Next Generation HR – moving forwards into a new economical climate

Den nuværende finansielle uro samt den globale økonomiske krise har haft stor betydning for erhvervslivet og ikke blot i den finansielle sektor. Uroen samt krisen har resulteret i, at flere organisationer bør forbedre deres omkostningsstruktur og blive mere efficiente over en kortere periode. Samtidig er kravet til vækst stadig gældende, hvilket giver større udfordringer ved måden organisationen skal agere på. Den pågældende udvikling har resulteret i, at presset på HR er vokset i form af at kunne balancere mellem bl.a. omkostninger og vækst, samt at HR bør evaluere på dens rolle i organisationen.  

En relativ større undersøgelse ved navn Next Generation HR – moving forwards into a new economical climate belyser, hvilken rolle HR kan få fremover for at imødekomme ovenstående udfordringer. Undersøgelsen er fortaget af Henley Business School i år 2012.

Download rapporten Next Generation HR – moving forwards into a new economical climate