desuden anbefaler BCG, at arbejdspladserne driver forandringen frem gennem konkrete tiltag som fx rollemodeller, synlig tilskyndelse af fædreorlov og individuelle karriereplaner for kvinder, da ”one size fits all” ikke duer. Sidst men ikke mindst skal der sættes klare mål, der løbende bliver fulgt op på.

”Danske ledere og ikke mindst mandlige ledere skal træde i karakter i indsatsen for flere kvindelige ledere og mangfoldighed. Der er brug for en vedholdende, systematisk indsats, som der hele tiden følges op på. Min klare anbefaling til ledelserne rundt omkring i landet er at vågne op, erkende problemet og tage grundigt fat om det nu, for potentialet er enormt,” siger Matias Pollmann-Larsen, Principal i BCG og medforfatter til en nye analyse.

Om analysen

Analysen ”Wake Up Denmark! Denmark is losing value from diversity and is not aware of the issue” er lavet på baggrund af svar fra 16.500 respondenter fra 14 lande på tværs af en række forskellige industrier. BCG har målt ”bevidsthed” ved at bede respondenterne om at forholde sig til, om de er enige eller uenige i følgende udsagn: 1) ”Der er barrierer for mangfoldighed og inklusion i min virksomhed”, og 2) ”Jeg oplever ingen bias i min hverdag.”

På den baggrund har BCG opdelt de 14 lande i fire grupper: ”Cool selvsikre”, ”Stjerner”, ”Højt potentiale” og ”Vågn op!”.

Danmark scorer så lavt på både antallet af kvindelige ledere og bevidsthed om problemet, at Danmark ligger i ”Vågn op”-kategorien, mens Norge og Finland er i ”Stjerne”-kategorien.

Hent hele analysen her

 

Kilde: Boston Consulting Group (BCG)