Moderatoptimisme Web

Moderat optimisme blandt de danske lønmodtagere mod 2020

Kalenderbladet er vendt og vi er nu begyndt på et nyt år – ja, faktisk et helt nyt årti. Et sådan skift er for de fleste lig med en ny begyndelse med dertilhørende nye forventninger og målsætninger.

Ifølge Randstads seneste workmonitor, en stor undersøgelse gennemført i 34 lande, sprudler det dog ikke af optimisme blandt de danske lønmodtagere, hvis man ser på forventningerne til et kommende fremtidigt lønhop.

I den seneste Workmonitor er der blevet spurgt ind til økonomiske og finansielle forventninger til det kommende år og hvordan det egentlig står til med vores Work-life balance.

Rapporten indeholder også et globalt mobility index ligesom den ser på den aktuelle status for jobskifte, jobskifte parathed og jobtilfredshed.

Her får du nogle af hovedkonklusionerne fra undersøgelsen.

 

Økonomiske og finansielle forventninger til 2020

Forventninger til egen virksomhed

68 procent af de danske lønmodtagere forventer, at deres virksomhed vil klare sig bedre i 2020, sammenlignet med 2019. Og det er nogenlunde samme niveau, som lønmodtagerne har i de øvrige 33 lande.

Forventninger til landets økonomiske situation

Næsten to tredjedele (62 procent) af danskerne mener, at Danmarks økonomiske situation vil forbedres i 2020. Og det er noget højere end gennemsnittet i de øvrige lande. I vores naboland Sverige er det cirka halvdelen (53 procent).

Forventninger til løn

Sammenlignet med de øvrige lande er de danske lønmodtageres forventninger moderate.

Kun 39 procent af de danske lønmodtagere forventer en lønstigning. I gennemsnit forventer hele 61 procent i de 34 lande, at de vil modtage en lønstigning på baggrund af 2019 resultaterne.

Work-life balance

Chefen forventer, jeg er tilgængelig 24-7

I gennemsnit mener 56 procent af lønmodtagerne i de 34 lande, at deres chef forventer, at de skal være tilgængelig i fritiden. I Danmark er tallet kun 39 procent, hvilket vidner om, at danskernes balance mellem arbejde og fritid er bedre end i mange af de andre lande.

Besvarer mail, opkald og sms omgående

Næsten to tredjedele (59 procent) siger, at de svarer omgående på mail, opkald og SMS – også hvis det er i fritiden. Blandt de danske lønmodtagere er tallet væsentlig lavere – her svarer kun 43 procent omgående på arbejdsrelaterede henvendelser.

Forventes man er på i ferien

Næsten halvdelen (45 procent) af de adspurgte lønmodtagere i de 34 lande forventes at være på 24-7 også i forbindelse med ferieafvikling. Tallet er væsentligt lavere, hvis vi ser isoleret på de danske lønmodtagere, hvorfor vi dermed også kan konkludere, at work-life balance alt andet lige er bedre i Danmark (29 procent), sammenlignet med andre lande.

Foretrækker selv at være på

Det er ikke altid, det er arbejdsgiveren, der kræver, du skal være online i ferien. Faktisk ønsker næsten halvdelen af lønmodtagerene (43 procent) selv at være på. Helt så stort er tallet dog ikke blandt danskerne (31 procent).

Ordner private ting i arbejdstiden

Arbejdsliv og fritidsliv har det med at smelte sammen. Og mens der er nogen, der er online i fritiden, er der også mange, der ordner de private gøremål i arbejdstiden. Det er tilfældet for syv ud af ti af de danske medarbejdere og i gennemsnit i de 34 lande gælder det for 67 procent af lønmodtagerne.


Du kan også downloade den fulde rapport her


Kilde: Randstad